1مجموع 6 مقاله
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

انجمن صنفی کارفرمایی خدمات آزمایشگاهی استان البرز به منظور ساماندهی، نظارت و تعیین خطی مشی انجام خدم ...
مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز به منظور ...
ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW: به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با اس ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج

فهرست مطالب: 1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج) 2 ...
کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش سطح م ...
کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن

کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن

خدمات آزمایشگاهی بتن و خاک خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن مساله ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان بر ...
1مجموع 6 مقاله

انجام آزمایشات کنترلی مصالح عموماً به منظور اطمینان از اجرای درست پیمانکار و همچنین عملکرد مناسب سازه صورت می پذیرد. این آزمایشات در پروژه های عمرانی می تواند بر روی مصالحی همچون: خاک، بتن، آسفالت، میلگرد، جوش، سنگدانه ها و ... صورت پذیرد. در این میان انجام آزمایشات خاک، بتن، جوش و فولاد در ساختمان های مسکونی در سال های گذشته ضرورت بیشتری یافته است. در برخی از موارد عدم استفاده از بتن مناسب و یا اشتباه در تخمین پارامترهای مقاومتی خاک مخاطرات جدی در زمینه سلامت سازه ایجاد کرده است. مواردی که با انجام آزمایشات کنترلی ذکر شده به سادگی قابل پیش بینی و اصلاح می باشد.

از طرف دیگر در بسیاری از پروژه های عمرانی نظیر بستر سازی ها، تراکم خاک، گودبرداری و ... انجام آزمایشات خاک و بتن مشابه ساختمان های مسکونی ضروری می باشد.

در این بخش سعی شده است به منظور شناخت بهتر آزمایشات کنترلی متعارف، مقالاتی با رویکرد کاربردی و اجرایی به قلم اعضای هیات مدیره درج گردد. در قالب این مقالات سعی شده است روند متعارف در انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن و همچنین جزئیات ضروری در این زمینه ارائه گردد.

علت و ضرورت انجام خدمات آزمایشگاهی، نحوه و تواتر نمونه برداری، تعداد و حجم نمونه ها بر اساس آیین نامه های موجود، شیوه درست انجام برخی از آزمایشات متداول مطابق با استانداردهای موجود، روش های صحیح نگهداری و عمل آوری نمونه ها، نکات تاثیرگذار در نتایج تست های مخرب و غیر مخرب نظیر کرگیری و اشمیت از جمله موارد مورد بحث در مقالات این بخش می باشد.

با مطالعه مقالات این بخش، خواننده می­ تواند دانش کلی در زمینه علل و شیوه انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن (بویژه با توجه به آیین نامه های مورد رجوع در استان البرز و شهر کرج) بدست آورد. مقالات به نحوی نگارش شده است که تا حد امکان از بحث های تخصصی اجتناب گردد و مطالب برای خواننده ملموس باشد.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :