1مجموع 1 خبر
روزهای حضور مدیر گروه در دانشگاه

روزهای حضور مدیر گروه در دانشگاه

روز و ساعت حضور مدیر گروه در دانشگاه جهت مراجعات دانشجویی در نیمسال اول 1399-1400 به شرح زیر می باشد ...
1مجموع 1 خبر

به منظور اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد که مدیر گروه آن آقای "دکتر ابراهیم نعیمی فر" از اعضای هیات مدیره این شرکت می باشد، این صفحه تنظیم شده است. اخبار اشاره شده در این صفحه بیشتر رویکرد مهندسی داشته و سعی شده است که دانشجویان در جریان تحولات مهندسی استان البرز قرار گیرند. 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :