خاک و بتن سال 1397

انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن یکی از زمینه های اصلی فعالیت شرکت کاوش مهار البرز در استان البرز و شهر کرج و همچنین شهرهای هشتگرد، فردیس، کمالشهر، نظرآباد و ... می باشد. در این راستا با اعتماد دفاتر طراحی و مالکین محترم، این شرکت مفتخر به انجام بیش از 85000 متر مربع خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در استان البرز بوده است. در ادامه به صورت دقیق تر شرح خدمات آزمایشگاهی این شرکت در استان البرز در سال 1397 ارائه شده است.

لازم به ذکر است که به منظور اخذ جواز ساخت برای اکثر ساختمان ها ثبت آزمایشگاه برای پلاک ثبتی مورد نیاز می باشد. زمان انجام وظایف آزمایشگاه خاک و بتن متفاوت است. پیش از شروع پروژه، خاک محل احداث پروژه توسط آزمایشگاه خاک مورد آزمایش قرار می گیرد. بدین منظور گمانه های دستی و ماشینی در محل پروژه حفر می شوند. پس از حفاری از بخش های مختلف خاک نمونه برداری شده و در آزمایشگاه نوع خاک و پارامترهای مقاومتی آن ارزیابی می گردد و در نهایت به مهندس محاسب سازه، پارامترهای ظرفیت باربری خاک و تیپ خاک اعلام می گردد. آزمایشگاه بتن در طول ساخت سازه در محل پروژه حضور می یابد. نمونه گیری از بتن در بخش های فونداسیون، ستون ها و تیر ها از وظایف آزمایشگاه بتن می باشد. آزمایشگاه بتن با انجام آزمایش مقاومت فشاری و اندازه گیری اسلامپ بتن، کیفیت بتن را به مالک اطلاع می دهد. اطلاعات بیشتر در این زمینه در بخش مقالات همین سایت ارائه شده است.

 

ردیف

پلاک ثبتی

نام مالک

زیربنا

نوع خدمات

1

163/32852

جواد خشنو و غیره

2694.5

آزمایشگاه بتن و خاک

2

155/1367

طاهره قلندری و غیره

1674

آزمایشگاه بتن و خاک

3

163/10170

احمد مالکی

1405.9

آزمایشگاه بتن و خاک

4

146/1588

بیت اله مرادی

1009

آزمایشگاه بتن و خاک

5

170/2146

سید حامد بنائی

13363.2

آزمایشگاه بتن و خاک

6

170/61194

بهروز صیامی و غیره

1744

آزمایشگاه بتن و خاک

7

162/13499

یونس صفا

1821

آزمایشگاه بتن و خاک

8

162/1975

امیر نصیری نائینی

2776.7

آزمایشگاه بتن و خاک

9

155/7471

علیرضا شهبازی

577.05

آزمایشگاه بتن

10

169/2188

مازیار فرزین و غیره

863.75

آزمایشگاه بتن و خاک

11

151/5275

ناصر مقدس و غیره

1756.9

آزمایشگاه بتن و خاک

12

155/23357

محمد باقر مسگران

1228.1

آزمایشگاه بتن و خاک

13

170/19962

بیوک حسن زاده

779.2

آزمایشگاه بتن

14

170/15010

محمد رضا بالابیگی

598

آزمایشگاه بتن

15

171/618

فرهاد سیاحی

812

آزمایشگاه بتن

16

22/ 797

محمد امین خلج

288.7

آزمایشگاه بتن

17

162/17915

حسن قربانی

1075

آزمایشگاه بتن و خاک

18

*/قولنامه

نگار صفری

1920.3

آزمایشگاه بتن و خاک

19

163/56356

کامران خندانی

445.8

آزمایشگاه بتن

20

170/4681

کیوان باهری و غیره

1294.8

آزمایشگاه بتن و خاک

21

170/32528

قاسم صدقی امین

410.8

آزمایشگاه بتن

22

163/90419

رقیه طایفه

699.1

آزمایشگاه بتن

23

163/23605

اسفندیار پیروی

1015

آزمایشگاه بتن و خاک

24

163/2190

سازمان مسکن

754

آزمایشگاه بتن

25

ق45/ق45

حسین بخشی

1227.5

آزمایشگاه بتن و خاک

26

43/7707

اکبر جلالوند

1311.9

آزمایشگاه بتن و خاک

27

154/14391

حسین زنگنه

1278

آزمایشگاه بتن و خاک

28

163/92003

شفیقه صباغی زاده

955

آزمایشگاه بتن و خاک

29

162/9340

رسول احمدی

294.3

آزمایشگاه بتن و خاک

30

155/13793

محمد علی جعفرزاده

1497.4

آزمایشگاه بتن و خاک

31

1/قولنامه

حاتم زنگنه وشریک

633

آزمایشگاه بتن

32

157/26755

یحیی فرهنگی

894.9

آزمایشگاه بتن و خاک

33

169/2746

سمیه موحد منش

2130

آزمایشگاه بتن و خاک

34

154/2142

ناصر سوری

1098.9

آزمایشگاه بتن و خاک

35

146/3036

سید امیر میرقادری

486

آزمایشگاه بتن و خاک

36

169/3956

محمد نورمحمدی

888.3

آزمایشگاه بتن و خاک

37

146/463

علی سرافراز

15310.3

آزمایشگاه بتن و خاک

38

163/21107

سعید نکوئی

955

آزمایشگاه بتن و خاک

39

163/34439

علیرضا سرافراز

745

آزمایشگاه بتن

40

163/53537

پرویز عسگری

438

آزمایشگاه بتن و خاک

41

*/قولنامه

صادق یحیای مبصر

687.5

آزمایشگاه بتن و خاک

42

163/464

سازمان زمین شهری

768

آزمایشگاه بتن و خاک

43

155/3122

همایون طاهریها

629.55

آزمایشگاه بتن و خاک

44

4/1670

عبداله محمدی

1327

آزمایشگاه بتن و خاک

45

314/1196

لاله اصل فلاح

925

آزمایشگاه بتن و خاک

46

69/1374

بهنام سلیمی فرد

766

آزمایشگاه بتن و خاک

47

156/11277

مرتضی شیر خدایی

929.35

آزمایشگاه بتن و خاک

48

153/3952

ابوالفضل ابوئی

683.5

آزمایشگاه بتن و خاک

49

164/402

محمود حفیظی

850

آزمایشگاه بتن و خاک

50

314/1196

محمدرضا حسین لو

620

آزمایشگاه بتن

51

4/475

ابوالفضل طاوسی

667

آزمایشگاه بتن

52

163/15343

محمد احمدی

648

آزمایشگاه بتن

53

167/7804

امیررضا فیروزی

853.5

آزمایشگاه بتن و خاک

54

314/8943

حسن خسروی زاده

925

آزمایشگاه بتن و خاک

55

171/6398

احسان شاهمرادی

884

آزمایشگاه بتن و خاک

56

164/1404

محمدباقر محمدخان

572.96

آزمایشگاه بتن و خاک