خاک و بتن سال 1398

پس از انجام تشریفات اولیه جهت اخذ جواز شروع به ساخت، انجام مطالعات ژئوتکنیک یکی از زمانبر ترین بخش ها پیش از شروع به ساخت سازه می باشد. در برخی از موارد فرآیند شروع به ساخت، 45 الی 60 روز بواسطه مراحل گمانه زنی، نوشتار گزارش ژئوتکنیک، طراحی سازه نگهبان و مراحل داوری در سازمان نظام مهندسی ساختمان دچار تاخیر شده است. 

سرعت توام با دقت در انجام مطالعات ژئوتکنیک از جمله امتیازات این شرکت در انجام خدمات آزمایشگاهی در طول سال های گذشته بوده است. با توجه به تجهیزات موجود در شرکت، کلیه بخش های مربوط به مطالعات ژئوتکنیک در مورد ساختمان های مسکونی در استان البرز و شهر کرج توسط خود شرکت انجام شده و لذا سرعت انجام مطالعات به نسبت بالاتر می باشد. 

انجام خدمات آزمایشگاهی بتن از جمله الزامات کنترلی در اجرای ساختمان در بیشتر پلاک های ثبتی در سطح استان البرز و شهر کرج است. امکان هماهنگی راحت با اپراتورهای نمونه گیر و حضور به موقع جهت نمونه گیری بتن و از طرف دیگر تحویل به موقع نتایج آزمایشات از امتیازات این شرکت در طول انجام خدمات آزمایشگاهی بتن می باشد.

عملکرد مناسب این شرکت در طول سال های گذشته سبب تامین نظر و جلب اطمینان کارفرمایان و دفاتر طراحی در پروژه های متعدد گردید. بر مبنای این اعتماد، این شرکت در سال 1398 موفق به انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در بیش از 86000 متر مربع زیربنای ساخت در سطح استان البرز و شهر کرج به شرح زیر شده است.

 

 

ردیف

پلاک ثبتی

نام مالک

زیربنا

نوع خدمات

1

153/3839

حمید گودرزی

943.4

آزمایشگاه خاک و بتن

2

155/5855

فرشید مقتدر

1141.2

آزمایشگاه خاک و بتن

3

قولنامه ای

محرمعلی کشت پور

1820.5

آزمایشگاه خاک و بتن

4

367/3153

محمدزمان مهاجر

3540

آزمایشگاه خاک و بتن

5

170/5277

شهاب بیگدلی

1253

آزمایشگاه خاک و بتن

6

163/14379

محمد علی مصباحی

449.96

آزمایشگاه خاک و بتن

7

163/52877

محمدرضا عبدلی

1024.2

آزمایشگاه خاک و بتن

8

153/3985

اکبر امیدی

683.5

آزمایشگاه خاک و بتن

9

149/2657

هادی محمدی

1729.5

آزمایشگاه بتن

10

قولنامه ای

محمدرضا فرجی

912

آزمایشگاه خاک و بتن

11

4/444

مجید جانبازی

756

آزمایشگاه خاک و بتن

12

163/20700

علیرضا معتمدی شفیق

775

آزمایشگاه بتن

13

171/1050

پیام مهدوی ثابت

811

آزمایشگاه خاک و بتن

14

162/50972

اسماعیل محمودی

953

آزمایشگاه خاک و بتن

15

163/73453

مجتبی برزگری

645.9

آزمایشگاه خاک و بتن

16

163/15301

حسین غیاثی

645

آزمایشگاه خاک و بتن

17

365/804

فاطمه معتمد

720.6

آزمایشگاه خاک و بتن

18

163/8286

محمد نجفی چیمه

937

آزمایشگاه خاک و بتن

19

739/7391

علی طالقانی حبیبه

293.5

آزمایشگاه خاک و بتن

20

قولنامه

وهاب كوهستان

1089

آزمایشگاه خاک و بتن

21

5/462-463

واحد عابدزاده

620

آزمایشگاه بتن

22

167/3392

منوچهر سراجی

678

آزمایشگاه بتن

23

314/1196

اسماعیل خداشاهی

620

آزمایشگاه خاک و بتن

24

171/5302

حمید رضا ترابی

1620.5

آزمایشگاه بتن

25

314/1192

مشهود بدرلو

620

آزمایشگاه بتن

26

5/462-463

محرمعلی رحیمی

665

آزمایشگاه بتن

27

163/23544

سید حسن خرم نیا

767.9

آزمایشگاه خاک و بتن

28

163/78384

ندا بهره مند

830.3

آزمایشگاه خاک و بتن

29

163/18115

علی شفیعی

778.8

آزمایشگاه خاک و بتن

30

172/11315

سیامک کشاورز

843

آزمایشگاه خاک و بتن

31

P/6065

علی عسگری و غیره

298

آزمایشگاه بتن

32

367/8931

علي نگهبان و شريك

2013

آزمایشگاه خاک و بتن

33

172/10510

فرح وخشینه

843

آزمایشگاه خاک و بتن

34

171/8770

امید شفیعی

956

آزمایشگاه خاک و بتن

35

قولنامه

فرهاد نعيمي

621

آزمایشگاه بتن

36

6/1821

مهدی فرهنگ فلاح

877

آزمایشگاه خاک و بتن

37

163/22750

ابراهیم وفا

1861

آزمایشگاه خاک و بتن

38

قولنامه

محمد عليزاده

1381

آزمایشگاه خاک و بتن

39

170/18447

علی علی زاده

1188.2

آزمایشگاه خاک و بتن

40

367/4772

حيدر كهولي كله گرد

2425

آزمایشگاه خاک و بتن

41

172/5071

ایرج آزادیان

594

آزمایشگاه بتن

42

167/4521

محمد رضا ابراهیمی

1535.4

آزمایشگاه خاک و بتن

43

69/3055

فریدون کشت پور

912

آزمایشگاه خاک و بتن

44

157/4719

ورثه مرحوم اسمعیل

725.7

آزمایشگاه خاک و بتن

45

163/92122

سید قاسم سادات

2061.4

آزمایشگاه خاک و بتن

46

171/3834

مسعود مهدی ثابت

1701.1

آزمایشگاه خاک و بتن

47

171/911

مریم سادات ابوسبا

883

آزمایشگاه خاک و بتن

48

365/254

شوکت حق بین

1746

آزمایشگاه خاک و بتن

49

170/12994

ستار غلامی

693

آزمایشگاه خاک و بتن

50

155/17249

رضا خوشنام و غیره

741.8

آزمایشگاه خاک و بتن

51

151/16060

رضوان هوشمندفر

957.2

آزمایشگاه خاک و بتن

52

171/571

سعید قهرمانی

707.7

آزمایشگاه خاک و بتن

53

4/444

سعید قاسم لو

1068

آزمایشگاه خاک و بتن

54

4/444

محمد جمشیدی

1195

آزمایشگاه خاک و بتن

55

362/858

حسین بهشتی

2737

آزمایشگاه خاک و بتن

56

362/1205

پیمان دهقان

1820

آزمایشگاه خاک و بتن

57

171/7091

احمد پورزرگر

882

آزمایشگاه خاک و بتن

58

3/4590

زهرا حسن لو

470

آزمایشگاه بتن

59

43/9419

سرور تاوهء

1006.2

آزمایشگاه خاک و بتن

60

69/2930

حسین کیهانی راد

1092

آزمایشگاه خاک و بتن

61

149/3394

اشرف فلاحی

1746

آزمایشگاه خاک و بتن

62

141/813

جعفر اميدي

1749

آزمایشگاه خاک و بتن

63

171/1230

علی قبادی و غیره

882

آزمایشگاه خاک و بتن

64

170/6087

رضا بیگدلی و غیره

1178

آزمایشگاه خاک و بتن

65

171/272

مهین مسعودی

698.5

آزمایشگاه خاک و بتن

66

172/1060

مهدی علیقلی زاده

704.5

آزمایشگاه خاک و بتن

67

5/462-463

عوض بایرام زاده

620

آزمایشگاه خاک و بتن

68

153-154/

اعظم الدوله معینی

723.6

آزمایشگاه خاک و بتن

69

170/26373

محمد صدرا زاهدی

1426.5

آزمایشگاه خاک و بتن

70

154/2876

رحيم احمد وند

1247.5

آزمایشگاه خاک و بتن

71

314/1541

اسفندیار حمزه زاده

620

آزمایشگاه خاک و بتن

72

162/14710

محسن دالايی

918

آزمایشگاه خاک و بتن

73

163/20636

مراد صفری تلم خان

801.5

آزمایشگاه خاک و بتن

74

155/17072

بانك شهر

1874

آزمایشگاه خاک و بتن

75

p/6544

قلی پناهی مجیدلو

278.4

آزمایشگاه خاک و بتن

76

p/6550

رضا حیدری

298

آزمایشگاه بتن

77

167/1787

عفت بنکداری و غیره

2449.2

آزمایشگاه خاک و بتن

78

171/852

محمد رضا جهانگیری

1232.5

آزمایشگاه خاک و بتن

79

149/28648

مرضیه نصیریان

2024.4

آزمایشگاه خاک و بتن