ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

9 / 10
از 21 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | پنجشنبه 19 آبان 1401 در ساعت 13 : 11 دقیقه | نظرات کاربران ( 80 )

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW:

به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با استاندارد 2800، آزمایشگاه های خاک و بتن ملزم به مطالعه خاک تا عمق 30 متر زیر تراز فونداسیون می باشند. برای این منظور سه معیار ارزیابی سرعت موج برشی در خاک، عدد نفوذ استاندارد و مقاومت برشی متوسط زهکشی نشده توسط استاندارد 2800 پیشنهاد شده است. از سه معیار ذکر شده، ارزیابی سرعت موج برشی جامعیت بیشتری داشته و در منابع و پروژه های عمرانی بیشتر ملاک تعیین تیپ خاک قرار می گیرد.

آزمایشگاه های خاک و بتن به منظور تعیین تیپ خاک بر اساس معیار سرعت موج برشی، عموماً از آزمایش دانهول استفاده می کنند. با توجه به تاکید آیین نامه 2800 بر ارزیابی سرعت موج برشی تا عمق 30 متر زیر تراز پی، برای انجام این آزمایش حداقل حفاری یک گمانه 30 متری زیر تراز فونداسیون ضروری می باشد. برای انجام این تست، عموماً امواج از سطح زمین ارسال و در اعماق مختلف خاک (در ترازهای مختلف از گمانه 30 متری)، دریافت می گردد و متوسط سرعت موج برشی تا هر عمق به عنوان ملاک ارزیابی تیپ خاک لحاظ می گردد. 

حفاری گمانه ای به عمق حداقل 30 متر زیر تراز فونداسیون که از الزامات انجام آزمایش دانهول توسط آزمایشگاه خاک و بتن می باشد، می تواند سبب اعمال هزینه بیشتر به پروژه و همچنین افزایش محسوس در زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک گردد.

آیا می توان از حفاری گمانه ماشینی 30 متری صرف نظر کرد؟

حفاری گمانه ماشینی عموماً با دو هدف انجام می گردد: 1. مغزه گیری از خاک زیر فونداسیون و انتقال آن به آزمایشگاه و انجام آزمایشات خاک مربوطه. 2: انجام تست دانهول. برای تامین هدف اول، با توجه به ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، حفر گمانه ای به اندازه عرض فونداسیون (عرض زمین)، به منظور شناسایی نوع خاک کافی است. با این وجود برای تامین هدف دوم حفاری گمانه ماشینی به عمق 30 متر زیر تراز فونداسیون توسط آزمایشگاه خاک و بتن ضروری است.

با جایگزین کردن آزمایش MASW بجای تست دانهول، می توان از حفاری گمانه 30 متری صرف نظر نموده و عمق گمانه شناسایی را به اندازه عرض فونداسیون (عرض زمین) در نظر گرفت. عموماً برای انجام مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های کوچک که عمق نفوذ تنش کم می باشد، انجام تست MASW بسیار اقتصادی است. در ادامه به جزئیات تعیین تیپ خاک با استفاده از تکنیک MASW پرداخته شده است. 

لوگوی نوع و تیپ خاک کرج

 معرفی روش MASWبه منظور تعیین تیپ خاک:

در روش MASW که مختصر شده عبارت Multichannel Analysis of Surface Waves می باشد، سرعت امواج سطحی در زمین محدوده پروژه با بهره گیری از یک دستگاه ژئوفیزیک دوازده کاناله ارزیابی می گردد. بر اساس منابع، این تست به منظور شناسایی تیپ خاک در مرکز تحقیقات زمین شناسی کانزاس و توسط آقای پارک ابداع گردید و مراحل انجام آن را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1. عمليات صحرايي و برداشت داده ها

2. پردازش داده ها و بدست آوردن منحني پراكندگي

3. معكوس سازي منحني پراكندگي و بدست آوردن پروفيل سرعت موج برشي

4. تحلیل نتایج در چند جهت مختلف بصورت یک بعدی و نهایتاً ادغام نتایج در قالب یک تحلیل سه بعدی

برای انجام تست MASW، تجهیزاتی از جمله الف: دستگاه‌ لرزه‌ نگار 12 کاناله، ب: ژئوفون، پ: پتک و پلیت فلزی براي توليد امواج و ت: لپ تاپ مورد نیاز می باشد. در شکل زیر نمونه ای از تجیزات این تست به همراه تصویری از انجام تست توسط این شرکت (آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز) در محدوده گوهردشت کرج نشان می دهد.

تست MASWکرج

بسته به ماهیت منبع لرزه ای ، روش MASW را می توان به دو گروه فعال یا غیرفعال دسته بندی کرد. در روش غیر فعال که توسط مورتن و همکاران مورد بررسی قرار گرفت، منبع امواج کنترل نشده (نویزهای محیطی) می­باشد. این روش در آزمایشگاه های خاک و بتن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

در روش فعال که توسط میلر و همکاران معرفی گردید، منبع لرزه مشخص بوده و موج کنترل شده توسط چکش ایجاد می گردد. در عمده پروژه های آزمایشگاه خاک در کرج، از روش فعال جهت تعیین تیپ خاک با استفاده از تکنیک MASW بهره گرفته می شود. بر این اساس در عملیات صحرایی، چشمه لرزه‌اي در دو طرف پروفیل و مرکز آن قرار داده شده است و گيرنده امواج (ژئوفون ها) با فواصل ا لی 3 متری از یکدیگر تمام سطح مجاور منبع را جاروب می کند. پس از انتشار امواج، پاسخ امواج در فواصل مختلف دریافت شده و با تحلیل های صورت گرفته، سرعت موج برشی تا هر عمق زمین تعیین می گردد. در شکل زیر نمایی از گسترش امواج سطحی با فاصله گرفتن از منبع تولید و دریافت آن با استفاده از ژئوفون ها نمایش داده شده است.

 امواج ایجاد شده در طول تست MASW

 هر رکورد چند کاناله به یک تصویر منحنی پراکندگی تبدیل می شود. نمونه ای از نتایج در شکل زیر نشان داده شده است. بر اساس روابط موجود، متوسط سرعت موج برشی تا اعماق مختلف مطابق شکل قابل محاسبه می باشد.

نتایج حاصل از تست MASW

سرعت موج برش در خاک بر اساس تست MASW

پیش ازین در سال های 1397و 1398استفاده از روش MASW به منظور تعیین تیپ خاک مورد تایید نظام مهندسی استان البرز بوده است و توسط بعضی از آزمایشگاه های خاک و بتن کرج به کار گرفته می شد. در حال حاضر (سال 1399) از این روش بیشتر برای تعیین تیپ خاک در پروژه های ویلاسازی، سوله ها و بطور کلی پروژه های خارج از ساختار نظام مهندسی بهره گرفته می شود. انجام آزمایش MASW بسیار تخصصی بوده و نیازمند کالیبره بودن تجهیزات و همچنین اوپراتور با تجربه و متخصص می باشد. عدم تجربه و تخصص کافی منتج به گرفتن خروجی­ های غیر اصولی و خطا در تشخیص تیپ خاک می گردد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز در حال حاضر آمادگی انجام این تست در محدوده پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج را دارد.

منابع:

Park, C. B., R. D. Miller, and J. Xia, 1998, Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record 68th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 1377-1380.

Miller, R. D., J. Xia, C. B. Park, and J. M. Ivanov, 1999, Multichannel analysis of surface waves to map bedrock: The Leading Edge, 18, 1392-1396.

Morton, S. L., J. Ivanov, S. L. Peterie, R. D. Miller, R. L. Parsons, and A. J. Livers-Douglas, 2018, Time-lapse monitoring of subsidence features within the Hutchinson Salt in Kansas, SEG Technical Program Expanded Abstracts 2018, 2642-2646.

 

 

ثبت نظر
ثریا حسینی : سرعت وهزینه
20 2
سلام بسیار مقاله مفید وپر محتوایی هست ی سوال داشتم اینکه این روش درمقایسه با روش حفر گمانه از نظر هزینه چه میزانی دارد وآیا صرفه اقتصادی دارد یا خیر ؟؟
مدیریت : پاسخ
13 2
هزینه این روش بیشتر تابع فاصله و شرایط اجرا می باشد و در حدود 3 الی 4 میلیون تومان (سال 99) می باشد. برای حفاری گمانه 30 متری با هدف تست دانهول در حدود 6 میلیون تومان و هزینه تست دانهول 500 هزار تومان می باشد. از نظر زمان تست masw بسیار سریع تر می باشد. در حدود یک روز از آنجا که تست دانهول نیازمند حفر گمانه می باشد در حدود یک هفته زمان می برد.
ali ghodsi : ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه
5 2
عالی و کامل
مدیریت : پاسخ
6 2
گمانه زنی دستی عموماً با کمک مقنی انجام می شود. گمانه های ماشینی عمدتاً از طریق ماشین آلات حفاری به دو روش واش بورینگ و مغزه گیری پیوسته انجام می شود. از نظر مزاحمت تنها ایجاد سر و صدا توسط ماشین آلات در حد حداکثر یک هفته می باشد. یک نکته مهم در خصوص استفاده از ماشین آلات، جانمایی دستگاه ها می باشد. برای قرارگیری دستگاه فضایی در حدود 2.5 در 3 متر مورد نیاز و برای اجرای عملیات حفاری و قرار گیری خرک در حدود 6 متر پیش روی دستگاه فضا مورد نیاز است. از طرف دیگر محل قرارگیری دستگاه نباید مسقف باشد که بوم دستگاه امکان باز شدن داشته باشد.
ثریا حسینی : پرسش
19 2
هزینه این روش به چه پارامتر هایی وابسته است؟؟
مدیریت : پاسخ
13 2
هزینه این روش بیشتر تابع فاصله و شرایط اجرا می باشد و در حدود 3 الی 4 میلیون تومان (سال 99) می باشد.
ثریا حسینی : پرسش
18 2
چرا در بیشترپروژه ها از روش فعال جهت تعیین تیپ خاک با استفاده از روش MASW استفاده میشود؟؟
مدیریت : پاسخ
12 2
روش masw روش نسبتاً جدیدتری می باشد. از طرف دیگر در سازمان نظام مهندسی ساختمان عموماً روش دانهول اعتبار بیشتری دارد
فاطمه معدن زاده : ازمایش تعیین تیپ خاک
7 3
سلام. این روش کمک بسیار زیادی برای تعیین تیپ خاک و در نتیجه کاهش قمیت تمام شده بسیاری از سازه ها خواهد بود. با توجه به این که حفر گمانه و ازمایش های متداول خاک پرهزینه و زمان بر هستند و در بسیاری از پروژه ها الزامی نیست، طراح تیپ خاک را ضعیفتر فرض میکند و هزینه ساخت بالا می رود. به نظر با توجه به سهل بودن این روش ، انجام ازمایش های تیپ خاک سریعتر و کم هزینه تر شده و سازنده ها به این روش تمکین کرده و در نهایت هزینه ساخت کم شده و در مصرف منابعی مانند فولاد و بتن صرفه جویی شود
ثریا حسینی : پرسش
19 3
آیا از این روش میتوان در همه مناطق استفاده کرد ومحدودیتی برای بکار گیری این روش وجود ندارد؟
مدیریت : پاسخ
13 3
در عمده مناطق می توان ازین روش استفاده نمود. محدودیت خاصی در منابع اشاره نشده است. با این وجود عدم وجود معارض در محدوده پروژه ضروری است
مریم احمدی : تشکر
37 8
ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما به نظر بنده ، خوبی مقاله اینه که با ادبیاتی ساده بیان شده و میشه با مطالعه اش ، نکات مهمی رو به سادگی یادگرفت.
مریم احمدی : دانهول
36 5
یکی از وظایف آزمایشگاه خاک و بتن تعیین نوع خاک می باشد تیپ خاک می باشد ✔️برای این کار توصیه استاندارد ۲۸۰۰ محاسبه پارامترهای سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد و مقاومت برشی می‌باشد .🔸سرعت موج برشی مهمترین و پرکاربردترین این پارامتر ها بوده که با آزمایش دانهول به دست می آید.✴️ در تست دانهول باید حفاری حداقل ۱ گمانه به عمق (۳۰+ عمق فونداسیون) طبق نظر ایین نامه ۲۸0۰، انجام شود.✔️آزمایش درون چاهی یا دانهول: یکی از روش‌های لرزه شناسی که برای محاسبه سرعت موج برشی میباشد. به دلیل سرعت زیاد ،هزینه پایین ،و راحت اجرا شدن ،آن در مقایسه با بقییه روش های درون چاهی، درعلم مهندسی پرکاربرد میباشد.،✔️🚫عوامل ایجاد خطا در تست دانهول ‼️در نزدیکی جاده ها حرکت وسایل نقلیه ایجاد من نویز میکنه ، و نتیجه تست دچار خلل میشه.‼️در نزدیکی ساحل برخورد امواج دریا ایجاد نویز می کند .🔸تا حد امکان از انجام تست دانهول دراین مناطق خودداری شود.
محسن حیدری : تایید مطلب و این روش
7 2
به نظر بنده روش کاربردی هست که میشود بسیاری هزینه های روش های دیگر را صرفه جویی کرد و همینطور در مدت زمان کمتری نتیجه حاصل میگردد.
محمدرضا مردی پی ... : معایب و محاسن روش MASW
4 2
معایب روش MASW از آنجا که تولید امواج سطحی توسط انسان انجام میگیرد، ممکن است در تولید این امواج خطا صورت بگیرد با توجه به لزوم حفاری و هزینه کرد برای استقرار عوامل و تجهیزات حفاری برای حفر گمانه به اندازه عرض زمین ، میتوان حفاری تا عمق 30 متر را هم برای به دست آوردن سرعت موج برشی خاک حفاری کرد . برای استفاده از روش MASW نیازمند افراد مجرب و تجهیزات تخصصی میباشد که باعث در دسترس نبودن در مناطق دور افتاده می شود محاسن روش MASW عدم نیاز به حفاری و در نتیجه کاهش دست خوردگی خاک در نمونه با توج به گسترش ژئوفن ها بر روی سطح زمین در روش MASW ، میتوان منطقه گسترده تری از زمین را مورد ببرسی قرار داد
ehsan razani : ارزیابی تیپ خاک
5 1
با عرض سلام وخسته نباشید مقاله کامل و مفیدی هست.
سامان رجب پور : ارزیابی تیپ خاک با روش MASW
1 0
سلام درود خدمت گردآمورنده(ها) و اعضای فروم تا قبل از اختراع این روش جدید برای ارزیابی خاک مهندسان مجبور به حفر گودال حداقل 30 متری بودند اما با وجود این ایده ی مهندسی و نوین شاهد سهولت و کاهش هزینه خواهیم بود و فقط به حفر گمانه به اندازه ی عرض فونداسیون نیاز هست و برای اندازگیری موج برشی که نیاز به حفر تا 30 متر و قرار دادن میله و سیمان گرفتن نیاز نیست اینکار با تجهیزاتی از جمله لرزه نگار لبتاپ و پتک انجام میشود اما باید دقت را در نظر گرفت و از افراد متخصص بهره جست و در مکان هایی مثل نزدیک جاده به دلیل لرزش نمیشود از روش MASW استفاده نمود و چگونه میتوان ظریب و حتمال خطا را در این روش کم کرد؟ برای معین کردن عدد نفوذ استاندار میشود از روش ساده تری مثل MASW که برای تعیین مقاوت برشی استفاده کردیم بهره ببریم؟ با تشکر
مدیریت : پاسخ
3 0
دقت نتایج و کم کردن خطاها تا حد زیادی تابع دقت اپراتور و تحلیل های پس از آن می باشد. از این آزمایش بصورت مستقیم امکان تعیین عددی spt و یا پارامترهای مقاومتی خاک نمی باشد
آرین شاکری : تایید ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه
1 0
مطالب فوق بسیار مفید،کامل و سودمند بود. باتشکر.
محمد حاجیلویی : برداشت
2 0
با سلام مقاله مفید و کاملی بود .اگر با شرایطی که توضیح دادین هم از نظر هزینه صرفه اقتصادی داره و هم از نظر زمان خیلی به صرفه تره و عالی میشه گفت .روش خوبی بود. مرسی از مدیریت بابت این مقاله کامل و عالی 👌👌👌🙏
یوسف : برآورد هزینه
1 0
این روش نوین روشی کارآمد بجای تست دانهول میباشد ولی چون در هر صورت اکثراً نیاز به حفاری حداقل تا عمق پانزده الی بیست متر میباشد ادامه حفاری تا عمق سی متری و تست دانهول هزینه حفاری را تقریبا سه الی چهار میلیون افزایش میدهد که تقریباً هزینه MASW برابر و حتی کمتر هم میتواند باشد که به نظر من این یکی از ایرادهای این روش است بهتر است تا حد امکان هزینه این روش کاهش یابد که رغبت استفاده از این روش افزایش یابد و همچنین حفر گمانه سی متری بستگی به مصالح خاک دارد که در سخت ترین حالت چهار روز و در بهترین شرایط دو روز طول میکشد. ولی در کل چنین روش هایی نیاز به تکامل دارند.
مدیریت : پاسخ
1 0
ممنون از نظر شما. ضابطه حفاری گمانه ماشینی تا 15 متر از الزامات نطام مهندسی البرز می باشد. با این وجود در بسیاری از پروژه های ویلا سازی و صنعتی که زیر نظر سازمان نظام مهندسی البرز نیست، استفاده از این روش نیازمند حفاری ماشینی نبوده و بسیار به صرفه و فنی است.
علی آقایی : میزان توانایی تفکیک افقی روش MASW
1 0
با درود خدمت متخصصان فرهیخته مجموعه کاوش مهار:در روش MASW با تولید و ثبت امواج سطحی در سطح زمین و پردازش داده های بدست آمده با استفاده از تبدیلات فوریه و در نهایت بدست آوردن منحنی پاشش می توان پروفیل سرعت موج برشی را بدست آورد.در مقایسه و تحلیل پروفیل موج برشی بدست آمده از امواج سطحی ریلی و لاو به روش MASW به غیر از موارد محدودیت و سختی مربوط به داده برداری امواج لاو،به دلیل سادگی منحنی پاشش،وضوح بالاتر منحنی پاشش و عدم قطعیت کم تر در وارون سازی به دلیل مستقل بودن از سرعت موج P،امواج لاو نتایج بهتر و دقیق تری بدست می دهد.با سپاس فراوان و آرزوی توفیق روز افزون برای گروه کاوش مهار
محمدرضا خدابنده ... : امواج زلزله
2 0
با سلام و احترام همانطور که میدانید امواج زلزله به دو دسته امواج سطحی و امواج حجمی که خود نیز به امواج عرضی (برشی و مخرب تر) و طولی تقسیم میگردد. امواج زلزله در اثر عبور از لایه های خاک دچار میرایی میگردند و هر چه از کانون زلزله دورتر میشویم انرژیشان کاهش میابد در محیط های متراکم سرعت امواج بیشتر از محیط های کم تراکم تر می باشد بنابراین یکی از معیار های تعیین تیپ خاک تخمین سرعت موج برشی خاک می باشد.لازم به ذکر می باشد سرعت موج برشی به صورت میانگین گیری در عمق 30 متری از زیر فونداسیون بوده و با میانگین گیری سرعت موج برشی در لایه های مختلف تعیین میگردد.بنابراین با توجه به ماهیت آزمایش MASW که ارسال و دریافت امواج سطح به سطح می باشد یکی از معایب این روش به حساب آمده و بسته به ویژگی های خاک منطقه مخصوصا در نزدیکی سطح زمین نتایج دست پایین در خاک های نرم تر و دست بالاتر در خاک متراکم تر ارائه می نماید که نیازمند مهار بالای اپراتور ها و کالیبره بودن دستگاه می باشد.در صورتی در روش دانهول که ارسال امواج از سطح و دریافت در اعماق مختلف در نهایت میانگین گیری سرعت های امواج منتج به نتایج قابل استناد تر میگردد.با سپاس فراوان
مدیریت : پاسخ
1 0
سلام و تشکر بابت نظرات تکمیلی شما
ثریا حسینی : برداشت از مقاله MASW
5 0
به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با آئین نامه استاندارد ۲۸۰۰آزمایشگاه خاک وبتن مستلزم به بررسی خاک تا عمق ۳۰ متری در زیر فونداسیون هستند.برای انجام این کار سه معیار ارزیابی سرعت موج برشی درخاک ،عدد نفوذ استاندارد،مقاومت برشی متوسط زهکشی نشده توسط این آئین نامه پیشنهاد شده است.ازاین سه مورد ،معیار ارزیابی سرعت موج برشی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.برای ارزیابی سرعت موج برشی عموما از آزمایش دانهول استفاده میشود.باوجود تاکید آئین نامه به ارزیابی سرعت موج برشی تا عمق ۳۰ متری درزیر تراز فونداسیون برای انجام این نوع آزمایش باید حداقل یک گمانه ۳۰ متری در زیر پی حفاری شود.برای انجام این تست امواج از سطح زمین ارسال شده ودراعماق مختلف خاک دریافت می‌شود. ومتوسط سرعت موج برشی تاهرعمق به عنوان ملاک ارزیابی خاک لحاظ میگردد.حفاری گمانه به عمق ۳۰ متری زیر پی که از الزامات آزمایش دانهول است باعث هزینه بیشتر وطولانی شدن انجام مطالعات ژئوتکنیک میشود.اما امروزه روش جدیدی جایگزین آزمایش دانهول شده که می‌توان از حفاری گمانه ماشینی ۳۰ متری صرف نظر کرد.که باعث صرفه جویی در هزینه وزمان میشود.این روش آزمایش MASWنام دارد.در این روش سرعت امواج سطحی در زمین محدوده پروژه با بهره‌گیری از یک دستگاه ژئوفیزیک دوازده کاناله ارزیابی میگردد که در پروژه های کوچک که عمق نفوذ تنش کم میباشد انجام تست MASWبسیار اقتصادی میباشد.
مهدی فیروزگاه : ارزشیابی تیپ خاک
1 0
به منظور ارزش یابی تیپ خاک مطابق با استاندارد 2800 آزمایش گاه ها بتن و خاک ملزم به مطالعه خاک تا عمق 30متر زیر تراز فونداسیون می‌باشد.ازمایشگاه های خاک وبتن به منظور تعین تیپ خاک بر اساس معیار سرعت موج برشی عموما از آزمایش دانهول استفاده میکنند.حفاری گمانه ماشینی عموما با دو هدف انجام میشود .1.مغزه گیری از خاک زیر فونداسیون 2.انجام تست دانهول
نگین هلی : برداشت از ارزیابی خاک
2 0
آزمایشگاه های خاک و بتن ملزم هستند برای ارزیابی و تعیین تیپ خاک طبق استاندارد ۲۸۰۰به مطالعه خاک تا عمق ۳۰متر زیر تراز فونداسیون بپردازند به این منظور سه معیار ارزیابی توسط استاندارد۲۸۰۰ پیشنهاد شده که مهمترین آن سرعت موج برشی است که از پایگاه ها با در نظر گرفتن این معیارجهت ارزیابی و تعیین تیپ خاک از ازمایش دانهول( روش لرزه نگاری) استفاده میکنند،که این آز یکی از روش‌های لرزه شناسیست که برای اندازه گیری مستقیم سرعت امواج کشسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به دلیل سهولت،سرعت اجرای هزینه پایین در مهندسی کاربرد زیادی دارد و از جمله، روشMSAW از جمله روش‌های اکتشافی لرزه نگاری سطحیست،که این روش بر مبنای خاصیت پاشندگی امواج سطحی استوار است که حرکت این امواج شبیه حرکت امواج دریاست با این تفاوت که بصورت عقبگرد در مدارهای بیضوی متمایل به منشا چشمه به حرکت درمی آید و در زمین لایه ای امواج سطحی در لایه های نزدیک به سطح زمین منتشر می‌شود و این لایه های سطحی نقش عمده ای را در تقویت امواج ناشی از زلزله دارند،و از این جهت اطلاعاتی که بدست می آید بسیار ارزشمند است که با در دست داشتن این اطلاعات مهندسین قادر هستند تا رفتار سازه های عظیم از جمله سدها را در برابر زلزله پیش‌بینی کنند،قابل ذکر است هزینه پروژه ها با توجه به شرایط های مختلف میتواند متفاوت باشد و از جمله عواملی نظیر بعد مسافت،شرایط توپوگرافی، عمق مورد بررسی بر روشMASW تاثیر میگذارنند.
نگین هلی : ارزیابی و تعیین تیپ خاک( روش masw)
2 0
آزمایش دانهول( لرزه نگاری) یکی از روش‌های لرزه شناسیت که برای اندازه گیری مستقیم سرعت امواج کشسانی مورد استفاده قرار میگیرد،و به دلیل سهولت،سرعت اجرا،هزینه پایین و بصرفه کاربرد زیادی دارداما امروزه روش دیگری که بکار میرود، روشMASWمیباشد که این روش از جمله روش‌های اکتشافی لرزه نگاری سطحیست که نخستین بار در سال۱۹۹۹ توسط آقای پارک معرفی شد،این روش بر مبنای خاصیت پاشندگی امواج سطحی استوار است،حرکت این امواج مشابه حرکت امواج دریاست با این تفاوت که بصورت عقبگرد در مدارهای بیضوی متمایل به منشا چشمه به حرکت در می اید.درمجموع این روش شامل چهار مرحله است ودر اخراطلاعاتی که از این روش بدست می آید بسیار ارزشمند است که با در دست داشتن این اطلاعات مهندسین قادرند تا رفتار سازه های عظیم مانند سدهارا در برابر زلزله پیش‌بینی کنند.قابل ذکراست که هزینه اجرای پروژه ها با توجه به شرایط متفاوت می‌تواند متغیر باشد که از جمله عواملی مانند:بعد مسافت،شرایط توپوگرافی و عمق مورد بررسی بر هزینه ازمایشMASW تاثیر بسزایی دارند.
رسول عبدوس : برداشتی از روش MASW
6 0
ضمن توجه به امتیازات این روش از قبیل سرعت بالا و هزینه کم انجام این آزمایش، لذا به دلیل ماهیت تفسیری این روش که درستی نتایج آن را به میزان قابل توجهی وابسته به دانش و تجربه اپراتور و مفسر مهندس ژئوفیزیک می کند، ضرورت داشتن مهارت و تخصص کافی برای اپراتور و مفسر اهمیتی مضاعف پیدا می کند.
امین بابازاده : تعیین تیپ خاک
2 0
سلام و تشکر از این مقاله بسیار عالی . چند درصد جواب این آزمایش درست است ؟؟ یا در یک نقطه اگر آزمایش دانهول و masw همزمان انجام شود یک جواب میدهند؟
مدیریت : پاسخ
2 0
به طور کلی در ژئوتکنیک، نتایج بسیار متغییر بوده و بر خلاف بتن یا فلز، حاشیه جواب ها در محدوده بزرگی می باشد. با این وجود در حد مقیاس مطالعات ژئوتکنیکی، تست masw و دانهول نتایج تقریباً مشابهی در بر خواهند داشت.
مریم احمدزاده : برداشت از مقاله
3 0
روش MASWبرای تعیین تیپ خاک (مورد تایید نظام مهندسی استان البرز) مطابق با استاندارد۲۸۰۰ تا عمق ۳۰ متر زیر تراز فونداسیون میباشد.از مزایای این روش سرعت بالا و هزینه کم میباشد. ملاک برای تعیین نوع تیپ خاک سرعت موج برشی است که توسط ازمایش دانهول ارزیابی میگردد برای ازمایش دانهول حفر گمانه ۳۰ متری الزامی است اما با جایگزینی MASW به جای دانهول از گمانه ۳۰ متری صرف نظر کرده و گمانه ای با عمق اندازه عرض فونداسیون در نظر میگیریم. روش MASWدو گروه فعال (منبع لرزه مشخص بوده و موج کنترل شده توسط چکش ایجاد میشود)و غیر فعال(منبع امواج کنترل نشده) دارد. این ازمایش بسیار تخصصی بوده و نیازمند اپراتور باتجربه است چون عدم تجربه کافی سبب خروجی غیر اصولی وتشخیص غلط تیپ خاک میشود.
نورالدین مختاری ... : برداشت از روش masw
2 0
با سلام خدمت متخصصین کاوش مهار البرز بنظرم با توجه به مطالب گفته شده در متن مقاله با توجه به اینکه نیاز به متخصصین مجرب هست وامکان اینکه ارزیابی سرعت امواج برشی در اعماق پایین تری نسبت به روش دانهول به دست اید نیست فقط به صرف اینکه این روش اقتصادی تر هست بهتر است از روش روش دانهول استفاده شود با تشکر از شرکت تخصصی کاوش مهار البرز
حمید رضا نظری : ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه
2 0
باسلام مطالب مفید و کاملی بود ، بنده در خصوص اینگونه ارزیابی اطلاعات کافی نداشته ام اما با مطالب این مقاله در این خصوص تونستم به نکات خوب و ارزشمندی برسم
فاطمه خدابنده ل ... : مقایسه روش ها
6 0
طبق گفته دوست عزیز جناب مختاری که فرمودن از روش دانهول استفاده شود. ایا دانهول بهتر است یاMASW؟
مدیریت : پاسخ
3 0
هر دو آرمایش اگر بر اساس استاندارد های مربوطه انجام گردند، قابل استناد می باشند. با این وجود در کتب فعلی و منابع موجود، استفاده از تست دانهول بیشتر توصیه شده است. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
سالار قربانی بر ... : پرسش
5 0
سلام استاد مطالب خوب و مفیدی بودن فقط من ی سوال داشتم میشه از این روش تو تمام مناطق استفاده کرد؟
مدیریت : پاسخ
1 0
بهر حال ارزیابی های مهندسی در تمام پروژه ها قبل از انجام مطالعات ضروری می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
محمد باقر اکبری ... : برداشت
1 1
عرض سلام و خدا قوت بابت این مقاله کاربردی ، از جمله نکاتی که خیلی تاثیر گذار هست در این روش عمق تشخیص هست که به بالای ۵۰ متر رو میشه داخلش ارزیابی کرد و در کمترین زمان و با بیشترین کارایی ممنون
محمد حسین معصوم ... : سوال
2 0
سلام خسته نباشید میشه همه جا از روش masw استفاده کرد چون هم تو بحثه اقتصادی و از‌همه‌ واجب‌تر تو‌ زمان صرفه جویی میشه
طنین امیری : برداشت از مقاله
7 0
باسلام به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با استاندارد 2800، آزمایشگاه های خاک و بتن ملزم به مطالعه خاک تا عمق 30 متر زیر تراز فونداسیون می باشند. و حفاری گمانه ماشینی عموماً شامل دو هدف می باشد: 1. مغزه گیری از خاک زیر فونداسیون و انتقال آن به آزمایشگاه و انجام آزمایشات خاک مربوطه. 2: انجام تست دانهول. در روش MASW سرعت امواج سطحی در زمین محدوده پروژه با بهره گیری از یک دستگاه ژئوفیزیک دوازده کاناله ارزیابی می گردد. و مراحل انجام آن شامل :1.عمليات صحرايي و برداشت داده ها2. پردازش داده ها و بدست آوردن منحني پراكندگي3. معكوس سازي منحني پراكندگي و بدست آوردن پروفيل سرعت موج برشي4. تحلیل نتایج در چند جهت مختلف بصورت یک بعدی و نهایتاً ادغام نتایج در قالب یک تحلیل سه بعدی می باشد و برای انجام تست MASW، تجهیزاتی مانند دستگاه‌ لرزه‌ نگار 12 کاناله، ژئوفون، پتک و پلیت فلزی براي توليد امواج و لپ تاپ مورد نیاز می باشد.با تشکر
نیما نصیری : برداشت از مقاله
1 0
با توجه به مطالعاتی که نسبت به تیپ های خاک بنده مطالعاتی داشتم خاک مناطقی مانند تهران ۴ نوع تیپ را شامل میشود اهداف انجام مطالعات خاک (مطالعات ژئوتکنیک) مهمترین اهداف و نتایجی که از مطالعات ژئوتکنیک و بررسی های ژئوتکنیکی می توان به دست آورد: شناسایی کامل لایه های زیرزمینیتعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی لایه هامشخص نمودن نوع پی ساختمان و نحوه استقرار آنعمق مناسب برای پیبرآورد ظرفیت باربری شالوده و تعیین ضریب مربوطهوزن مخصوص خاک
نیما نصیری : برداشت از مقاله
5 0
با عرض سلام خدمت مهندس نعیمی فر عزیز با توجه به مطالعات تیپ بندی خاک در مناطق اطراف تهران کهشامل ۴ نوع تیپ میشود که تیپ ۱ بسیار خوب تا تیپ ۴ که بصورت ضعیف همانطور که بیان گردید، تعیین نوع خاک محل پروژه، در محاسبه نیروی زلزله وارد بر ساختمان تاثیر بسزایی داشته به طوری که با تغییر آن از یک به دو، از دو به سه و از سه به چهار، موجب افزایش نیروی زلزله وارد به ساختمان و در پی آن بالا رفتن مقاطع تیر و ستون، مقاطع فونداسیون ها، بادبندها و دیوارهای برشی و در نتیجه افزایش هزینه های ساختمان را در پی دارد. با تشکر از مطالب مفیدتان
پدرام پاکزاد : برداشت و سوال
1 0
کامل روش masw رو توضیح دادند و منابع هم ذکر شده این مقاله مورد تایید هست . در متن گفته شده که آیا حتما ملزوم است که ازمایش بشه لایه های زیرین خاک برای ساخت ؟ و جواب رو با دلایلی گفته ، منتهی ذکر نشده که از چ زیر بنایی به پایین نیازی به این کار نیست
علی حیدری گودرز ... : پرسش
1 0
با سلام و خسته نباشید ... از نظر زمان انجام عملیات در روش masw در روش غیرفعال و فعال چقدر زمان نیاز می باشد؟ ایا زمان مشخصی دارد
مدیریت : پاسخ
0 0
زمان انجام آزمایش زیاد نیست. در حد یک الی دو ساعت. با این وجود تحلیل نتایج عموماً زمان بر می باشد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
پیمان موسوی : برداشتی از مقاله
0 0
ممنون از مقاله مفیدتون،سوالی که برای من پیش اومد مدت زمان انجام این ازمایشات و زمان تحویل جواب اونها چقدر میباشد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
زمان انجام آزمایش زیاد نیست. در حد یک الی دو ساعت. با این وجود تحلیل نتایج عموماً زمان بر می باشد و تهیه گزارش آن حدوداً یک هفته زمان می برد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
صمیم حیاتی : با تشکر از مقاله مفید و کامل شما
0 0
مطلب و مبحث جدیدی بود . باشد که با استفاده از روشهای جدید و ماشین آلات پیش رفته نتیجه آزمایش خاک سریع تر و کم خطا تر و کم هزینه تر شود . سپاس از این کاوش مهار البرز
مجتبی آقامحمدی :
0 0
ممنون بابت مقاله مفیدتون این سوال برای من پیش اومد که ارزیابی تیپ خاک فقد برای متراژ های خاصی صورت میگیره یا در تمام پروژ ها این عملیات صورت میگیره؟
مرتضی ابراهیم ز ... : گمانه 30 متری
0 0
درود و تشکر بابت مقاله جامع و اموزنده . سوال اینکه در صورت برخورد با سفره آب زیزمینی هنگام گمانه آیا آزمایش با حفظ کیفیت انجام می پذیرد ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
عموماً آب با تاثیر بر کیفیت نمونه برداری، می تواند در نتایج تاثیر نامناسبی داشته باشد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
پارسا آقاکاظم ج ... : برداشت و تشکر
1 0
عرض درود و وقت به خیر خدمت اعضای تیم کاوش مهار انجام روش MASW در پروژه های نسبتا کوچک که که عمق نفوذ تنش کم می باشد صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تست دانهول دارد و زودتر نتیجه می دهد. با تشکر از اطلاعات مفید و ارزنده شما.
ساراعسکری : برداشت و سوال
7 0
باسلام مثل مقاله های قبلی عالی بود فقط یه سوال داشتم هزینه این کار به چه چیزهایی بستگی داره و چقد زمان میبره؟و اینکه چقد درسته جوابش؟
مدیریت : پاسخ
1 0
هزینه معمولاً عدد ثابتی می باشد. در حدود 5 میلیون تومان (در سال 1400) جواب ها عموماً تابعی از دقت اپراتور و دقت تحلیل نتایج می باشد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
مدیریت : پاسخ
0 0
هزینه معمولاً عدد ثابتی می باشد. در حدود 5 میلیون تومان (در سال 1400) جواب ها عموماً تابعی از دقت اپراتور و دقت تحلیل نتایج می باشد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
نوشین احمدی : تشکر و پرسش
10 0
سلام و خسته نباشید 1. آیا به غیر از آزمایش دانهول و آزمایش MASW آزمایشات دیگری وجود دارد؟ در کجاها بیشتر روش MASW کاربرد دارد و در کجاها روش دانهول و استفاده از این روشها چه محدودیتهایی دارد؟ 2. 1 سوال تخصصی داشتم ممنون میشم پاسخگو باشید : اینکه کالیبره کردن تجهیزات و آزمایش MASW به چه صورت انجام میشود؟دوست داشتم اطلاعاتی در این زمینه داشته باشم ممنون میشم
مدیریت : پاسخ
2 0
روش های دیگر مبتنی بر ارسال امواج وجود دارد. با این وجود در مرحله اول تست دانهول و در مرحله دوم تست masw از اعتبار بیشتری در آیین نامه ها برخوردار است. عموماً شرکت های همکار استاندارد، کالیبراسیون کلیه تجهیزات آزمایشگاهی را انجام می دهند. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
علیرضا جعفرخانی : عرض یابی تیپ خاک بدونه حفره گمانه
2 1
ه منظور تعیین تیپ خاک مطابق با استاندارد 2800، آزمایشگاه های خاک و بتن ملزم به مطالعه خاک تا عمق 30 متر زیر تراز فونداسیون می باشند. برای این منظور سه معیار ارزیابی سرعت موج برشی در خاک، عدد نفوذ استاندارد و مقاومت برشی متوسط زهکشی نشده توسط استاندارد 2800 پیشنهاد شده است.اگه تو اعماق پایین تر مثلا 20 متر باز هم باید به حفاری ادامه داد؟؟
محمدرضا جبلی : تشکر
2 0
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت تیم کاوش مهار عزیز ممنون بابت مقاله مفید و کاربردی که حاصل سال ها تجربه میباشد را در اختیار خوانندگان قرار میدهید
رضا پری چهره : ارزیابی تیپ خاک
0 0
باعرض سلام و خسته نباشید خدمت تیم کاوش مهار و به خصوص اقای نعیمی فر مقاله بسیار عالی و دارای مطالب بسیار مفید و آموزنده ایی بود ممنون از زحمات شما.
سامان رجب پور : ارزیابی مالی
0 0
عرض سلام و تهنیت ممنون بابت مقاله‌ی کامل و معرفی کامل فعالیت شما که نشانه از دیسیپلین کاری شما میباشد. با توجه به سهولتی که روش MASW در اختیار بیمانکار میگذارد خیلی از مواقع میتواند اولویت الترناتیو های ما نسبت به دانهول باشد. هزینه انجام هر پروژه تعیین طبق بخشنامه ۱۴۰۰ چقدر هست و چند درصد نسبت به دانهول صرفه جویی میشود. تشکر
احسان رازانی : ارزیابی تیپ خاک
2 0
باعرض سلامت خدمت تیم کاوش مهار عزیز ممنون بابت مطالب مفیدتون ..مقاله ای کامل و بسیار مفید
امیرحسین انامی : اهداف حفاری گمانه
0 0
باسلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر ویژه به خاطر مقاله ی بسیار عالیتان.به طور کلی دو نوع فعالیت در حین انجام عمل گمانه زنی دنبال می شود که عبارتند از: -حفاری گمانه با پیشروی در زمین و نفوذ آن به منظور رسیدن به هدف مشخص از قبیل سفره آب های زیرزمینی و لایه زمین شناسی معین و تاقدیس های نفتی یا گازی و منابع انرژی زاو.... -نمونه برداری از مصالح زمین در اعماق مورد نظر برای انجام آزمایشات مختلف و شناسایی خواص فیزیکی و مکانیکی لایه های خاک و سنگ
هادی آور : تشکر و پرسش
0 0
با سلام خدمت شما.ممنون از مطلب مفید و کاربردی‌تون. سئوالی که برام پیش اومد اینکه، چرا از سال ۹۹ به بعد، از MASW بیشتر برای پروژه های خارج از ساختار نظام مهندسی استفاده میشه؟ مگر این روش نسبت به دانهول از نظر هزینه و زمان به صرفه‌تر نیست و از دقت کافی برخوردار نمیباشد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با توجه به پیشینه استفاده از آزمایش دانهول و استناد بسیاری از منابع و آیین نامه های موجود به روش دانهول، اقبال عمومی نسبت به روش های جایگزین از جمله masw کمتر می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
محدثه اکبری : خلاصه ای از مقاله
3 0
برای تعیین تیپ خاک مطابق با استاندارد 2800، آزمایشگاه های خاک و بتن ملزم به مطالعه خاک تا عمق 30 متر زیر تراز فونداسیون می باشند.حفاری گمانه ماشینی عموماً با دو هدف انجام می شود: 1. مغزه گیری از خاک زیر فونداسیون و انتقال آن به آزمایشگاه و انجام آزمایشات خاک مربوطه. 2: انجام تست دانهول. و برای تامین هدف اول، با توجه به ضوابط مبحث 7مقررات ملی ساختمان، حفر گمانه ای به اندازه عرض فونداسیون برای شناسایی نوع خاک کافی است. با این وجود برای تامین هدف دوم حفاری گمانه ماشینی به عمق 30 متر زیر تراز فونداسیون توسط آزمایشگاه خاک و بتن واجب است.
سید مهرشاد کمای ... : مقالات عمران
0 0
خیلی ممنون مقاله خیلی مفید ارزشمندی بود ممنون که بدون هیچ چشم داشتی این اطلاعات رو در اختیار ما قرار می دهید
سینا طالعی جوشق ... : سوال در مورد دقت آزمایش
0 0
با سلام ضمن تشکر از شرکت کاوش مهار برای مقالات ارزشمندی که برای ارتقا سطح علمی در سایت خود به اشتراک میگذارید در مورد آزمایش masw سوالی برای من پیش آمده که با توجه به اینکه ضربات چکش توسط شخص زده میشود آیا این باعث خطا در نتایج نمی گردد؟(چون دستگاه ضربه نمیزند که سرعت و شدت ضربه دقیقا یکسان باشد)
مدیریت : پاسخ
0 0
در محدوده عدم قطعیت های ژئوتکنیک و ضرایب اطمینان موجود، خطا قابل قبول می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
ماهرخ باستانی : سوال
0 0
هزینه این مدل روش ها ب چه شکل هست
مهدیس جلالی کشا ... : گمانه زنی
0 0
عالی بود فقط چرا از روش غیر فعال استفاده نمی شه ،فکر کنم به صرفه باشه؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. کنترل پالس های ورودی و دقت نتایج در روش masw بصورت غیر فعال تا حد زیادی دشوار می باشد.
نیلوفر وثوقی : تشکر
0 0
عالی و جالب بود چون اطلاعات کمی داشتم
امیرحسین انامی : روشMASW
0 0
باسلام و خسته نباشید خدمت تیم بسیار خوب کاوش مهار البرز.اول از همه خسته نباشید و موفق و پیروز باشید.روش MASWاز جمله روش های اکتشافی لرزه نگاری سطحی است که نخستین بار در سال 1999توسط آقای پارک معرفی شد.اساس این روش بر مبنای خاصیت پاشندگی امواج سطحی استوار است.یک منبع لرزه ای طول موجهای مختلفی از امواج آکوستیکی مانند امواج حجمی P-Sمنتشر می کند.
علیرضا اعوانی : سوال
0 0
با سلام وخدا قوت خدمت تیم کاوش مهار بابت مقالات امورنده میخواستم ببینم قدرت ضربه زدن با پتک چون توسط انسان انجام میشود میتواند باقدرت های مختلف باشد و یک میزان ثابت نیست این میزان را چگونه میتوان اندازه گرفت؟ ممنون
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. پالس ورودی در زمان انجام تست دانهول در کرج توسط دستگاه ثبت می شود و پالس دریافتی به همان نسبت محاسبه می گردد.
علی جوکار دانشج ... : نظر
0 0
با عرض سلام خیلی ممنون ازمقاله بسیار مفیدتون برا تنها سوالی ک پیش امده در روش masw این روش دقت در انجام کارش چقدره و میشه ب عنوان ی روش خیلی مطمعا ازش استفاده شود
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. به طور کلی روش های به کار گرفته شده در مهندسی ژئوتکنیک روش های دقیقی نمی باشد و خاک سرشار از عدم قطعیت هاست. با این وجود روش masw نسبتاً در مقایسه با روش های متعارف روش دقیقی است.
مرتضی زند لشنی : برداشت از مقاله
0 0
برای تعیین تیپ خاک مطابق با استاندارد 2800، آزمایشگاه های خاک و بتن ملزم به مطالعه خاک تا عمق 30 متر زیر تراز فونداسیون می باشند ملاک برای تعیین نوع تیپ خاک سرعت موج برشی است که توسط ازمایش دانهول ارزیابی میگردد برای ازمایش دانهول حفر گمانه ۳۰ متری الزامی است اما با جایگزینی MASW به جای دانهول از گمانه ۳۰ متری صرف نظر کرده و گمانه ای با عمق اندازه عرض فونداسیون در نظر میگیریم
روح الله خوشدل : پرسش
0 0
آیا روش masw به غیر از صرفه جویی در هزینه و زمان مزیت دیگری در مقایسه با روش دانهول دارد ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
روش MASW روش جدید تری نسبت به سایر روش های ژئوفیزیک می باشد. هزینه و زمان مهمترین عوامل در پروژه های عمرانی می باشند.
pasha : سوال
0 0
سلام این روش در حال حاضر (سال 1400) مورد تایید نظام مهندسی البرز برای تعیین تیپ خاک هست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با توجه به اینکه مبنای این روش در آیین نامه های داخلی اشاره نشده است، لذا در حال حاضر برای ساختمان های مسکونی این روش مورد تایید یا عدم تایید نظام مهندسی نمی باشد
امیر دودانگه : ممنونم
0 0
خیلی کامل بود ممنونم
سیما فتح الهی : برداشت
0 0
ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما به نظر بنده ، خوبی مقاله اینه که با ادبیاتی ساده بیان شده و میشه با مطالعه اش ، نکات مهمی رو به سادگی یادگرفت.
شادن حاجی هاشمی : برداشت و خلاصه
0 0
هدف از حفاری گمانه ماشینی با عمق 30 متر : 1. مغزه گیری از خاک زیر فونداسیون و انتقال آن به آزمایشگاه و انجام آزمایشات خاک مربوطه 2. انجام تست دانهول . و بیشتر برای هدف دوم این حفاری انجام میشود. اما میتوان برای صرف نظر از انجام این حفاری ، به جای تست دانهول ، آزمایش MASW انجام داد که به دو گروه فعال و غیر فعال دسته بندی میشود . که در پروژه های کوچک این جایگزینی بسیار اقتصادی میباشد . مراحل این آزمایش شامل موارد زیر میباشد: 1. عمليات صحرايي و برداشت داده ها 2. پردازش داده ها و بدست آوردن منحني پراكندگي 3. معكوس سازي منحني پراكندگي و بدست آوردن پروفيل سرعت موج برشي 4. تحلیل نتایج در چند جهت مختلف بصورت یک بعدی و نهایتاً ادغام نتایج در قالب یک تحلیل سه بعدی
ارمین کرمی : برداشت
0 0
. این روش کمک بسیار زیادی برای تعیین تیپ خاک و در نتیجه کاهش قمیت تمام شده بسیاری از سازه ها خواهد بود. با توجه به این که حفر گمانه و ازمایش های متداول خاک پرهزینه و زمان بر هستند و در بسیاری از پروژه ها الزامی نیست، طراح تیپ خاک را ضعیفتر فرض میکند و هزینه ساخت بالا می رود. به نظر با توجه به سهل بودن این روش ، انجام ازمایش های تیپ خاک سریعتر و کم هزینه تر شده و سازنده ها به این روش تمکین کرده و در نهایت هزینه ساخت کم شده و در مصرف منابعی مانند فولاد و بتن صرفه جویی شود
امیر محمدیان : تشکر
0 0
سلام با تشکر از مقاله ای ک گذاشتین واقعا خیلی بدردمون میخوره مرسی
اصغرمومیوند : ممنون بابت اطلاعات کاربردی و مفیدتان
0 0
بسیار مفید و کاربردی
یاسمین شریعت : مقالات
0 0
باسلام و خسته نباشید ممنون از مطلب مفید و کاربردی‌تون. چرا از سال ۹۹ به بعد، از MASW بیشتر برای پروژه های خارج از ساختار نظام مهندسی استفاده میشه؟
امیر دودانگه : ممنون بابت این مقاله خیلی عالی بود
0 0
نظر شما چیست ؟
محمد مدیرروستا : برداشت از مقاله
0 0
باعرض سلام واحترام تیپ بندی خاک مطابق با استاندارد 2800، آزمایشگاه های خاک و بتن ملزم به مطالعه خاک تا عمق 30 متر زیر تراز فونداسیون می باشند. برای این منظور سه معیار ارزیابی سرعت موج برشی در خاک، عدد نفوذ استاندارد و مقاومت برشی متوسط زهکشی نشده استفاده میشود که در پروژه ها بیشتر از ارزیابی سرعت موج برشی استفاده میشود وبرای معیار سرعت موج برشی از آزمایش دانهول استفاده میشود انجام آزمایش MASWجایگزین خوبی بجای تست دانهول است که می توان از حفاری گمانه 30 متری صرف نظر کردو عمق گمانه شناسایی را به اندازه عرض فونداسیون در نظر گرفت. برای انجام ازمایشات ژئوتکنیک در پروژه های کوچک که عمق نفوذ تنش کم است از انجام تست MASW که بسیار اقتصادی است استفاده میشود روش MASW که مختصر شده عبارت Multichannel Analysis of Surface Waves می باشد، مراحل انجام 1-عمليات صحرايي و برداشت داده ها2-پردازش داده ها و بدست آوردن منحني پراكندگي3- معكوس سازي منحني پراكندگي و بدست آوردن پروفيل سرعت موج برشي4-تحلیل نتایج در چند جهت مختلف بصورت یک بعدی و نهایتاً ادغام نتایج در قالب یک تحلیل سه بعدی. برای انجام تست MASW، تجهیزاتی از جمله الف: دستگاه‌ لرزه‌ نگار 12 کاناله، ب: ژئوفون، پ: پتک و پلیت فلزی براي توليد امواج و ت: لپ تاپ مورد نیاز می باشد.
عبداله شیرودی : معرفی روش MASW
0 0
برای تعئین تیپ خاک برابر آئین نامه 2800 آزمایشگاه خاک و بتن برسی خاک زیر فنداسیون به عمق 30 متر را در نظر میگیریم این کار توسط سه معیار سرعت موج برشی در خاک و عدد نفوذ استاندارد و مقاومت برشی متوسط زهکشی نشده پیشنهاد آئین نامه خواهد بود که از این موارد مورد اول بیشترین استفاده را دارد که برای آن از آزمایش آنهول استفاده میگردد که باید یک گمانه 30 نتری در زیز فنداسیون زده شود که یکی از الزامات آزمایش آنهول خواهد بود ولی برای صرفه جویی میتوان گمانه را نزد و صرف نظر کرد و در عوض از روش MASW استفاده کرد که اگر پروژه کوچک باشد مقرون به صرفه است این روش سرعت امواج سطحی در زمینی محدود و با بهره گیری از یک دستگاه ژئوفیزیک دوازده کاناله انجام خواهد گرفت .
آرمین کرمی : مقاله
0 0
طراح تیپ خاک را ضعیفتر فرض میکند و هزینه ساخت بالا می رود. به نظر با توجه به سهل بودن این روش ، انجام ازمایش های تیپ خاک سریعتر و کم هزینه تر شده و سازنده ها به این روش تمکین کرده و در نهایت هزینه ساخت کم شده و در مصرف منابعی مانند فولاد و بتن صرفه جویی شود
علیرضا اعوانی : اعلام نظر
0 0
سلام ممنون از مقله خوبتون میخواستم بدونم میزان قدرت ضربه چکش که توسط فرد زده میشه به چه صورت محاسبه میشه؟ و این که این مقدار چون توسط انسان اعمال میشه در ضربات مختلف متفاوته
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. تاثیر پارامتر انسانی در اعمال ضربه چکش اشمیت در صورتی که نیرو آموزش دیده باشد، کمتر از 5 درصد است
ایمان غ : تشکر و برداشت
0 0
با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون این روش از نظر من هم نسبت به روش های دیگر زمان کمتری میبرد و هم از نظر هزینه نسبت به روش های دیگر کمتر است
تینا ناصربخت : سلام
0 0
سلام وقت بخیر ب نظر من انتخاب هر روش برای انجام آزمایشات کاملا سلیقگی هستش و با توجه به مدت زمانی ک طول میکشد و هزینه ها و .... هرکسی متناسب با سلیقه اش و بودجه اش و شرایط و جزئیاتش میتواند روش مناسب خوذ را انتخاب کند البته با تایید نظر مهندس ناظر .
علیرضا : پرسش در خصوص تیپ خاک در مناطق مختلف کرج
0 0
با سلام . دوستانی که در مناطق مختلف کرج فعالیت ساختمانی انجام دادند ، لطفا اعلام بفرمایند که تیپ خاک در هر منطقه چه بوده است تا از این طریق تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم . بنده در منطقه فرودگاه پیام ساختمان صنعتی اجرا کرده ام و تیپ خاک عموما در این منطقه " تیپ 2 " است .
مدیریت : پاسخ
0 0
بسیار عالی
مدیریت : پاسخ
0 0
بسیار عالی
امیرحسین انامی ... : تشکر و سپاس
0 0
باعرض سلام و خسته نباشید آیا از این روش می توان در همه ی مناطق کشور استفاده کرد یا محدودیتی برای استفاده از این روش وجود دارد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. استفاده از روش MASW در حال حاضر به صورت خیلی محدود می باشد و مبنای آیین نامه ای آن در ایران چندان قوی نیست.
امیرمحمد محمدی : پرسش
0 0
به نظر بنده نمیتوان به صورت دقیق مشخص کرد که هر محدوده ای چه نوع تیپ خاک دارد، به عنوان مثال بنده هنگام گودبرداری در منطقه عظیمیه بالاتر از میدان اسبی به سنگ راکفیل برخورد کردم اما هنگام گودبرداری در کوچه ی پایین همین پروژه به سنگ برخورد نکردم و گود بنده نیازی به پیکور نداشت، این نظر بنده هستش، ممنونم از مقاله کارآمدتون🙏
حسین بغدادی : .
0 0
باسلام..این روش در قیمت تمام شده پروژه چقدر تغییر ایجاد میکند؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در حدود 10 الی 20 درصد.
امیرمحمد محمدی : تشکر
0 0
سلام مقاله بسیار مفید و کامل بود بسیار متشکرم از آزمایشگاه کاوش مهار
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

 1. مقدمه بتن ترکیبی از اجزای اجباری شامل: سیمان، سنگدانه (شن و ماسه) و آب می باشد که با توجه ...
کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

توصیه می شود پیش از مطالعه این مقاله، مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن مطالعه شود. ...
کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

  1. مقدمه: منظور از کرگیری بتن و یا مغزه گیری بتن، برش بخشی از بتن به شکل استوانه ای از در ...
نوع و تیپ خاک کرج

نوع و تیپ خاک کرج

  فایل نقشه با کیفیت بالا فایل جداول نتایج آزمایشات خاک در پروژه های مشخص شده روی نقشه تاریخ ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

 به روز رسانی تعرفه سال 1401 تاریخ به روز رسانی مقاله: 1401/11/01 پیرو سهمیه بندی خدمات ...
بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

فهرست مطالب: 1. مقدمه 2. تغییرات در بخش مطالعات شناسایی ژئوتکنیک (فصل دوم مبحث هفتم) 3. تغییرات د ...
خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

توصیه می شود مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن نیز مطالعه شود. 1. مقدمه در هنگام طراحی سازه ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

   شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج  در همین سایت به روز ر ...
مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز به منظور ...
ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW: به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با اس ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

فهرست مطالب: 1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج) 2 ...
کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش سطح م ...
کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

خدمات آزمایشگاهی بتن و خاک خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن مساله ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان بر ...