کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

9 / 10
از 8 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 18 دی 1401 در ساعت 26 : 13 دقیقه | نظرات کاربران ( 46 )


توصیه می شود پیش از مطالعه این مقاله، مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن مطالعه شود.

1. مقدمه:

در زمان کرگیری از بتن مسلح در کرج، احتمال برخورد با آرماتورها و عناصر تسلیح بسیار محتمل است. طبق مطالب ذکر شده در مقاله "کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن"، در صورت وجود آرماتور در مغزه بتنی در کرج، نتایج تست مقاومت فشاری قابل استناد نمی باشد و بایستی طول مغزه بتنی تا اندازه ای کوتاه شود که آرماتور در مغزه وجود نداشته باشد. به عبارت ساده تر، طول مغزه به نحوی اصلاح شود که تنها بخشی از آن که فاقد عناصر تسلیح است تحت آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن قرار گیرد. با این وجود در این مقاله به ارزیابی تاثیر حضور آرماتور در مغزه بر مکانیزم شکست مغزه بتنی و مقاومت فشاری مغزه های بتنی پرداخته می شود.

 

2. وجود آرماتور در امتداد طولی مغزه ها:

عموماً کرگیری بتن در کرج به نحوی انجام می گردد که کمترین برخورد با شبکه آرماتور موجود در بتن مسلح صورت پذیرد. با این وجود در برخی از موارد برخورد مته دریل کرگیری در کرج با آرماتور و حضور آرماتور در مغزه بتنی اجتناب ناپذیر است. با توجه به جهت کرگیری بتن در کرج، آرماتورهای موجود در مغزه بتنی می تواند نسبت به امتداد مغزه حالت های متفاوتی داشته باشد. یکی از حالات محتمل، قرارگیری آرماتور در امتداد طولی مغزه می باشد. در این حالت چنانچه نمونه تحت بارگذاری زیر جک قرار گیرد، بخش عمده ای از فشار وارد به نمونه توسط آرماتور تحمل شده و مقاومت مغزه بیش از مقادیر واقعی آن حاصل می گردد. در شکل زیر نمونه ای از تاثیر وجود آرماتور در امتداد طول مغزه بر مکانیزم شکست و ترک خوردگی مغزه بتنی پس از بارگذاری نشان داده شده است. همانطور که در شکل ملاحظه می شود، ترک خوردگی نمونه بتن و رشد ترک ها در مغزه در بخشی از مغزه اتفاق افتاده است که آرماتور در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر وجود آرماتور در نمونه بتنی با افزایش کاذب مقاومت موجب ایجاد خطا در نتیجه تست مقاومت فشاری بر روی مغزه بتنی می گردد. 

کرگیری بتن | میلگرد در مغزه بتنی 1

3. غلاف آرماتور در امتداد طولی نمونه ها

پس از برخورد با آرماتور در امتداد طولی مغزه ها، حذف آرماتور از مغزه به عنوان یک راهکار در برخی موارد توصیه می گردد. در این حالت پس از حذف آرماتور، فضای خالی در امتداد طولی آرماتور ایجاد می گردد. این موضوع سبب ایجاد خطا در ارزیابی مقاومت فشاری مغزه محسوب می شود و مقاومت فشاری مغزه به نحو چشمگیری کاهش می یابد. لذا در صورت وجود آرماتور در امتداد مغزه، حذف آرماتور و انجام تست مقاومت فشاری مجاز نمی باشد.

کرگیری بتن | میلگرد در مغزه بتنی 2

4. وجود آرماتور در امتداد عرضی نمونه ها

مقاومت فشاری مغزه بتنی در صورت وجود آرماتور عرضی تا حد زیادی به نسبت قطر آرماتور به قطر مغزه و جانمایی و جهت آرماتور موجود در مغزه مرتبط می باشد. با این وجود در اکثر مواقع، صفحه شکست بتن در مغزه به محل عبور آرماتور در مغزه متمایل می شود و موجب ایجاد ضعف در مقاومت فشاری نمونه بتنی می گردد. با توجه به تنوع در تاثیر پذیری مقاومت فشاری مغزه بتنی از وجود آرماتور عرضی در نمونه، استناد به نتایج مقاومت فشاری در صورت وجود آرماتور عرضی در نمونه بتنی مجاز نمی باشد. 

کرگیری بتن | میلگرد در مغزه بتنی 3

5. برجستگی در یک طرف مغزه

در برخی از موارد برش نامناسب دو طرف نمونه بتنی در کرج سبب ایجاد زائده و یا برجستگی در یک طرف و یا هر دو طرف نمونه می گردد. در این موارد قبل از انجام آزمایش، تصحیح برجستگی و یا ایجاد کلاهک (کپینگ) در طرفین مغزه بتنی ضروری می باشد. وجود برجستگی سبب ایجاد تمرکز تنش در نمونه بتنی و در ادامه ضعف مقاومت فشاری نمونه بتنی می گردد. در شکل زیر نمونه ای از تاثیر ناصاف بودن دو طرف مغزه بر شکل گیری صفحه شکست در نمونه بتنی نشان داده شده است. 

کرگیری بتن | میلگرد در مغزه بتنی 4

6. لب پریدگی در یک طرف مغزه

چنانچه از دستگاه کرگیری بتن نامناسب و یا مته کرگیری بتن نامناسب برای کرگیری بتن در کرج استفاده شود، لب پریدگی نمونه بتنی محتمل می باشد. از طرف دیگر در طول برش نمونه بتنی در کرج نیز امکان لب پریدگی در نمونه بتن وجود دارد. در صورت وجود لب پریدگی، توزیع تنش در طول نمونه بتنی مناسب نبوده و مقاومت بدست آمده از نتایج آزمایشات کمتر از مقاومت واقعی نمونه بتنی بدست می آید. 

کرگیری بتن | میلگرد در مغزه بتنی 5

 

در پایان توجه به این نکته ضروری است که انجام کرگیری بتن در کرج با هدف ارزیابی مقاومت فشاری بتن، به عنوان یک تست مخرب تکمیلی مطرح می گردد. صحت انجام این آزمایش در خصوص تصمیم گیری برای مقاوم سازی ساختمان و یا روش مقاوم سازی آن دارای اهمیت زیادی می باشد. لذا کرگیری بتن در کرج بایستی توسط آزمایشگاه ذیصلاح بتن در کرج، با تجهیزات مناسب و دقت بالا انجام گردد.

 

 

ثبت نظر
امیرسالار میربز ... : کرگیری
7 2
به طور کلی می توان گفت که برای آزمایش کرگیری می بایستی نمونه را طوری گرفت که کمترین یا هیچ اثری از میلگرد وا ارماتور در آن نباشد که بهترین ودقیق ترین نتیجه را گرفت وباید به آزمایشگاه ذیصلاح مراجعه کرد
حسین خیری : نظر
1 0
با تشکر از اراعه این مقاله کامل و کارآمد.
محمدرضا جبلی : تشکر
0 0
با سلام خدمت تیم کاوش مهار ممنوم بابت مقاله مفید و کامل در هر چند متر مربع از سقف باید کرگیری انجام بگیره؟؟؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. برای کرگیری بتن در کرج ملاک تعداد کر مشابه تعداد سری نمونه گیری بتن مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می باشد. با این وجود بسته به شرایط و نظر تیم نظارت تعداد مغزه ها قابل تغییر می باشد.
امیرحسین انامی ... : مزایا کرگیری بتن
0 0
با سلام و خسته نباشید خدمت اعضای تیم کاوش مهارالبرز به علت عدم آشنایی پیمانکاران و مشاوران عمرانی با روش نوین کرگیری بتن برای عبور لوله های تاسیساتی یا ایجاد بازشو در بتن از روش های قدیمی چون چکش مکانیکی استفاده می کنند که صدمه بسیار زیادی به پیکره ی بتن و استحکام ساختمان وارد می کند در صورتی که با بهره گیری از روش کرگیری بتن بدون هیچ ضربه و لرزش در سازه های بتنی میسر می شود.
احسان رازانی : کرگیری
1 0
از آنجایی که در زمان کرگیری بتن احتمال وجود آرماتور و دیگر عناصر تسلیح زیاد است و اگر در زمان تست مقاومت، درمغزه بتنی آرماتور وجود داشته باشد چه به صورت طولی باشد و چه عرضی به هر حال در این صورت نتایج تست مقاومت صحیح نیست.واگر میخواهیم نتایج آزمایش مقاومت صحیح باشد باید آن بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد که آرماتور در ان وجود ندارد. در کل علت این که نباید مقاومت مغزه بتن را با وجود ارماتور محاسبه کنیم این است که، اگر آرماتور در امتداد طولی مغزه بتن باشد به اشتباه مقاومت بتن را بیشتر از حد نرمال نشان می دهد و اگر در امتداد عرضی باشد مقاومت را پایین تر از حد نرمال نشان می دهد.
احسان رازانی : کرگیری
2 0
از آنجایی که در زمان کرگیری از بتن احتمال برخورد با آرماتور و دیگر عناصر تسلیح وجود دارد و اگر مقاومت مغزه بتنی با وجود آرماتور محاسبه شود سطح مقاومت اشتباهی را به ما نشان میدهد که اگر آرماتور در امتداد طولی مغزه بتنی باشد به اشتباه مقاومت بتن را بیشتر نشان می دهد و اگر در امتداد عرضی باشد به اشتباه مقاومت بتن را پایین تر از حد نرمال نشان می دهد. بنابراین بهتر است برای تست مقاومت مغزه بتنی آن قسمتی مورد ارزیابی قرار بگیرد که آرماتور در ان نباشد.
خشایار صفری : کرگیری یا همان مغزه گیری بتن، به عملی گف ...
0 0
نظر شما چیست ؟
خشایار صفری : کرگیری
0 0
کرگیری یا همان مغزه گیری بتن، به عملی گفته می شود که یک حفره یا شکلی استوانه مانند را از بتن جدا می کنند. در واقع کرگیری، یک روش برای مغزه گیری از بتن تقویت شده یا بتن معمولی به شمار می آید.
سجاد حاجی محمدی : کرگیری
0 0
سلام وقت بخیر تشکر از مقاله خوب و جامعتون
رضا قره داغی : کرگیری بتن
0 0
مطالب عالی و کاربردی ممنون
زهرا پژومان : کرگیری
1 0
با عرض سلام و احترام خدمت تیم کاوش مهار مقاله کامل و مفیدی بود ممنون از زحمات شما
محمد نوید عباس ... : کرگیری
0 0
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما و تشکر از مقاله خوبتون یک سئوال داشتم اینکه اگر در قسمتی از کرگیری آرماتور مشاهده شد آن را برش می زنیم تا آرماتور وجود نداشته باشد تا چه میزان می توان برش زد وتا ابعاد بتن کرگیری شده از استاندارد خارج نشود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. میزان برش تا حدی باید باشد که نسبت 2 به 1 در ابعاد استوانه مغزه بتنی تامین گردد.
پوریا نوذری : کرگیری
0 0
بطور کلی برای مغزه گیری باید دقت شود تا ارماتور در ان نباشد. اگر‌ ارماتور در نمونه باشد باعث ایجاد مقاومت کاذب در تست میشود و نمیتوان به نتیجه‌ی ان استناد کرد و اگر میلگرد حذف شود با ایجاد فضای خالی مقاومت فشاری مغزه کاهش پیدا میکند
محمد فرخی : مقدار کاور بتن مسلح در کرگیری تاثیر گذار ...
0 0
با سلام و احترام ایا کاور بتن مسلح در کرگیری تاثیر گذار خواهد بود؟ یعنی هر چه کاور بیشتری داشته باشیم گویا کر گیری از بتن مسلح آسانتر و قابل استنادتر می باشد ؟؟؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. عموماً کاور از مغزه حذف می شود. لذا در صورت وجود کاور بیشتر، طول مغزه بلندتری مورد نیاز می باشد.
کورش زینعلی : مباحث تکمیلی کرگیری
0 0
ممنون از مطالب تکمیلیتون کاملا واضح و کامل بود
فاطمه یارمحمدی : .
0 0
با عرض سلام و روز بخیر خدمت استاد عزیز اطلاعاتی که ازاین مقاله بدست اوردم این بود که در رابطه با بحث وجودارماتور در امتداد عرضی نمونه ها این است که مقاومت فشاری مغزه بتنی در صورت وجود آرماتور عرضی تا حد زیادی به نسبت قطر آرماتور به قطر مغزه و جانمایی و جهت آرماتور موجود در مغزه مرتبط می باشد. با این وجود در اکثر مواقع، صفحه شکست بتن در مغزه به محل عبور آرماتور در مغزه متمایل می شود و موجب ایجاد ضعف در مقاومت فشاری نمونه بتنی می گردد. با توجه به تنوع در تاثیر پذیری مقاومت فشاری مغزه بتنی از وجود آرماتور عرضی در نمونه، استناد به نتایج مقاومت فشاری در صورت وجود آرماتور عرضی در نمونه بتنی مجاز نمی باشد با تشکر از مقاله خوب و مفیدتون
محمد رضا کمالی ... : کر گیری استان البرز
0 0
سلام و عرض ادب در این مقاله به مکانیزم شکست مغزه بتنی و مقاومت فشاری مغزه های بتنی پرداخته شده که اهمیت صحت انجام این آزمایش در خصوص تصمیم گیری برای مقاوم سازی ساختمان و یا روش مقاوم سازی آن دارای اهمیت زیادی می باشد
امیرمحمد محمدی : پرسش
0 0
در صورت انجام کرگیری پس از آن محل کرگیری را میتوان با مصالح دیگر پر کرد یا اینکار موجب آسیب به بتن میشود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
بایستی توسط بتن با حداقل مقاومت مشخصه بتن سازه پر شود.
شقایق قره داغی : مقاله
0 0
ممنون از مقاله خوب و مفیدتون
علیرضا خالصه حس ... : کرگیری
0 0
خیلی جالب و مفید بود.ممنون از مقاله خوبتون.
امیرحسین احمدی : کر گیری بتن در کرج
0 0
با عرض سلام خدمت استاد.سوال بنده در رابطه با اول موضوع اینکه بتن ریزی در کرج با سایر شهر ها متفاوت است که در تمام بند ها ذکر شده و این تفاوت چقدر در مقاومت بتن تاثیر دارد نسبت به مناطق دیگر؟ دقت و سلامت دستگاه کر گیری بتن و مته ی آن به طور مستقیم روی مقاومت مغزه ی بتن در زیر آزمایش تنش تاثیر دارد و این موضوع اهمیت خاصی دارد.هر گونه اشکال در مغزه محاسبات آزمایش گاهی را به کل تغییر میدهد.
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. ضوابط آیین نامه برای خدمات آزمایشگاهی در کل کشور مشابه است. با این وجود در جزئیات انجام کار تفاوت هایی بین شهرهای مختلف وجود دارد.
شایان خلعت بری : کرگیری
0 0
باتشکر از مقاله مفید؛ در واقع باید طوری نمونه گیری شود که اثری از ارماتور و همینطور جای خالی ان در نمونه زیر جک نباشد وحتما با دقت و کیفیت نمونه گیری شود
مرتضی خداکرمی : کُرگیری
0 0
با عرض سلام و خسته نباشید آیا ایجاد حفره برای انجام کرگیری باعث ضعیف شدن تیر یا ستون نمی‌شود ؟ و اینکه حفره ایجاد شده با چه نوع مصالحی پر شود ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. در صورت انتخاب محل مناسب جهت کرگیری، حداقل آسیب به سازه وارد می گردد.
امیرمحمد آزادفل ... : کرگیری بتن
0 0
کاملا مفید در رابطه با کرگیری بتن ممنون از راهنماییتون
محمود شریفی : کر گیری
0 0
با عرض سلام ۱_ زمانی که کرگیری انجام شد مقاومت بتن چند درصد مقاومت مشخصه باشه قابل قبول هست ؟ ۲_ اگر قابل قبول شد تست کرگیری ما سوراخ کرگیری رو با چی در میکنیم ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. 1. در خصوص ضوابط پذیرش بتن بر اساس نتایج کرگیری بتن در کرج در متن مقاله توضیحات لازم داده شده است. 2. پر کردن محل کرگیری با بتن با مقاومت مشخصه برابر با بتن سازه کفایت می کند.
حسن میرزائی : کرگیری بتن
0 0
سلام ممنون بابت گردآوری مطالب آموزنده و و پر کاربرد مقاله کاملا آموزنده و کامل بود
حمید محمدی : با تشکر از مقاله خوب و کاملتون ♡
0 0
نظر شما چیست ؟
زهراپژومان : کرگیری
1 0
سلام خسته نباشید ممنون بابت مقاله خوبتون،برای تست مقاومت مغزه بتنی بهتر است آن قسمتی مورد ارزیابی قرار بگیرد که آرماتور درآن نباشد وجود آرماتورچه در امتداد طولی مغزه بتنی چه درامتداد عرضی باعث میشود مقاومت مغزه بتن اشتباه نشان داده شده ونتایج تست صحیح نباشد.
امیرمحمدبرجی : کرگیری
0 0
در زمان کرگیری بتن احتمال وجود آرماتور ودیگر عناصر تسلیح زیاد هست پس برای اینکه نتایج تست صحیح باشد نباید درمغزه بتنی آرماتور وجود داشته باشد چه به صورت طولی وچه به صورت عرضی ،درواقع باید آن بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد که آرماتور درآن وجود ندارد.
مهدی یوسفی : پرسش
0 0
با تشکر از مقاله بسیار مفید، اگر در مواردی که هنگام کرگیری ، آرماتوری قطع شود ، میزان کاهش مقاومت آن عضو هم در نظر گرفته می‌شود ؟ و راهکار و تدابیر آن چیست؟ با تشکر از مقاله مفیدتان
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. عموماً کرگیری از نقطه ای از سازه انجام می شود که ظرفیت سازه بیش از بار موجود در سازه است. به عنوان مثال در تیر ها در یک سوم میانی تیر و در جان تیر کرگیری انجام می شود. به عبارت دیگر ظرفیت باربری بخش کرگرفته شده کاهش می یابد، اما ناحیه کرگیری بخشی از سازه است که مقاومت آن بیشتر از بار وارده می باشد.
امیرحسین زارعی ... : کرگیری
0 0
سلام و عرض ادب خیلی ممنون از مقاله جامع و کامل تون در زمینه کر گیری به طور کلی برا اینکه آزمایش مقاومت فشاری کر قابل استناد باشه باید نمونه کر فاقد میلگرد باشه در غیر اینصورت تست نمونه غیر قابل استناد خواهد بود و اطلاعت نادرست و تقریبی در زمینه مقاومت فشاری نمونه خواهد داد.
علیرضا حبیبی : از موارد مهم استفاده از کرگیری
0 0
درود و خسته نباشید از موارد مهم استفاده از كرگيري سوراخ کاری با دریل مغزه گیر بتن (Core Drilling Machines)، ايجاد سوراخ در بتن در هر قطر و ضخامت براي عبور كابل هاي برق، لوله هاي آب و گاز، تأسيسات ساختماني و… مي باشد. كرگيري جهت ايجاد سوراخ هاي دايره اي در بتن مسلح، پيش ساخته، آسفالت، آجر، بلوك سيماني، مصالح ساختي استفاده مي شود. همچنين مي توان در مناطق و مكان هايي كه قابل دسترسي جهت استفاده از تجهيزات ديگر برش بتن نمي باشد، با استفاده از ايجاد كرهاي پيوسته اشكال مد نظر را ايجاد نمود.اين امكان نیز وجود دارد كه در كف خيابان، پياده رو، ديوار ها، سقف، كف ساختمان ها و حتي بر روي سطوح لغزنده عمليات سوراخ كاري انجام گردد.
فریور صرافیون : کرگیری
0 0
با سلام بسیار مطلب عالی و کامل دستگاه های کرگیر در بسیاری از موارد مانند کاشت میلگرد، کاشت بولت، عبور از لوله های تأسیساتی، برش چاله آسانسور فونداسیون، سوراخ کاری لوله های برق و گاز در بتن مسلح و غیر مسلح کاربرد دارد. در مواردی ديگر نیز برای عبور لوله فاضلاب و همچنین حفاری در اعماق بتن می توان از کرگیر استفاده کرد.
میلاد نصیری : .
0 0
با سلام ممنون بابت مقاله بسیار مفید و کاربردیتون، سوال اینکه چناچه در کرگیری لب پریدگی ایجاد شود برای رفع این عامل چه راهکار های وجود داره ؟ یا باید کرگیری مجددا گرفته شود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. لب پریدگی بواسطه لرزش مته کرگیری در کرج و برون محوری آن می باشد. عموماً با برش نمونه و یا کپینگ نمونه این مشکل حل می شود.
امیرمحمد محمدی : تشکر
0 0
سلام و عرض ادب، تشکر از زحمات تیم حرفه ای کاوش مهار البرز، مطالب بسیار مفید و کاربردی هستند، ممنون از اشتراک تجربیاتتون
حسین محبی راد : کرگیری
0 0
با سلام و خسته نباشید در کل بهترین نمونه، نمونه ای که لب پری نداشته باشه و... سوال من اینه با توجه به مبحث نه مقررات ملی که در هر متر مربع چه تعداد تست انجام بشه. اگر همه نمونه ها لب پری داشته باشن باز هم میتونیم بیشتر از حد مجاز نمونه برداری کنیم؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. در صورت لب پریدگی نمونه ها، با برش نمونه و یا کپینگ نمونه، امکان انجام تست مهیا می شود و نیاز به نمونه گیری بیشتر نمی باشد.
ملیکا خدابنده ل ... : کرگیری
0 0
در صورت لب پریدگی در مغزه یا اسیب به آن به صورتی که در نتایج ازمایش تأثیر داشته باشد ایا کرگیری دوباره تکرار می شود یا شیوه ی دیگر ی برای برسی نتیجه وجود دارد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
بایستی کرگیری به طریقی انجام شود که لب پریدگی و یا آسیب به مغزه رخ ندهد.
ملیکا خدابنده ل ... : کرگیری
0 0
در صورت لب پریدگی یا خراب شدن نمونه ی گرفته شده دوباره مجاز به کرگیری هستیم یا راهکار دیگری پیشنهاد می شود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
بایستی نمونه گیری به طریقی انجام شود که این اتفاق نیوفتد.
یاشار شیخی دانش ... : کرگبری
0 0
خیلی ممنون به خاطر توضیحات کامل همیشه به فکر بودم که چه جوری مقاومت بتن رو میسنجن یاشار شیخی دانشجو دانشگاه ازاد هستگرد
محمد رجبی : سوال
0 0
از نظر حقوقی وقتی مقاومت بتن بعد از تست نمونه کرگیری تایید شود و خدایی ناکرده اتفاقی در حین و یا بعد از بهره وری سازه بی افتد و مشخص شود قسمتی از سازه مقاومت کامل نداشته و دچار اسیب شده . مثلا یک ستون مشکل داشته ولی از یک ستون دیگر نمونه گرفته شده و ... این به چه گونه هست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
اگر کوتاهی آزمایشگاه بتن در خصوص خدمات محرز شود، بسته به نظرات کارشناسان و قاضی در مقایسه با عوامل اجرایی و دست اندر کار تقصیر می گیرد. با این وجود کارخانه بتن به دلیل عدم ارسال بتن با کیفیت و مجری بواسطه عدم عمل آوری مناسب و سایر عوامل دست اندرکار نیز تقصیر خواهند گرفت.
وحید نقاوتی : مقاله تکمیلی کرگیری بتن
0 0
سلام با تشکر از شما برای تکمیل این مقاله کرگیری.
هلیا گودرزی : کرگیری
0 0
بسیار کامل و کاربردی 👏👌
جواد صفاخیل : کرگیری
0 0
با سلام.با تشکر از مطالب شما. برای آزمایش از ساختمان های بتنی چه تعداد کرگیری نیاز است ؟؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. در متن مقاله تعداد کرگیری مورد نیاز برای ساختمان های بتنی ارائه شده است.
پارمیسارستگاری : کرگیری
0 0
با سلام در رابطه با مبحث وجود آرماتور در امتداد عرضی نمونه ها می‌توان شرح داد : مقاومت فشاری مغزه بتنی در صورت وجود آرماتور عرضی تا حد زیادی به نسبت قطر آرماتور به قطر مغزه و جانمایی و جهت آرماتور موجود در مغزه مرتبط میباشد. با این وجود در اکثر مواقع ،صفحه شکست بتن در مغزه به محل عبور آرماتور در مغزه متمایل می‌شود و موجب ایجاد ضعف در مقاومت فشاری نمونه بتنی میگردد‌ . با توجه به تنوع در تاثیر پذیری مقاومت فشاری مغزه بتنی از وجود آرماتور عرضی در نمونه، استناد به نتایج مقاومت فشاری در صورت وجود آرماتور عرضی در نمونه بتنی مجاز نمی‌باشد.
مرجان قائدی : کرگیری بتن
0 0
با سلام و درود تشکر بابت تکمیل مطالب کرگیری بتن پاینده باشید.
کوشا علوی : خلاصه مقالات
0 0
همیشه باید آزمایش بتن و خاک انجام شود براس ساختمان سازی. فقط یک سری ساختمان ها از این آزمایش بتن مستثنی هستند و اون ساختمان هایی است که متراژ شان کمتر از ۳۰۰ متر است و یا ساختمان هایی که بتن مصرفی در آن کمتر از ۳۰ متر مکعب باشد. در آزمایش خاک دانه بندی و جنس خاک منطقه باید مشخص شود و آزمایش خاک بر اساس مقررات ملی مبحث ۷ انجام می‌شود. در آزمایش بتن هم یک سری نمونه های ۱۵ در ۱۵ بر می‌دارند فقط هنگام برش دادن نمونه باید تا جایی بزش بزنند که در آن آرماتور نباشد چون آرماتور طولی و عرضی در نمونه بتنی اگر باشد استناد به مقاومت قشاری مجاز نیست چون باعث ایجاد خطا می‌شود. همچنین نمونه برداشته شده نباید شکسته باشد در غیر این صورت باید از کلاهک استفاده کنند چون باز سبب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش بتن می‌شوند. از روش های پایداری سازه هم روش نیلینگ رو داریم که در این روش ابتدا گود برداری می‌کنند و سپس بتن را شاتکریت می‌کنند به ضخامت ۱۰ سانت و بعد حفره های افقی چال می‌کنند برای گذاشتن نیل ها و دوغاب سیمان تزریق می‌کنند و در آخر هدنیل نصب می‌کنند که نیروی نیل روی سطح شاتکریت شده پخش کند‌.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

 1. مقدمه بتن ترکیبی از اجزای اجباری شامل: سیمان، سنگدانه (شن و ماسه) و آب می باشد که با توجه ...
کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

توصیه می شود پیش از مطالعه این مقاله، مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن مطالعه شود. ...
کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

  1. مقدمه: منظور از کرگیری بتن و یا مغزه گیری بتن، برش بخشی از بتن به شکل استوانه ای از در ...
نوع و تیپ خاک کرج

نوع و تیپ خاک کرج

  فایل نقشه با کیفیت بالا فایل جداول نتایج آزمایشات خاک در پروژه های مشخص شده روی نقشه تاریخ ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

 به روز رسانی تعرفه سال 1401 تاریخ به روز رسانی مقاله: 1401/11/01 پیرو سهمیه بندی خدمات ...
بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

فهرست مطالب: 1. مقدمه 2. تغییرات در بخش مطالعات شناسایی ژئوتکنیک (فصل دوم مبحث هفتم) 3. تغییرات د ...
خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

توصیه می شود مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن نیز مطالعه شود. 1. مقدمه در هنگام طراحی سازه ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

   شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج  در همین سایت به روز ر ...
مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز به منظور ...
ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW: به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با اس ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

فهرست مطالب: 1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج) 2 ...
کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش سطح م ...
کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

خدمات آزمایشگاهی بتن و خاک خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن مساله ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان بر ...