سیمین دشت- الکترونیک خودرو کامیاب

کارفرما: پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب

 آدرس: سیمین دشت، شهرک صنعتی سیمین دشت

موضوع همکاری: مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی های زیر سطحی

شروع فعالیت: مهر 1400

پایان فعالیت: مهر 1400

 

سیمین دشت در جنوب شرقی کرج و حد فاصل منظریه و گرمدره واقع می باشد. شرکت پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب در راستای توسعه فعالیت های خود، ساخت کارخانه ای در شهرک صنعتی سیمین دشت را آغاز نمود. با توجه به حساسیت تجهیزات این کارخانه به مقوله نشست، انجام مطالعات آزمایشگاه خاک در سیمین دشت با دقت بالا پیش از اجرای سازه ضرورت پیدا کرد. انجام مطالعات آزمایشگاه خاک در سیمین دشت در این پروژه به آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز ارجاع گردید.

پیش از انجام مطالعات آزمایشگاه خاک در هر پروژه، انجام مطالعات زمین شناسی، ارزیابی سابقه ژئوتکنیکی منطقه و پایش های میدانی ضرورت دارد. شناخت کلی از بافت خاک در مناطق مختلف می تواند به دقت بیشتر نتایج کمک کند. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز با انجام بیش از 400 عملیات مطالعات ژئوتکنیک در سطح استان البرز و شهر سیمین دشت و حفر بیش از 1000 متر گمانه و چاهک شناسایی در محدوده استان البرز و شهر سیمین دشت توانسته است شناخت نسبتاً خوبی از لایه های ژئوتکنیکی در محدوده استان البرز و شهر سیمین دشت بدست آورد. در پروژه حاضر در شهرک صنعتی سیمین دشت نیز با تکیه بر تجارب پروژه های گذشته، مطالعات زمین شناسی، مشاهده رخنمون های خاک و ... در محدوده سیمین دشت، مطالعات اولیه بر روی نوع خاک محل پروژه صورت گرفت. در ادامه مطالعات تکمیل با حفاری یک گمانه ماشینی به عمق 35 متر و 3 چاهک دستی هر کدام به عمق 5 متر در محل پروژه در شهرک صنعتی سیمین دشت انجام شد. سعی گردید تا جانمایی گمانه و چاهک ها در موقعیتی انتخاب گردد که تا حد امکان معرف شرایط ژئوتکنیکی پروژه بوده و از طرف دیگر در حباب تنش زیر فونداسیون قرار گیرد.

بر اساس اطلاعات حاصل از حفاری­ این آزمایشگاه خاک در سیمین دشت در این پروژه، یک لایه خاک دستی با ضخامت کمتر از 1 متر در محدوده چاهک ها مشاهده گردید. در زیر این لایه، تا عمق حفاری چاهک ها، بافت غالب خاک از نوع درشت دانه مخلوط ارزیابی شد. در گمانه های ماشینی، خاک با تنوع بیشتری مشاهده گردید. با این وجود تا عمق حفاری ماشینی، بافت غالب خاک از نوع درشت­دانه ارزیابی شد. بر اساس اطلاعات حاصل از حفاری­ این آزمایشگاه خاک در سیمین دشت در این پروژه، در بعضی از نقاط پروژه درصد ماسه تا حدود 60 درصد نیز برآورد گردید و عملا خاک در دسته ماسه های رس دار یا سیلت دار طبقه بندی شد. بر اساس اطلاعات حاصل از حفاری­ این آزمایشگاه خاک در سیمین دشت در این پروژه، شاخص خمیری خاک در لایه های دارای ریزدانه به صورت متوسط در حدود 20 درصد اندازه گیری شد. لایه های بالایی اعداد SPT بیشتری را نشان دادند که نشانگر تراکم بیشتر آنها می باشد. اما بر اساس تجربه این آزمایشگاه خاک در سیسمن دشت، به علت شناسایی درشت دانه های بیشتر در اعماق بالاتر، این اعداد می توانند به صورت کاذب بالا باشند. گزارش تحلیلی و دقیق آزمایشگاه خاک در سیسمن دشت بر اساس مشاهدات میدانی، آزمایش های صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی برای این پروژه تهیه گردید و در اختیار کارفرما قرار داده شد.

بر اساس تجربیات آزمایشگاه خاک در سیمین دشت، خاک در محدوده سیمین دشت و شهرک صنعتی سیمین دشت از نوع درشت دانه و با تراکم مناسب می باشد. به عبارت دیگر تراکم پذیری خاک کم بوده و لذا اطمینان نسبتاً خوبی می توان به خاک پیش از اجرای سازه در محدوده سیمین دشت و شهرک صنعتی سیمین دشت داشت. با این وجود بواسطه امکان تغییرات پروفیل خاک بصورت ناگهانی (بواسطه مواردی از جمله شکستگی های زمین، مسیر های رودخانه، مسیل ها و ...)، استفاده از خدمات آزمایشگاه خاک در سیمین دشت در شناسایی خاک در محل هر پروژه ضرورت دارد.

کلمات کلیدی: آزمایشگاه خاک در سیمین دشت، آزمایشگاه خاک در شهرک صنعتی سیمین دشت

 

 

آزمایشگاه خاک در سیمین دشت