باغ ویلای نگارستان در لواسان

پروژه باغ ویلای نگارستان مجموعه ای از ویلاهای لوکس در حال ساخت در لواسان تهران می باشد. شرکت کاوش مهار البرز در این پروژه موارد زیر را به عهده داشته است:

- انجام آزمایشات دانسیته بزرگ مقیاس بر روی خاک پشت دیوار حائل

- انجام آزمایشات VSS در جهت کنترل باربری خاک دیوار حائل در زیر بلوک های مسکونی

- انجام آزمایشات کنترل جوش در جهت اطمینان از کیفیت جوشکاری های انجام شده

- نمونه گیری و کنترل مقاومت فشاری بتن، اصلاح طرح اختلاط در بتن ریزی های انجام شده در مجموعه

- انجام آزمایشات لازم در جهت کنترل دوره ای مصالح مورد استفاده مانند دانه بندی، برش بزرگ، تراکم حداکثر و ...

- انجام آزمایشات Pull Out بر روی تسمه های اجرا شده در دیوار حائل به منظور اطمینان از عملکرد درست تسمه در لغزش در خاک

توضیحات بیشتر:

با توجه به توپوگرافی طرح، ساخت پروژه نیازمند خاکریزی در بسیاری از نقاط طرح تا ارتفاع حداکثر 20 متر گردید. مشاور طرح به منظور تثبیت ترانشه های خاکی ایجاد شده پس از خاکریزی، از تکنیک مسلح کردن خاک با تسمه گذاری در طول خاکریزی استفاده نمود. دو چالش جدی همواره در این روش تثبیت وجود دارد.

الف. اطمینان کامل از درگیری تسمه ها و خاک اطراف جهت اطمینان از پایداری شیروانی ایجاد شده

ب. عدم نشست و یا تغییرشکل ناخواسته پس از اجرای سازه

بدین منظور مجموعه­ ای از آزمایشات کنترلی در دستور کار قرار گرفت. آزمایش دانسیته بزرگ مقیاس به منظور کنترل تراکم خاک شیروانی (ایجاد شده) به کار گرفته شد. در ادامه به منظور اطمینان از عملکرد تسمه ­ها و اطمینان از اندرکنش مناسب تسمه و خاک اطراف، آزمایشات پول آت روی تسمه ها انجام گرفت. به منظور کنترل ظرفیت باربری خاک از آزمایش vss که زیر مجموعه ای از آزمایش بارگذاری صفحه می باشد، بهره گرفته شد. نمونه­ گیری از مصالح سنگی، سیمان، بتن و انجام آزمایشات کنترل جوش و ... از دیگر خدمات این شرکت در پروژه بوده است.