خاک و بتن سال 1397

انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن یکی از زمینه های اصلی فعالیت شرکت کاوش مهار البرز در استان البرز و شهر کرج و همچنین شهرهای هشتگرد، فردیس، کمالشهر، نظرآباد و ... می باشد. در این راستا با اعتماد دفاتر طراحی و مالکین محترم، این شرکت مفتخر به انجام بیش از 85000 متر مربع خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در استان البرز بوده است. در ادامه به صورت دقیق تر شرح خدمات آزمایشگاهی این شرکت در استان البرز در سال 1397 ارائه شده است.

لازم به ذکر است که به منظور اخذ جواز ساخت برای اکثر ساختمان ها ثبت آزمایشگاه برای پلاک ثبتی مورد نیاز می باشد. زمان انجام وظایف آزمایشگاه خاک و بتن متفاوت است. پیش از شروع پروژه، خاک محل احداث پروژه توسط آزمایشگاه خاک مورد آزمایش قرار می گیرد. بدین منظور گمانه های دستی و ماشینی در محل پروژه حفر می شوند. پس از حفاری از بخش های مختلف خاک نمونه برداری شده و در آزمایشگاه نوع خاک و پارامترهای مقاومتی آن ارزیابی می گردد و در نهایت به مهندس محاسب سازه، پارامترهای ظرفیت باربری خاک و تیپ خاک اعلام می گردد. آزمایشگاه بتن در طول ساخت سازه در محل پروژه حضور می یابد. نمونه گیری از بتن در بخش های فونداسیون، ستون ها و تیر ها از وظایف آزمایشگاه بتن می باشد. آزمایشگاه بتن با انجام آزمایش مقاومت فشاری و اندازه گیری اسلامپ بتن، کیفیت بتن را به مالک اطلاع می دهد. اطلاعات بیشتر در این زمینه در بخش مقالات همین سایت ارائه شده است.

 
ردیف
پلاک ثبتی
نام مالک
زیربنا
نوع خدمات
1
163/32852
جواد خشنو و غیره
2694.5
آزمایشگاه بتن و خاک
2
155/1367
طاهره قلندری و غیره
1674
آزمایشگاه بتن و خاک
3
163/10170
احمد مالکی
1405.9
آزمایشگاه بتن و خاک
4
146/1588
بیت اله مرادی
1009
آزمایشگاه بتن و خاک
5
170/2146
سید حامد بنائی
13363.2
آزمایشگاه بتن و خاک
6
170/61194
بهروز صیامی و غیره
1744
آزمایشگاه بتن و خاک
7
162/13499
یونس صفا
1821
آزمایشگاه بتن و خاک
8
162/1975
امیر نصیری نائینی
2776.7
آزمایشگاه بتن و خاک
9
155/7471
علیرضا شهبازی
577.05
آزمایشگاه بتن
10
169/2188
مازیار فرزین و غیره
863.75
آزمایشگاه بتن و خاک
11
151/5275
ناصر مقدس و غیره
1756.9
آزمایشگاه بتن و خاک
12
155/23357
محمد باقر مسگران
1228.1
آزمایشگاه بتن و خاک
13
170/19962
بیوک حسن زاده
779.2
آزمایشگاه بتن
14
170/15010
محمد رضا بالابیگی
598
آزمایشگاه بتن
15
171/618
فرهاد سیاحی
812
آزمایشگاه بتن
16
22/ 797
محمد امین خلج
288.7
آزمایشگاه بتن
17
162/17915
حسن قربانی
1075
آزمایشگاه بتن و خاک
18
*/قولنامه
نگار صفری
1920.3
آزمایشگاه بتن و خاک
19
163/56356
کامران خندانی
445.8
آزمایشگاه بتن
20
170/4681
کیوان باهری و غیره
1294.8
آزمایشگاه بتن و خاک
21
170/32528
قاسم صدقی امین
410.8
آزمایشگاه بتن
22
163/90419
رقیه طایفه
699.1
آزمایشگاه بتن
23
163/23605
اسفندیار پیروی
1015
آزمایشگاه بتن و خاک
24
163/2190
سازمان مسکن
754
آزمایشگاه بتن
25
ق45/ق45
حسین بخشی
1227.5
آزمایشگاه بتن و خاک
26
43/7707
اکبر جلالوند
1311.9
آزمایشگاه بتن و خاک
27
154/14391
حسین زنگنه
1278
آزمایشگاه بتن و خاک
28
163/92003
شفیقه صباغی زاده
955
آزمایشگاه بتن و خاک
29
162/9340
رسول احمدی
294.3
آزمایشگاه بتن و خاک
30
155/13793
محمد علی جعفرزاده
1497.4
آزمایشگاه بتن و خاک
31
1/قولنامه
حاتم زنگنه وشریک
633
آزمایشگاه بتن
32
157/26755
یحیی فرهنگی
894.9
آزمایشگاه بتن و خاک
33
169/2746
سمیه موحد منش
2130
آزمایشگاه بتن و خاک
34
154/2142
ناصر سوری
1098.9
آزمایشگاه بتن و خاک
35
146/3036
سید امیر میرقادری
486
آزمایشگاه بتن و خاک
36
169/3956
محمد نورمحمدی
888.3
آزمایشگاه بتن و خاک
37
146/463
علی سرافراز
15310.3
آزمایشگاه بتن و خاک
38
163/21107
سعید نکوئی
955
آزمایشگاه بتن و خاک
39
163/34439
علیرضا سرافراز
745
آزمایشگاه بتن
40
163/53537
پرویز عسگری
438
آزمایشگاه بتن و خاک
41
*/قولنامه
صادق یحیای مبصر
687.5
آزمایشگاه بتن و خاک
42
163/464
سازمان زمین شهری
768
آزمایشگاه بتن و خاک
43
155/3122
همایون طاهریها
629.55
آزمایشگاه بتن و خاک
44
4/1670
عبداله محمدی
1327
آزمایشگاه بتن و خاک
45
314/1196
لاله اصل فلاح
925
آزمایشگاه بتن و خاک
46
69/1374
بهنام سلیمی فرد
766
آزمایشگاه بتن و خاک
47
156/11277
مرتضی شیر خدایی
929.35
آزمایشگاه بتن و خاک
48
153/3952
ابوالفضل ابوئی
683.5
آزمایشگاه بتن و خاک
49
164/402
محمود حفیظی
850
آزمایشگاه بتن و خاک
50
314/1196
محمدرضا حسین لو
620
آزمایشگاه بتن
51
4/475
ابوالفضل طاوسی
667
آزمایشگاه بتن
52
163/15343
محمد احمدی
648
آزمایشگاه بتن
53
167/7804
امیررضا فیروزی
853.5
آزمایشگاه بتن و خاک
54
314/8943
حسن خسروی زاده
925
آزمایشگاه بتن و خاک
55
171/6398
احسان شاهمرادی
884
آزمایشگاه بتن و خاک
56
164/1404
محمدباقر محمدخان
572.96
آزمایشگاه بتن و خاک