خاک و بتن سال 1398

پس از انجام تشریفات اولیه جهت اخذ جواز شروع به ساخت، انجام مطالعات ژئوتکنیک یکی از زمانبر ترین بخش ها پیش از شروع به ساخت سازه می باشد. در برخی از موارد فرآیند شروع به ساخت، 45 الی 60 روز بواسطه مراحل گمانه زنی، نوشتار گزارش ژئوتکنیک، طراحی سازه نگهبان و مراحل داوری در سازمان نظام مهندسی ساختمان دچار تاخیر شده است. 

سرعت توام با دقت در انجام مطالعات ژئوتکنیک از جمله امتیازات این شرکت در انجام خدمات آزمایشگاهی در طول سال های گذشته بوده است. با توجه به تجهیزات موجود در شرکت، کلیه بخش های مربوط به مطالعات ژئوتکنیک در مورد ساختمان های مسکونی در استان البرز و شهر کرج توسط خود شرکت انجام شده و لذا سرعت انجام مطالعات به نسبت بالاتر می باشد. 

انجام خدمات آزمایشگاهی بتن از جمله الزامات کنترلی در اجرای ساختمان در بیشتر پلاک های ثبتی در سطح استان البرز و شهر کرج است. امکان هماهنگی راحت با اپراتورهای نمونه گیر و حضور به موقع جهت نمونه گیری بتن و از طرف دیگر تحویل به موقع نتایج آزمایشات از امتیازات این شرکت در طول انجام خدمات آزمایشگاهی بتن می باشد.

عملکرد مناسب این شرکت در طول سال های گذشته سبب تامین نظر و جلب اطمینان کارفرمایان و دفاتر طراحی در پروژه های متعدد گردید. بر مبنای این اعتماد، این شرکت در سال 1398 موفق به انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در بیش از 86000 متر مربع زیربنای ساخت در سطح استان البرز و شهر کرج به شرح زیر شده است.

 

 
ردیف
پلاک ثبتی
نام مالک
زیربنا
نوع خدمات
1
153/3839
حمید گودرزی
943.4
آزمایشگاه خاک و بتن
2
155/5855
فرشید مقتدر
1141.2
آزمایشگاه خاک و بتن
3
قولنامه ای
محرمعلی کشت پور
1820.5
آزمایشگاه خاک و بتن
4
367/3153
محمدزمان مهاجر
3540
آزمایشگاه خاک و بتن
5
170/5277
شهاب بیگدلی
1253
آزمایشگاه خاک و بتن
6
163/14379
محمد علی مصباحی
449.96
آزمایشگاه خاک و بتن
7
163/52877
محمدرضا عبدلی
1024.2
آزمایشگاه خاک و بتن
8
153/3985
اکبر امیدی
683.5
آزمایشگاه خاک و بتن
9
149/2657
هادی محمدی
1729.5
آزمایشگاه بتن
10
قولنامه ای
محمدرضا فرجی
912
آزمایشگاه خاک و بتن
11
4/444
مجید جانبازی
756
آزمایشگاه خاک و بتن
12
163/20700
علیرضا معتمدی شفیق
775
آزمایشگاه بتن
13
171/1050
پیام مهدوی ثابت
811
آزمایشگاه خاک و بتن
14
162/50972
اسماعیل محمودی
953
آزمایشگاه خاک و بتن
15
163/73453
مجتبی برزگری
645.9
آزمایشگاه خاک و بتن
16
163/15301
حسین غیاثی
645
آزمایشگاه خاک و بتن
17
365/804
فاطمه معتمد
720.6
آزمایشگاه خاک و بتن
18
163/8286
محمد نجفی چیمه
937
آزمایشگاه خاک و بتن
19
739/7391
علی طالقانی حبیبه
293.5
آزمایشگاه خاک و بتن
20
قولنامه
وهاب كوهستان
1089
آزمایشگاه خاک و بتن
21
5/462-463
واحد عابدزاده
620
آزمایشگاه بتن
22
167/3392
منوچهر سراجی
678
آزمایشگاه بتن
23
314/1196
اسماعیل خداشاهی
620
آزمایشگاه خاک و بتن
24
171/5302
حمید رضا ترابی
1620.5
آزمایشگاه بتن
25
314/1192
مشهود بدرلو
620
آزمایشگاه بتن
26
5/462-463
محرمعلی رحیمی
665
آزمایشگاه بتن
27
163/23544
سید حسن خرم نیا
767.9
آزمایشگاه خاک و بتن
28
163/78384
ندا بهره مند
830.3
آزمایشگاه خاک و بتن
29
163/18115
علی شفیعی
778.8
آزمایشگاه خاک و بتن
30
172/11315
سیامک کشاورز
843
آزمایشگاه خاک و بتن
31
P/6065
علی عسگری و غیره
298
آزمایشگاه بتن
32
367/8931
علي نگهبان و شريك
2013
آزمایشگاه خاک و بتن
33
172/10510
فرح وخشینه
843
آزمایشگاه خاک و بتن
34
171/8770
امید شفیعی
956
آزمایشگاه خاک و بتن
35
قولنامه
فرهاد نعيمي
621
آزمایشگاه بتن
36
6/1821
مهدی فرهنگ فلاح
877
آزمایشگاه خاک و بتن
37
163/22750
ابراهیم وفا
1861
آزمایشگاه خاک و بتن
38
قولنامه
محمد عليزاده
1381
آزمایشگاه خاک و بتن
39
170/18447
علی علی زاده
1188.2
آزمایشگاه خاک و بتن
40
367/4772
حيدر كهولي كله گرد
2425
آزمایشگاه خاک و بتن
41
172/5071
ایرج آزادیان
594
آزمایشگاه بتن
42
167/4521
محمد رضا ابراهیمی
1535.4
آزمایشگاه خاک و بتن
43
69/3055
فریدون کشت پور
912
آزمایشگاه خاک و بتن
44
157/4719
ورثه مرحوم اسمعیل
725.7
آزمایشگاه خاک و بتن
45
163/92122
سید قاسم سادات
2061.4
آزمایشگاه خاک و بتن
46
171/3834
مسعود مهدی ثابت
1701.1
آزمایشگاه خاک و بتن
47
171/911
مریم سادات ابوسبا
883
آزمایشگاه خاک و بتن
48
365/254
شوکت حق بین
1746
آزمایشگاه خاک و بتن
49
170/12994
ستار غلامی
693
آزمایشگاه خاک و بتن
50
155/17249
رضا خوشنام و غیره
741.8
آزمایشگاه خاک و بتن
51
151/16060
رضوان هوشمندفر
957.2
آزمایشگاه خاک و بتن
52
171/571
سعید قهرمانی
707.7
آزمایشگاه خاک و بتن
53
4/444
سعید قاسم لو
1068
آزمایشگاه خاک و بتن
54
4/444
محمد جمشیدی
1195
آزمایشگاه خاک و بتن
55
362/858
حسین بهشتی
2737
آزمایشگاه خاک و بتن
56
362/1205
پیمان دهقان
1820
آزمایشگاه خاک و بتن
57
171/7091
احمد پورزرگر
882
آزمایشگاه خاک و بتن
58
3/4590
زهرا حسن لو
470
آزمایشگاه بتن
59
43/9419
سرور تاوهء
1006.2
آزمایشگاه خاک و بتن
60
69/2930
حسین کیهانی راد
1092
آزمایشگاه خاک و بتن
61
149/3394
اشرف فلاحی
1746
آزمایشگاه خاک و بتن
62
141/813
جعفر اميدي
1749
آزمایشگاه خاک و بتن
63
171/1230
علی قبادی و غیره
882
آزمایشگاه خاک و بتن
64
170/6087
رضا بیگدلی و غیره
1178
آزمایشگاه خاک و بتن
65
171/272
مهین مسعودی
698.5
آزمایشگاه خاک و بتن
66
172/1060
مهدی علیقلی زاده
704.5
آزمایشگاه خاک و بتن
67
5/462-463
عوض بایرام زاده
620
آزمایشگاه خاک و بتن
68
153-154/
اعظم الدوله معینی
723.6
آزمایشگاه خاک و بتن
69
170/26373
محمد صدرا زاهدی
1426.5
آزمایشگاه خاک و بتن
70
154/2876
رحيم احمد وند
1247.5
آزمایشگاه خاک و بتن
71
314/1541
اسفندیار حمزه زاده
620
آزمایشگاه خاک و بتن
72
162/14710
محسن دالايی
918
آزمایشگاه خاک و بتن
73
163/20636
مراد صفری تلم خان
801.5
آزمایشگاه خاک و بتن
74
155/17072
بانك شهر
1874
آزمایشگاه خاک و بتن
75
p/6544
قلی پناهی مجیدلو
278.4
آزمایشگاه خاک و بتن
76
p/6550
رضا حیدری
298
آزمایشگاه بتن
77
167/1787
عفت بنکداری و غیره
2449.2
آزمایشگاه خاک و بتن
78
171/852
محمد رضا جهانگیری
1232.5
آزمایشگاه خاک و بتن
79
149/28648
مرضیه نصیریان
2024.4
آزمایشگاه خاک و بتن