دفتر طراحی

عمده فعالیت های این شرکت در زمینه طراحی و اجرای ساختمان در استان البرز و شهر کرج متمرکز شده است. اعضای هیات مدیره این شرکت دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 1 و 2 از وزارت راه و شهرسازی در گروه های عمران و معماری می باشند و در طول سال های گذشته بیش از 100 پروژه ساختمانی توسط اعضای هیات مدیره تحت نظارت، محاسبات و یا اجرا قرار گرفته است. این شرکت در طول سال های گذشته در قالب دفتر طراحی اقدام به اخذ جواز ساخت بر اساس دستور نقشه برای مالکین محترم نموده است. اختصاص ناظر عمران، معماری، برق و مکانیک و همچنین اختصاص مهندسین محاسب رشته های چهارگانه و از طرف دیگر انجام کلیه طراحی های مربوط به نقشه های سازه، معماری، برق و مکانیک از جمله مراحل اخذ جواز ساخت می باشد که برای پلاک های ثبتی مختلف در استان البرز و شهر کرج توسط این شرکت انجام می شود. خدمات آزمایشگاه خاک و بتن برای هر پلاک ثبتی نیز بصورت مستقیم توسط شرکت انجام می پذیرد.

ضوابط حاکم بر دفاتر طراحی و مراحل اخذ جواز در استان های مختلف تا حدی متفاوت است. از طرفی دیگر در برخی از استان ها اختصاص مهندسین ناظر برای هر پلاک ثبتی از طریق سیستم ارجاع انجام می پذیرد. مطابق با سیستم ارجاع، در زمان نگارش این مطلب (سال 1399)، برای ساختمان­های با مساحت زیر بنای بیشتر از 600 متر مربع، اختصاص مهندسین ناظر در رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و بر اساس اولویت امتیاز ارجاع مهندسان صورت می پذیرد. بر اساس ضوابط فعلی، در ساختمان های با زیربنای کمتر از 600 متر مربع، انتخاب ناظر با نظر مالک پلاک ثبتی صورت می پذیرد. در این موارد، پلاک ثبتی به صورت تک ناظر ثبت می گردد و ناظر اصلی ساختمان که می تواند مهندس عمران و یا معمار باشد، وظیفه نظارت بر هر چهار بخش عمران، معماری، برق و مکانیک را دارد. بر اساس موارد پیش گفته، عمده فعالیت این شرکت در زمینه خدمات طراحی و اجرای ساختمان در استان البرز متمرکز می باشد.