محمدشهر کرج

محل پروژه: محمودآباد، استان البرز (کرج)

مساحت زمین: 2500 متر مربع

زیربنا: 300 متر مربع

ویژگی های طرح:

-  سبک طراحی نما به صورت مدرن است.

 - پنجره های بزرگ برای دید بهتر به محوطه در نما در نظر گرفته شده است.

 - فضای تراس رو به محوطه که با توجه به نوع سقف آن، در متراژ زیربنا محاسبه نگردید.

-  ایجاد آتشدان در داخل فضای استخر که یک کنتراست بین آب و آتش و از زیبایی های این پروژه می باشد.

-  در نمای ساختمان از سنگ سفید و مشکی استفاده شده که سبک مدرن و سادگی را بهتر القا می کند.

- از پوشش گیاهی متناسب با اقلیم کرج استفاده شده است.

لازم به ذکر است که عوامل متعددی در حین طراحی باید مد نظر قرار گیرد که می توان به مواردی از جمله سلیقه کارفرما، شرایط آب و هوا، نوع سازه و مصالح متناسب با اقلیم و سبک طراحی  اشاره نمود. در این طرح تمام مطالب ذکر شده در کنار هم قرار گرفته اند تا بهترین کیفیت به کارفرما ارائه شود. مراحل انجام این پروسه شامل سه بخش : تولید پلانهای معماری (دوبعدی)، طراحی به صورت اسکیس دستی و طراحی سه بعدی محوطه بوده است.