نظرآباد- پارس آزمای طب

آدرس: شهرک صنعتی نظرآباد، میدان صنعت، روبروی دفتر شهرک، نبش لاله

کارفرما: پارس آزمای طب

موضوع همکاری: مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی های زیر سطحی

شروع فعالیت: شهریور 1400

پایان فعالیت: شهریور 1400

شهر نظرآباد در غرب استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ واقع است. شهر نظرآباد از غرب و شمال به هشتگرد و از جنوب به اشتهارد محدود می گردد. از نظر ژئوتکنیکی، غرب استان البرز در محدوده تقریبی بالاتر از اتوبان کرج- قزوین عموماً درشت دانه و پایین تر از مرز تقریبی اتوبان کرج- قزوین عموماً ریزدانه می باشد. بر اساس نتایج آزمایشگاه خاک در نظرآباد، خاک شهر نظر آباد نیز بواسطه قرارگیری در پایین اتوبان، در بیشتر بخش ها از نوع ریزدانه می باشد. در عمده پروژه های ژئوتکنیکی انجام شده توسط آزمایشگاه خاک در نظرآباد، خاک از نوع ریزدانه و با تراکم نسبتاً بالا بدست آمده است.

مطالعات آزمایشگاه خاک پروژه شرکت پارس آزمای طب در شهرک صنعتی نظرآباد به آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز ارجاع گردید. با توجه به مساحت و ابعاد پروژه، برای انجام مطالعات خاک، حفاری 1 گمانه ماشینی به عمق 30 متر، 1 گمانه ماشینی به عمق 20 متر، 2 گمانه ماشینی به عمق 15 متر و همچنین حفر 2 چاهک دستی به عمق حداکثر 5 متر برای شناسایی محدوده مورد نظر در دستور کار آزمایشگاه خاک در نظرآباد قرار گرفت. بر اساس مشاهدات میدانی و نتایج آزمایشات آزمایشگاه خاک در نظرآباد، ضخامت خاک نامناسب سطحی در محدوده چاهک ها حدود 1 متر تشخیص داده شد. بر اساس مطالعات آزمایشگاه خاک در نظرآباد، تا عمق حفاری خاک از نوع ریزدانه سیلتی توام با میان لایه هایی از جنس رس ارزیابی گردید. بر اساس نتایج حفاری و آزمایشات spt آزمایشگاه خاک در نظرآباد، مشاهده شد که در محدوده گمانه های ماشینی، خاک تا عمق 10 متر تراکم قابل قبولی داشته و از عمق 10 متر به پایین تر، از تراکم خاک کاسته شده است. بر اساس مشاهدات آزمایشگاه خاک در نظرآباد در اعماق بیش از 10 متر، رطوبت خاک افزایش چشمگیری داشته است.

در عمده پروژه های صنعتی، تجهیزات صنعتی تا حد زیادی به نشست حساس بوده و لذا انجام مطالعات آزمایشگاه خاک و ارزیابی ظرفیت باربری خاک ضرورت می یابد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز در سال های اخیر توانسته است با تکیه بر دانش فنی خود و اعتماد کارفرمایان محترم سهم عمده ای در انجام مطالعات آزمایشگاه خاک در مجموعه شهرک های صنعتی استان البرز داشته باشد.

 

در این عکس اطلاعات تماس آزمایشگاه خاک در نظرآباد ارائه شده است