کارخانه CRA و لوله های Lowalloy- شهرک صنعتی پرند

آدرس: استان تهران، شهرک صنعتی پرند
مساحت پلان پروژه: 000 130 متر مربع
موضوع همکاری: مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی های زیر سطحی
شروع فعالیت: اسفند 1399
پایان فعالیت: فروردین 1400
 

توضیحات بیشتر:

مطالعات ژئوتکنیک پروژه کارخانه CRA و لوله های Lowalloy در زمینی به مساحت 000 130 متر مربع (13 هکتار) واقع در شهرک صنعتی پرند به این شرکت (آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز) واگذار گردید. برای این منظور بازدید و مشاهدات عینی از محدوده پروژه صورت پذیرفت و بر اساس شرح خدمات درخواستی کارفرما، حفاری 19 گمانه ماشینی به عمق 30 متر و 15 چاهک دستی به عمق 6 متر برای شناسایی محدوده مورد نظر در دستور کار قرار گرفت. در حين حفاري گمانه ها و چاهک ها، نمونه­ گيري و آزمايشات اولیه انجام شد و با انتقال نمونه ها به آزمايشگاه، مطالعات بیشتر تا عمق حفاري درمورد خاک محل پروژه صورت پذیرفت. به منظور تعیین تیپ خاک از آزمایش ژئوفیزیک لرزه ای بهره گرفته شد. بر اساس این آزمایش با ارزیابی سرعت عبور موج برشی در خاک، به ارزیابی نوع خاک بر اساس آیین نامه 2800 پرداخته شد. جزئیات شرح خدمات پیشنهادی کارفرما در جدول زیر ارائه شده است. تصاویری از انجام عملیات صحرایی و آزمایشگاهی در ادامه ارائه شده است.

 
ردیف
  شرح خدمات
1
عمليات حفاري شناسايي شامل:
1-1: حفر 19 گمانه شناسایی ماشینی به روش واش بورینگ به عمق حداکثر 30 متر
2-1: حفر 15 چاهک دستی به عمق حداکثر 6 متر
 
2
نمونه برداری شامل:
1-2: برداشت 30 نمونه 20 کیلویی از چاهک­های دستی
 
3
انجام آزمایشات برجا:
1-3: انجام 5 آزمایش spt در اعماق 2، 4، 8، 16 و 30 متری در هر گمانه ماشینی
2-3: انجام 1 آزمایش دانسیته برجا در هر چاهک
3-3: انجام 1 آزمایش دانهول در یک گمانه ماشینی جهت تعیین تیپ خاک
 
4
آزمایشات مکانیک خاک:
1-4: انجام 30 آزمایش دانه بندی
2-4: انجام 30 آزمایش حدود اتربرگ
3-4: انجام 30 آزمایش تعیین رطوبت
4-4: انجام 15 آزمایش برش مستقیم
 
5
خدمات مهندسی پی:
1-5: تعیین تیپ زمين بر اساس آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران)
2-5: تعیین ظرفيت باربري پي‌هاي مختلف ( نواری- تک پی- گسترده) واقع در اعماق مختلف و ارائه منحني‌هاي مقاومت مجاز
3-5: بررسی زمین­شناسی مهندسی عمومی منطقه
4-5: تعیین ضخامت خاک دستی در محدوده گمانه
5-5: تعيين ضرايب فشار خاك در حالت هاي ساكن، محرك و مقاوم
6-5: ارائه توصیه های فنی
7-5: تهيه گزارش نهايي (شامل لوگ گمانه، نتایج آزمایشات، مشخصات فیزیکی و ژئوتکنیکی لایه­ ها، پارامترهای طراحی و ظرفیت باربری پی و ...) و ارائه اطلاعات به صورت كتابچه و فايل كامپيوتري
  

حفاری ماشینی و حفاری دستی در محل پروژه به همراه جانمایی گمانه ها

جانمایی گمانه ها در محل پروژه به همراه تصاویری از حفاری گمانه های دستی و ماشینی

 

مطالعات خاک در پرند

تصاویری از آزمایشات برجا و آزمایشگاهی در پروژه مذکور

 

نمونه خاک محل پروژه

تصاویری از پروفیل ژئوتکنیکی خاک در محدوده پروژه