گودبرداری چیتگر

آدرس: تهران، چیتگر، بلوار کوهک، روبروی ایستگاه مترو چیتگر، خیابان نسیم 2

عمق گود: 22 متر

مساحت پلان پروژه: 1050متر مربع

تکنیک پایدارسازی (سازه نگهبان): نیلینگ به همراه خودحفار

نوع سازه نگهبان: موقت

توضیحات بیشتر:

وجود انبار ماشین­ آلات سنگین در ضلع غربی و درختان با ارتفاع زیاد در ضلع شرقی از چالش های اصلی در طراحی و اجرای این پروژه بوده است. از طرف دیگر قرار گیری پروژه در محدوده ای با خاک های ریزشی، انجام پروژه را با مشکلات بیشتری مواجه نمود.

درخت با سطح بادگیر زیاد می تواند در ترازهای بالای دیوار گود لنگر (ممان خمشی) زیادی ایجاد نماید. از طرف دیگر در ترازهای بالایی دیوار گود، تمهیدات کمتری در خصوص پایدارسازی انجام می پذیرد. به عنوان نمونه در روش میخکوبی، عموماً اولین تراز میخ در عمق حدود 2 متر از سطح زمین تعبیه می گردد. لذا در محدوده حضور ریشه درخت، پایداری موضوعی دیوار گود کمتر می باشد. از اینرو در برخی از پروژه ها مشاهده شده است که پس از باد و طوفان، درخت به همراه خاک اطراف آن به داخل گود سقوط نموده و سبب خسارت های جدی به محدوده کارگاه گردیده است.

در این پروژه به منظور پیش گیری از ناپایداری درخت های موجود در ضلع شرقی، از اجرای سولجر در ترازهای بالایی دیوار گود بهره گرفته شد. هر چند در بسیاری از پروژه ها حرص کردن و یا حذف درخت گزینه مناسب تری می باشد. منظور از سولجر در این پروژه، شمع هایی کوتاه و بدون ریشه در قسمت فوقانی دیوار گود می باشد. سولجر ها عموماً توسط میخ ها (نیل ها) در دیوار مهار می شوند و به همراه شاتکریت و با عملکرد طره ای از بخش های بالایی دیوار گود محافظت می کنند.

همانطور که اشاره شد، وجود خاک های ریزشی در محدوده پروژه از دیگر مشکلات این پروژه بوده است. ریزشی بودن خاک سبب ریزش گمانه های حفاری شده پیش از قرار دادن نیل داخل گمانه می گردد. از طرف دیگر ناپایداری موضعی دیوار گود از جمله مشکلات گودبرداری در خاک های ریزشی می باشد. به منظور غلبه بر این مشکل، از نیل خودحفار استفاده گردید و پنل های خاکبرداری تا حد امکان کوچک در نظر گرفته شد.