آزمایشگاه خاک و بتن

شرکت کاوش مهار البرز (سهامی خاص) دارای صلاحیت انجام خدمات آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی می­ باشد. انجام مطالعات ژئوتکنیک (خاک)، آزمایشات بتن و سایر مصالح ساختمانی در حیطه شرح خدمات این شرکت تعریف شده است. عمده فعالیت­ های این شرکت در مقوله خدمات آزمایشگاهی بیشتر در قالب مشاور ژئوتکنیک در پروژه­ های عمرانی در سطح کشور و آزمایشگاه خاک و بتن طرف قرارداد در ساختمان­ های مسکونی استان البرز متمرکز شده است.

مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، انجام خدمات آزمایشگاهی خاک برای اکثر ساختمان­های مسکونی بجز موارد ذکر شده در ذیل مورد نیاز می­ باشد. مطابق این مبحث چنانچه تمامی موارد زیر در خصوص یک پلاک ثبتی وجود داشته باشد، نیاز به انجام مطالعات ژئوتکنیک نمی­ باشد:

  1. در صورت آنکه داده­ های کافی و نتایج مطالعات ژئوتکنیک در زمین­ های مجاور محدوده طرح وجود داشته باشد.
  2. ساختمان حداکثر چهار طبقه باشد.
  3. مساحت فونداسیون سازه کمتر از 300 متر مربع باشد.
  4. گودبرداری ساختمان برای اجرای فونداسیون یا نیم­ طبقه بیشتر از 2 متر نباشد.
  5. انبوه­ سازی در کار نباشد. به عبارت دیگر اگر تعداد ساختمان­ ها با شرایط فوق بیش از سه باشد، بایستی مطالعات ژئوتکنیک انجام گردد.

در صورت تامین تمام شرایط فوق، نوع خاک محدوده ساختمان را می­توان از نوع III یا IV در نظر گرفت.

چنانچه یکی از موارد فوق برقرار نباشد، انجام خدمات ژئوتکنیک (مطالعات خاک) ضروری است. سطح خدمات مطالعات خاک با توجه به مواردی همچون اهمیت سازه، مساحت سطح اشغال، شرایط لایه­ بندی خاک، عمق گودبرداری و ... متغییر است و در هر حالت با توجه به تعداد گمانه­ ها هزینه خدمات ژئوتکنیک متفاوت می­باشد. مطالب بیشتر در این خصوص در بخش مقالات همین سایت ارائه شده است.

خدمات آزمایشگاهی بتن قدمت بیشتری نسبت به خدمات ژئوتکنیک در مقوله ساخت و سازهای شهری دارد. امروزه تقریباً برای تمامی ساختمان­ های مسکونی به منظور اخذ مجوز ساخت، عقد قرارداد با آزمایشگاه بتن ضروری می­ باشد. در استان البرز انجام خدمات آزمایشگاهی بتن بجز برای دستور نقشه­ های با متراژ کمتر از 600 متر مربع ضروری است.