مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

9 / 10
از 23 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | پنجشنبه 19 آبان 1401 در ساعت 12 : 11 دقیقه | نظرات کاربران ( 84 )

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز

به منظور اخذ جواز ساختمانی در استان البرز، ثبت آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ضروری است. مخاطرات ژئوتکنیکی پیش روی پروژه­ های عمرانی و از طرف دیگر آسیب های سازه ای مشاهده شده بواسطه عدم دقت در پارامترهای خاک، نظام مهندسی استان البرز را ملزم به انجام اقدامات سخت گیرانه کنترلی بر آزمایشگاه های خاک در کرج در خصوص انجام دقیق مطالعات ژئوتکنیک نموده است. این اقدامات هر چند سبب بهبود کیفیت مطالعات ژئوتکنیک شده است، با این وجود بواسطه زمان بر شدن در برخی موارد نارضایتی کارفرمایان را به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است که به مراحل اداری ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و مراحل انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز پرداخته شود. مطالب ارائه شده در این مقاله در سال 1399 تهیه شده است و ممکن است ضوابط مربوطه در زمان مطالعه این مقاله تا حدی متفاوت باشد.

مرحله اول: مراجعه به آزمایشگاه خاک ذیصلاح در کرج و عقد قرارداد (یک روز کاری)

پس از پرداخت فیش 5 درصد نظام و صدور یوزر و پسورود، کارفرما می تواند با مراجعه به کارتابل شخصی، یوزر و پسورد مربوط به آزمایشگاه خاک را دریافت نماید. در این مرحله، کارفرما با مراجعه به یکی از آزمایشگاه های خاک ذیصلاح در کرج اقدام به موارد زیر می نماید:

الف: ارسال یوزر و پسورد ثبت خدمات ژئوتکنیک به شرکت آزمایشگاه خاک

 • لازم به ذکر است که آزمایشگاه خاک مورد نظر بایستی دارای رتبه ژئوتکنیک از وزارت راه و شهرسازی باشد.

ب: عقد قرارداد همسان فیمابین کارفرما و آزمایشگاه خاک در کرج و پرداخت فیش های مالی مربوطه مطابق با قرارداد همسان در محل آزمایشگاه

 • فیش های مربوطه شامل هزینه های مربوط به خدمات ژئوتکنیک، سهم نظام مهندسی و سهم انجمن می باشد.

 مرحله دوم: ثبت قرارداد در سازمان نظام مهندسی (یک روز کاری)

در این مرحله کارشناس آزمایشگاه پس از ثبت یوزر و پسورد آزمایشگاه خاک در کارتابل، با مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان البرز اقدام به ثبت قرارداد همسان نموده و اقدامات لازم جهت ورود پروژه به کارتابل آزمایشگاه خاک انجام می گردد. پس از این مرحله، پروژه در کارتابل قابل مشاهده می باشد و عموماً پیامکی برای مالک ارسال می گردد.

 • با توجه به محدودیت های پیش روی آزمایشگاه های خاک در کرج، امکان ثبت بیش از 4 پروژه بصورت همزمان وجود ندارد. از این محدودیت با عنوان "همزمانی" نام برده می شود. لذا در مرحله ثبت خدمات ژئوتکنیک در صورتی آزمایشگاه می تواند اقدام به ثبت پروژه نماید که اصطلاحاً همزمانی آن آزاد باشد. توصیه می گردد کارفرما این مورد را پیش از ثبت خدمات ژئوتکنیک از آزمایشگاه خاک مورد نظر کنترل نماید.

 مرحله سوم: ارسال نامه شروع به عملیات و اخذ کد ثبت مربوطه (یک روز کاری)

مشابه هر عملیات ساختمانی دیگر، اعلام شروع عملیات ساختمانی و برنامه زمان بندی اجرا به سازمان نظام مهندسی ضروری است. این مسئله از طریق کارتابل از آزمایشگاه خاک مربوطه در قالب نامه "برنامه زمان بندی" ارسال می گردد.

 • در این نامه تعداد و عمق گمانه های مورد نیاز خدمات ژئوتکنیک جهت کنترل و تایید نظام مهندسی ارسال می شود.  در صورت تایید توسط نظام مهندسی، کد تایید برای آزمایشگاه ارسال می گردد. تعداد و عمق گمانه ها را می توان از جدول زیر مطابق با ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان برآورد نمود.

ردیف

سطح اشغال

تعداد زیرزمین

تعداد و عمق گمانه ماشینی

تعداد و عمق چاهک دستی

1

کمتر از 300

1

1 گمانه ماشینی به عمق 34

1 گمانه دستی به عمق 5 متر

2

کمتر از 300

2

1 گمانه ماشینی به عمق 37

1 گمانه دستی به عمق 8 متر

3

بین 300 تا 1000

1

1 گمانه ماشینی به عمق 34

1 گمانه ماشینی به عمق برابر "عرض پی+ عمق گود(4)"

2 گمانه دستی به عمق 5 متر

4

بین 300 تا 1000

2

1 گمانه ماشینی به عمق 37

1 گمانه ماشینی به عمق برابر "عرض پی+ عمق گود(7)"

2 گمانه دستی به عمق 8 متر

 مرحله چهارم: شروع عملیات حفاری چاهک دستی و گمانه ماشینی (هفت الی ده روز کاری)

در این مرحله، پس از اخذ کد تایید برنامه زمان بندی، اکیپ های حفاری دستی و ماشین (های) حفاری به محل پروژه اعزام می گردد. عموماً حفاری دستی در طول یک یا دو روز انجام می گردد. با این وجود حفاری ماشینی زمانبر می باشد. علت زمانبر بودن حفاری ماشینی را می توان در سه عامل زیر دانست:

الف: مشغول بودن دستگاه های حفاری در سایر پروژه ها

ب: برخورد به فاضلاب و یا حفرات زیرزمینی و یا عوامل ناخواسته

ج: سخت بودن خاک. در این خصوص می توان تفکیک تقریبی به شرح زیر داشت:

 • فردیس، گرمدره (درشت دانه متراکم و بسیار نامناسب از نظر حفاری)
 • محمدشهر، کمالشهر، گلشهر (درشت دانه و نامناسب از نظر حفاری)
 • گوهردشت، جهانشهر، عظیمیه، حصارک، شاهین ویلا (ریزدانه و مناسب از نظر حفاری- به سمت شاهین ویلا خاک کمی درشت می شود)
 • مهرشهر، کیانمهر (ریزدانه و بسیار مناسب از نظر حفاری)

لازم به ذکر است که در عمده پروژه ها، روش حفاری از نوع "واش بورینگ" می باشد. لذا تامین آب جهت حفاری ماشینی توسط کارفرما ضروری است. از طرف دیگر طبق قرارداد همسان، تامین برق و نگهبان (جهت حفظ امنیت تجهیزات در مدت زمان حفاری ماشینی) نیز بر عهده کارفرمای پروژه می باشد.

 

دستگاه حفاری در یکی از پروژه های آزمایشگاه خاک کاوش مهار البرز در کرج

حضور همزمان دو دستگاه حفاری در محل پروژه جهت تسریع در فرآیند حفاری

مرحله پنجم: ارسال نامه تحویل گمانه و انجام آزمایش دانهول (دو روز کاری)

پس از اتمام گمانه (های) ماشینی و چاهک (های) دستی توسط آزمایشگاه خاک در کرج، بایستی عمق و تعداد آنها به تایید سازمان نظام مهندسی کرج برسد. این مورد در قالب نامه "تحویل گمانه" به نظام مهندسی کرج اطلاع داده می شود. پس از تایید سازمان نظام مهندسی، بازرس نظام مهندسی در زمان مشخص جهت تحویل گمانه در محل پروژه حضور می یابد. در این زمان چنانچه آزمایش دانهول نیز مد نظر باشد (که در عمده مناطق کرج الزامی است)، بایستی در حضور بازرس نظام مهندسی انجام گردد. در خصوص تحویل گمانه موارد زیر ضروری است:

 • بلافاصله پس از اتمام گمانه ماشینی، لوله پولیکا توسط کارفرما خریداری شده و در گمانه (های) ماشینی جایگذاری می گردد.  هدف از این کار عدم آسیب و ریزش احتمالی گمانه می باشد.
 • پیش از انجام آزمایش دانهول، بایستی گمانه گراول پک گردد. برای این منظور تامین مقداری ماسه توسط کارفرما ضروری است.

 مرحله ششم: ارسال نامه انجام آزمایشات آزمایشگاهی و اخذ کد ثبت مربوطه و شروع آزمایشات (پنج روز کاری)

پس از اتمام چاهک های دستی و نمونه گیری از خاک، به منظور انجام آزمایش برش، دریافت تایید از سازمان نظام مهندسی و اخذ کد برش ضروری می باشد. برای این منظور نامه ای تحت عنوان "آزمایشات آزمایشگاهی" خطاب به سازمان ارسال می گردد. سازمان پس از بررسی شرایط پروژه، نامه ذکر شده را تایید کرده و کد ثبت مربوط به آزمایش برش ارسال می نماید.

 • آزمایش برش بایستی در حضور ناظر سازمان نظام مهندسی انجام گردد و از تمام مراحل آن فیلم تهیه گردد.

 مرحله هفتم: تهیه گزارش آزمایشگاه خاک و گزارش سازه نگهبان (سه روز کاری)

پس از اتمام کلیه تست های آزمایشگاهی، آزمایشگاه خاک در کرج اقدام به تهیه گزارش ژئوتکنیک و سازه نگهبان مطابق با ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و در چهارچوب دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی می نماید. پس از تکمیل گزارش ها، هر کدام از گزارش های ژئوتکنیک و سازه نگهبان بصورت جداگانه از طریق کارتابل برای سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال می گردد.

 مرحله هشتم: داوری گزارشات (هفت روز کاری)

سازمان نظام مهندسی استان البرز به منظور اطمینان از کیفیت گزارشات و صحت نتایج، تک تک گزارشات ارسال شده از طرف آزمایشگاه های خاک کرج را مورد بازبینی قرار داده و در صورت رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل ها تایید می کند. در صورت عدم تایید گزارش، اصلاحات خواسته شده به آزمایشگاه خاک ارسال می گردد.

 مرحله نهم: خروج پروژه (پنج روز کاری)

پس از اتمام داوری، مراحل زیر جهت خروج پروژه انجام می گردد

الف: تکمیل فرم انتقال مسئولیت توسط طراح سازه و آپلود آن از طریق کارتابل آزمایشگاه خاک در کرج و کارتابل کارفرما

ب: تکمیل چک لیست خروج کار

پ: مهر و امضای ژئوتیبل و نقشه های سازه نگهبان و تحویل به نظام

ت: قرمز نویسی نقشه ها توسط نظام مهندسی

ث: اخذ نامه شهرداری از نظام مهندسی استان البرز

 مرحله دهم: تحویل پروژه (یک روز کاری)

در این مرحله، ژئوتیبل، نقشه سازه نگهبان و گزارش خاک به همراه نامه شهرداری به کارفرما تقدیم می گردد و تعهدات آزمایشگاه خاک در کرج در مرحله انجام خدمات ژئوتکنیک به اتمام می رسد.

 نکته پایانی:

هر چند مراحل انجام آزمایشات خاک و بتن در شهر کرج و استان البرز تا حد زیادی زمانبر بوده و توام با پیچیدگی های بسیار است، با این وجود شرکت و آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز توانسته است در سال های اخیر با تعهد به انجام سریع و دقیق خدمات، جلب اعتماد و رضایت کارفرمایان محترم را به همراه داشته باشد. لیست پروژه های انجام شده توسط آزمایشگاه خاک کاوش مهار البرز در شهر کرج و استان البرز به تفکیک در سال 1397 و همچنین لیست پروژه های انجام شده توسط آزمایشگاه خاک کاوش مهار البرز به تفکیک در سال 1398 در این سایت در بخش پروژه ها قابل مشاهده است.

 

ثبت نظر
منتقد : علت اصلی زمان بر بودن خدمات ژئوتکنیک در ...
5 0
مطالب بسیار مفید بود دقیقاً به همین خاطر هست که بعضاً مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشگاه خاک دو ماه طول میکشه و اخذ جواز دو ماهیی عقب میوفته!
مریم احمدی : ابهام
13 0
چه شرایطی میتواند مدت زمان انجام مراحل مربوطه که ۳۱ روز میباشد، را تحت تاثیر قرار دهد؟ زمان انجام کمتر یا بیشتر شود!
مدیریت : پاسخ
12 0
عموماً تعطیلات رسمی، تغییر ناگهانی در بافت خاک، برخورد به حفرات زیرزمینی، ریزش گمانه ها، بریده شدن راد حفاری از جمله عوامل تاثیر گذار بر مدت زمان ذکر شده می باشد.
رامین غیائی اصل : خلاصه برداشت
6 0
سلام ، تمام مراحل رو به صورت کامل و دقیق توضیح دادین ، با تشکر
رضا فاضلی : انتقاد
7 0
خیلی خوب و عالی فقط ای کاش ساخت و ساز در محلات پایین شهر با همین روند صورت بگیره و کاهش کیفیت ساخت بخاطر منطقه نداشته باشیم و با نظارت بیشتر ساخته بشن در بافت های فرسوده (مناطق قدیمی) توجه خیلی کمی به نوع خاک میشود
ابوالفضل محمدی : حفاری چاهک ها و گمانه ها
6 0
بسیار جامع و مفید بود . فقط اینکه عملیات های حفاری ، به عهده آزمایشگاه هست یا به عهده کارفرما؟ باتشکر
مدیریت : پاسخ
6 0
عملیات حفاری با هزینه مالک و بر عهده آزمایشگاه می باشد.
زهرارضایی : مقالات عمرانی
5 0
ممنون میشیم اگر در سایر موارد نیز مقاله های مفید ارایه دهید.
محمدرضا خدابنده ... : -
5 0
با سلام با تشکر از اطلاع رسانی شما
سیمین سلطانی : پیشنهاد
6 0
سلام، وقتتون بخیر، بسیار کامل و خوب توضیح دادین، فقط ی پیشنهاد دارم برای انجمن آزمایشگاه ها، بنظرم بهتره که مثل انجمن نقشه برداری پولا واریز به حساب انجمن بشه بعد انجمن پول رو نهایتا با یک هفته تاخیر به حساب آزمایشگاه واریز کنه، اینطوری هم کارا روال تر پیش میره هم اینکه اگر انجمن قدرتمند تر باشه سرویس دهی بهتری به ارباب رجوع خواهد داشت.
مریم احمدی : مراحل انجام خدمات آزمایشگاه خاک
20 0
✔️ آزمایشگاه دارای مدرک تایید از وزارت راه و شهرسازی را انتخاب کنیم.✔️رفتن به آزمایشگاه خاک و بستن قرارداد بین کار فرما و مدیریت آزمایشگاه خاک 🔸در محل آزمایشگاه خاک هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنیم.یکی از این هزینه ها ، ۵ درصد هزینه مربوط به سازمان نظام مهندسی ، میباشد.🔼 حداکثر ۱ روز کاری .✔️رفتن کارشناس آزمایشگاه خاک به سازمان نظام مهندسی برای ثبت قرارداد در این سازمان . حداکثر ۱ روز کاری ✔️ آزمایشگاه خاک باید در قالب یک نامه به نام برنامه زمانبندی ، مراحل درنظر گرفته شده را به سازمان نظام مهندسی ارسال کند.🔼در این نامه باید تعداد گمانه و عمق گمانه های پروژه مربوطه تعیین شده باشد.✔️بعد از تایید شدن برنامه زمان بندی با توسط نظام مهندسی کار حفاری گمانه ها شروع میشود.🔼در ابن مرحله هزینه های مربوط به برق و اب پروژه به وسیله کارفرما پرداخت میشود.✔️در قالب یک نامه تعداد و عمق گمانه ها به سازمان نظام مهندسی استان اطلاع داده میشود. 🔸حفاری ماشینی به زمان زیادی احتیاج دارد : احتمال اینکه ماشین های حفاری در پروژه های دیگر در حال استفاده باشند وجود دارد ونیز احتمال رسیدن به فاضلاب وجود دارد . و احتمال سخت بودن خاک 🔼در فردیس و گرمدره 🔼 وجود دارد. ✔️برای انجام آزمایش برش ابتدا آزمایشگاه خاک نامه‌ای به نام آزمایشات آزمایشگاهی به نظام مهندسی استان ارسال کند بعد از تایید انجام آزمایش با حضور پرسنل مربوطه ی آزمایشگاه و مدیریت آزمایشگاه و ناظر سازمان نظام مهندسی استان انجام می‌شود .🔸از مراحل اجرای ازمایش فیلم گرفته میشود.✔️آزمایشگاه ها گزارشی از سازه نگهبان و آزمایش‌ها جمع آوری می کند و به سازمان مهندسی استان 🔸در این جا منظور استان البرز میباشد.🔸ارسال می‌کند.✔️ نظام مهندسی استان البرز گزارشات ارسال شده را بررسی می کند. ✔️ بعد از تایید گزارشات، فرم انتقال مسئولیت توسط طراح سازه پر میشود .و نامه شهرداری از سازمان نظام مهندسی استان البرز گرفته میشود .✔️ گزارشات آزمایشات و نامه شهرداری به کارفرما تحویل داده میشود. 🔸 حداقل ۳۱ روز کاری زمان برای پروژه نیازمیباشد .
امیرمحمد آزادفل ... : مقاله یه مفید در انجام آزمایشات خاک در ک ...
6 1
مقاله ای بسیار مفید در انجام آزمایش خاک قبل از شروع پروژه که مطالعه یه این مقاله باعث تسریع در انجام آزمایش و مطالعات ژئوتکنیک در کرج می شود که جامع توضیح داده شده است.
سامان رجب پور : برداشت شخصی و سوال
7 1
با عرض درود فراوان. مدت زمان شروع شروع تا اتمام پروژه مناسب هست و قابل قبول همچنین نسبت به خیلی از شرکت های دیگر سریع تر انجام میشود. با توجه به کامل بودن مقاله و معرفی مرحله به مرحله اطمینان این را پیدا میکنیم که به افراد کاربلد و حاذق پروژه را محول کرده‌ایم. در صورتی که مالک مایل به پرونسپاری تهیه مصالح و تجهیزات (مخزن آب، پولیکا، سیمان،ماشین آلات در صورت نیاز...) باشد توان تهیه را دارید؟ اگر از نظر قوانین مشکلی نداشته باشد امکان اجرای MASW را دارید؟ و برآورد تخمینی هزینه های صفر تا صد پروژه چقدر میشود؟
علیرضا پوراسماع ... : مقالات عمرانی
7 0
ممنون از اطلاعات دقیق و مفیدتون
متاسفانه توی بر ... : جمع بندی نهایی
6 0
نظر شما چیست ؟
حسین خاتمی زنوز ... : مطالعات ژیوتکنیک
6 0
مطلب خیلی کامل بود فقط تو بافت شهری فرسوده هم به نوع خاک اهمیت داده میشود
مدیریت : پاسخ
6 0
در کرج در تمامی نواحی برای اخذ جواز، انجام آزمایش خاک پیش از شروع ضروری است. انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج در بافت های فرسوده اولویت بیشتری دارد
حسین خاتمی زنوز ... : مقلاله عمران
6 0
مراحل ثبت بیشتر زمان میبره به نظرم
سیده ساجده افتخ ... : .
5 0
همه ی نکات مفید بود تشکر از شما که تخصصتون رو در اختیارمون قرار دادید
محمد حاجیلویی : برداشت از این مفاله
6 0
با سلام به نظر من که هیچ تجربه کاری و آشنایی با این کار نداشتم و ندارم و فقط در حد اسم و همین حدود آشنایی داشتم .این مقاله خیلی کمک می‌کنه که با روند کاری این کار آشنا بشیم و حتما در آینده به کمک هممون میاد این مقاله . مثل این میمونه یکی تجربه شو در اختیارمان بزاره و ما کارو یاد بگیریم .عالی بود حتما پیشنهاد میکنم به دوستان دیگر هم بخونن ممنون
سینا اکبرزاده م ... : مفید بود
6 0
مفید بود
شاهین حق بیگی : خلاصه مقاله
6 0
سلام خدمت شما جناب دکتر عزیز. خیلی ممنون بابت مقاله پر محتوا و کاربردیتون. این مقاله دارای نکات فوق العاده مهم و کاربردی همچون آشنا کردن ما با خاک مناطق مختلف استان البرز از نظر حفاری بود که مناطقی مثل کمالشهر و گلشهر درشت دانه و نامناسب از نظر حفاری است و مناطقی همچون عظیمیه و جهانشهر ریز دانه و مناسب می باشند.و این مقاله ما رو با مراحل ثبت خدمات آزمایشگاه خاک کرج آشنا کرد که شامل ۱۰ مرحله مهم و کاربردی است
ليلا اصغري : قدرداني
5 0
مفيد هست، قدردان زحماتتون هستيم
روح اله خوشدل س ... : سوال در مورد مقاله
1 0
سپاس از شما بابت شرح مراحل اخذ مجوز و اجرای آن. سوال : در صورتی که مانعی باعث شود نتوان تا عمق خواسته شده ماشینی پیش روی کنیم آیا می شود با اتکا به آزمایشهای ملک های مجاور یا منطقه تصمیم گیری شود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
از نظر فنی، بله از نظر ضوابط نظام مهندسی، خیر آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
فاطمه خدابنده ل ... : ازمایش خاک
2 0
ازمایش خاک در ساختمان های جنوبی با ساختمان های شمالی تفاوت دارد؟و اینکه چگونه این انجام می شود؟
مدیریت : پاسخ
1 0
ساختمان های جنوبی و شمالی از نظر جانمایی دستگاه بیشتر متفاوت می باشد. در کرج امکان جانمایی دستگاه حفاری در برخی از ملک های جنوبی وجود ندارد و انجام مطالعات ژئوتکنیک تا حدی زمانبر می گردد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
سالار قربانی بر ... : درس سازه بتن
1 0
کامل دقیق و مفید بودند استاد خیلی ممنونیم ازتون ک این مقالات کاملو در اختیار ما میزارید تا بتونیم ازشون ب خوبی استفاده بکنیم
امیر حسین نادری : نظر
5 0
باسلام و عرض ادب به تیم کاوش مهار و به خصوص اقای نعیمی فر مقاله بسیار عالی و این مقاله هم مثل مقاله های قبل دارای مطالب بسیار مفیدی بود ممنون از زحمات شما و مهندس یک سوال ایا 31 روز کاری برای کارهای این ازمایش زیاد نیست و باعث عقب افتادن و طول کشیدن برای اتمام پروزه می شود و ایا روش های جدید و نوین تری برای جایگزین این ازمایش نیست؟ ممنون
مدیریت : پاسخ
3 0
28 روز زمان برای ارزیابی مقاومت بتن مورد نیاز است. در طول این مدت فرایند ساخت می تواند ادامه یابد و عموماً آزمایش بتن جهت پیشگیری از تخلف آزمایشگاه در تهیه بتن می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
پیمان موسوی : مطالعات ژئوتکنیک
2 0
مقاله مفید و کاربردی بود ابهامی نداشت ممنون از شما
صمیم حیاتی : تشکر از نکات مفید و اموزنده
3 0
با تشکر از شرح کامل مراحل که بسیار کاربردی است . با دانستن چنین موارد مسیر راه برای گرفتن جواز و ثبت پروژه برای قسمت ژئو تکنیک کمی روشنتر میشود . در هر صورت به نظر بنده برای پروژه های که تعداد طبقات منفی زیادی ندارند میشود مقاومت خاک را بر اساس منطقه و محله دسته بندی کرد و از یک سری مراحل اضافه اداری صرف نظر کرد. سپاس از شما
علی مرادی باغنی : خلاصه ای از مقاله
2 0
یکی از نقات قوت این مقاله این است که تمامی مراحل ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک را به طور خلاصه و به زبانی ساده بیان کرده است به طوری که فردی که هیچ تخصص در این زمینه نداشته باشد به راحتی می تواند از مراحل و مدت زمان آزمایش مطلع گردد. مراحل آزمایش به طور خلاصه : 1)تنظیم قرارداد با آزمایشگاه ذبصلاح (آزمایشکاه باید مجوز های لازم را داشته باشد) 2)ثبت قرارداد 3)ارسال نامه شروع عملیات و دریافت کد ثبت از نظام مهندسی 4)آغاز عملیات حفاری چاهک دستی و گمانه ماشینی 5)ارسال نامه تحویل گمانه و انجام آزمایش دانهول 6)ارسال نامه انجام آزمایشات آزمایشگاهی و اخذ کد ثبت مربوطه و شروع آزمایشات 7) تهیه گزارش آزمایشگاه خاک و گزارش سازه نگهبان 8) داوری گزارشات 9)خروج پروژه 10)تحویل پروژه
امیرحسین احمدی : مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک ...
3 0
واقعا مقاله خیلی خوبی بود همه مطالب به صورت مختصر و مفید بیان شده
محمد یاسر ناظمی : مقاله عمران
5 0
با سلام خدمت استاد عزیز. اولا که ممنونم بخاطر مقاله کاملا مفیدتون چون من اطلاعات بسیار کمی در این موضوع داشتم و تونست مفید واقع بشع برامون.
نازنین اسماعیلی ... : مقاله آزمایشگاه خاک
3 0
با سلام و عرض احترام مقاله بسیار مفیدی بود و قابل قدردانی , اما سوالی که پیش می آید این است که چگونه بعضی از پیمانکاران و سازندگان از انجام مراحل آزمایش خاک سر باز میزنند؟
پارسا آقاکاظم ج ... : قدر دانی
5 0
بسیار مفید استاد و خیلی عالیه که به کمک چنین مقالاتی با راهی که پیش ماست در رشته عمران بهتر آشنا میشیم.
علیرضا اعوانی : اعلام نطر و پرسش
3 0
با سلام و خسته نباشید خدمت مجموعه کاوش مهار و با تشکر بابت در اختیار گذاشتن مقالات کاربردی برای راهنمایی مخاطبان از انجایی که مقاله بسیار کامل بود و مراحل انجام کار و ازمایش خاک رو به صورت کامل توضیح داده بود فقط چندتا سوال داشتم که ممنون میشم توضیح بدید 1- این مراحل و در مدت زمان کمتری ام میشود انجام داد ؟ 2- بعد از بستن قرار داد کلیه مراحل توسط شرکت انجام میشود ؟
مدیریت : پاسخ
4 0
1. در پروژه های انجام شده توسط این شرکت حداقل زمان اتمام کار، سه هفته بوده است. با توجه به مراحلی که در متن مقاله ذکر گردید، مدت زمان کمتر در صورت التزام به ضوابط نظام مهندسی امکان پذیر نمی باشد. 2. بجز تامین شرایط کارگاه (آب، برق و نگهبان) سایر موارد مربوط به آزمایشگاه می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
احسان رازانی : خلاصه برداشت
3 0
با سلام اطلاعات بسیار کامل دقیق ومفید بود.سپاس از زحماتتون
امیرمحمد جوزی : مقاله عمران
2 0
سلام خسته نباشید واقعا باید چنین پشتکار و تلاشی رو تحسین کرد و خسته نباشید میگم خدمات گروه کاوش مهار البرز....توضیحات کامل و مفیده فایده بود انشالله به امید موفیقت های بیشتر
سامان رجب پور : روش حفاری
3 0
درود بر اعضا و مدیران خوب فروم کاوش‌مهار، مقاله بسیار کاربردی است لذا در مقاله به روش wash boring برای حفاری اشاره شده است. که عبارت است از بالا پایین شدن مته به صورت چکشی و تزریق آب از نوک مته. به عنوان مزایا میتوان سرعت کار، نیاز کمتر به افراد متخصص و در نتیجه صرفه جویی در هزینه متخصص همچنین قدرت مانور بالا و میتوان در فضایی برای تجهیزات سبک است با آن کار حفاری را به ثمر رساند. و به عنوان عیوب روش میتوان کند بودن فعالیت در عمق های بیشتر از ۱۰ متر و سختی کار در خاک های مقاوم و سنگ و ضمنا سختی جداسازی گراول از لوله جدار نام برد. با تشکر از مقاله کاربردی شما. پاینده باشید.
مدیریت : پاسخ
3 0
به نکته مفیدی اشاره کردید. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
محمدرضا جبلی : تشکر
1 0
با سلام خدمت تیم کاوش مهار ممنون بابت اطلاعات دقیق و کامل که بدون هیچ چشم داشتی و حاصل سال ها تجربه و تدبر رو در اختیار خواننده می‌گذارید
سینا طالعی جوشق ... : برداشت و سوال
25 1
با سلام و احترام و تشکر از تیم متخصص کاوش مهار البرز برای این مقاله مفید با مطالعه این مقاله متوجه شدم که برای مراحل اداری آزمایشگاه و مطالعات ژيوتکنیک حدودا 33 الی 36 روز لازم است. و آزمایشگاه توان ثبت بیش از 4 پروژه به صورت همزمان را ندارد. اگر چنین شود باید به آزمایشگاه دیگری که دارای رتبه ی ژيوتکنیک از وزارت بهداری باشد مراجعه نمود.آیا غیر از کاوش مهار البرز آزمایشگاه با چنین رتبه ای وجود دارد؟ قسمت توضیح نوع خاکهای مناطق مختلف البرز هم بسیار جالب بود و اینکه فردیس و گرمدره بدترین خاک را از لحاظ حفاری دارند.
محمد حسین معصوم ... : قدردانی
3 0
عالی بود این‌مقاله من تا قبل از این‌ میتونم‌بگم اطلاعات زیادی از ازمایش خاک‌و مدت زمان مراحل کارش نداشتم ممنون بابات این‌ مقاله ی ب درد بخور
طنین امیری : برداشت از مقاله
7 0
باسلام مطالب فوق کامل و آموزنده می باشد. برای اخذ جواز ساختمانی در استان البرز ثبت آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک مطابق با مبحث 7مقررات ملی ساختمان ضروری می باشد. مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز شامل : 1. مراجعه به آزمایشگاه خاک ذیصلاح در کرج و عقد قرارداد2. ثبت قرارداد در سازمان نظام مهندسی3. ارسال نامه شروع به عملیات و اخذ کد ثبت مربوطه4. شروع عملیات حفاری چاهک دستی و گمانه ماشینی5. ارسال نامه تحویل گمانه و انجام آزمایش دانهول6. ارسال نامه انجام آزمایشات آزمایشگاهی و اخذ کد ثبت مربوطه و شروع آزمایشات7. تهیه گزارش آزمایشگاه خاک و گزارش سازه نگهبان8. داوری گزارشات9. خروج پروژه10. تحویل پروژه. با تشکر
علیرضا جعفرخانی : مراحل و مدت زمان ازمایش ژوتکنیک درکرج
2 0
مقاله مفید بود متسفانه این ازمایشات همه جا انجام نمیشه و ساختو ساز در بعضی نقاط شهر غیر استاندار هستش مدت زمان ازمایشات. خوب هستش
نیما نصیری : برداشت از مقاله و سایر مقالات
5 0
اهداف انجام مطالعات خاک (مطالعات ژئوتکنیک) مهمترین اهداف و نتایجی که از مطالعات ژئوتکنیک و بررسی های ژئوتکنیکی می توان به دست آورد: شناسایی کامل لایه های زیرزمینیتعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی لایه هامشخص نمودن نوع پی ساختمان و نحوه استقرار آنعمق مناسب برای پیبرآورد ظرفیت باربری شالوده و تعیین ضریب مربوطهوزن مخصوص خاک و با توجه به اهمیت این مقالات امید است ادامه دار باشند با تشکر از شما
روزبه فتحی : برداشت از مقاله
6 0
متاسفانه برخی از کار فرماهای سازنده برای پیشرفت سریع کارشون و سود بیشتر حاضر هستند مبلغی رو خرخ کنن پولی رو به برخی از ازمایشگاه ها میدن تا تاییدیه بگیرن که هزینه های کمتری برای مصالح انجام بدن .ممنون از مقاله های کاملتون
پدرام پاکزاد : مطالب صحیح میباشد
2 0
بله کاملا درست میباشد پسر عموی من توی ازمایشگاه خاک و بتن هست و مراحل کار و زمان مورد نیاز زیاد و طولانی است ولی این مرحله بسیار مهم ، حیاتی و غیر قابل اجتناب هست. همچنان در پروژه های کوچک تر نیاز به ازمایش نمیباشد پس همه ی کار فرمایان از این مسئله رنج نمیبرند .
مریم احمدزاده : برداشت از مقاله
2 0
برای دریافت مجوز ساختمانی ثبت ازمایشگاه خاک به همراه مطالعات ژئوتکنیک مطابق مبحث هفتم الزامی است.◀️مرحله ۱:(مراجعه به ازمایشگاه خاک ذیصلاح در شهرمورد نظروعقد قرارداد)با پرداخت فیش پنج درصد نظام مهندسی یوزر و پسورد به کارفرما داده میشودکه کارفرما میتواند با واردشدن به کارتابل شخصی خود ان را دریافت نماید.◀️مرحله دوم:(ثبت قرارداد در سازمان نظام مهندسی)کارشناس ازمایشگاه با ثبت یوزر و پسورد ازمایشگاه در کارتابل وبا مراجعه به سازمان نظام مهندسی اقدام به ثبت قرارداد همسان میکنند.◀️مرحله سوم:(ارسال نامه شروع به عملیات و اخذ کد ثبت مربوطه)نظام مهندسی در جریان شروع پروژه وبرنامه زمان بندی اجرا توسط کارتابل ازمایشگاه خاک قرار میگیرد.◀️مرحله چهارم:(شروع عملیات حفاری و چاهک دستی و گمانه ماشینی)◀️مرحله پنجم:(ارسال نامه تحویل گمانه وانجام ازمایش دانهول)پس از انجام عملیات، تعداد گمانه و چاهک و عمق ان طی نامه به نظام مهندسی تحویل داده میشود پس ازتایید بازرس به محل مورد نظر مراجعه میکند وازمایش دانهول در حضور بازرس انجام میشود.◀️مرحله ششم:(ارسال نامه انجام ازمایشات ازمایشگاهی و اخذ کد ثبت مربوطه و شروع ازمایشات)برای ازمایش برش دریافت کد از نظام مهندسی ضروری است.◀️مرحله هفتم:(تهیه گزارش ازمایشگاه خاک و گزارش سازه نگهبان)پس از اتمام کلیه ازمایش ها، گزارشی باعنوان گزارش ژئوتکنیک و سازه نگهبان بر مبنای مبحث هفتم مقررات ملی و در چهارچوب قوانین نظام مهندسی تهیه میشود.◀️مرحله هشتم:(داوری گزارشات)بازبینی کلیه گزارش های ارسالی و تایید و یا عدم تایید از سوی نظام مهندسی.◀️مرحله نهم:(خروج پروژه)بعد از تایید گزارشات فرم انتقال مسئولیت توسط طراح سازه پر میشود و نامه شهرداری از سازمان نظام مهندسی گرفته میشود.◀️مرحله دهم:(تحویل پروژه)گزارشات و ازمایشات و نامه شهرداری به کارفرما تحویل داده میشود.برای انجام این مراحل ها حداقل۳۱ روز کاری زمان لازم است.
علی حیدری گودرز ... : پرسش
2 0
با سلام ممنون از مقاله ...چرا انجمن ها هزینه دریافت می کنند نقششون چیه؟ و اینکه معیار انتخاب گمانه دستی یا ماشینی بودن چیه؟
مدیریت : پاسخ
2 0
عموماً انجمن ها نقش موثری در تنظیم بازار و ارتقا کیفی خدمات ایفا می کنند. برگزاری جلسات، سمینارها و تعیین قیمت و ... از وظایف انجمن ها می باشد که هزینه بر است. معیار انتخاب گمانه دستی و ماشینی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان می باشد. عموماً گمانه های ماشینی با هدف ارزیابی ظرفیت باربری و چاهک های دستی با هدف ارزیابی پارامترهای مربوط به طراحی ساره نگهبان حفاری می شوند. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
پیمان موسوی : برداشتی از مقاله
2 0
ممنون از مقاله کاربردیتون قطعا دونستن این موارد برای کسانی که بخوان اقدام به چنین کارهایی بکنن ضروری میباشه و اونها رو جلو میندازه
ثریا حسینی : مراحل خدمات آزمایشگاه خاک وانجام مطالعات ...
4 0
مرحله اول مراجعه به آزمایشگاه خاک ذیصلاح در کرج وعقد قرارداد :در مرحله اول کارفرما پس از دریافت یوزر وپسورد مربوط به آزمایشگاه خاک با مراجعه به یکی از آزمایشگاه های خاک ذیصلاح اقدام به موارد زیر کند:۱)ارسال یوزر وپسورد ثبت خدمات ژئوتکنیک به شرکت آزمایشگاه خاک ۲)عقد قرار داد همسان ما بین کارفرما وآزمایشگاه خاک در کرج وپرداخت فیش های مالی مربوطه مطابق با قرارداد همسان در محل آزمایشگاه. مرحله دوم :ثبت قرارداددر سازمان نظام مهندسی:دراین مرحله کارشناس آزمایشگاه پس از ثبت یوزر وپسورد آزمایشگاه خاک درکارتابل با مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان البرز اقدام به ثبت قرار داد همسان نموده واقدامات لازم جهت ورود پروژه به کارتابل آزمایشگاه خاک انجام میگردد.(پروژه درکارتابل قابل مشاهده است وعموما پیامکی برای مالک ارسال میشود.ونکته دیگر اینکه امکان ثبت بیش از ۴ پروژه بصورت همزمان وجود ندارد.)مرحله سوم:ارسال نامه شروع به عملیات واخذ کد ثبت مربوطه:مشابه هر عملیات ساختمانی دیگر،اعلام شروع عملیات ساختمانی وبرنامه زمان بندی اجرا به سازمان نظام مهندسی ضروری است .این مسئله از طریق کارتابل از آزمایشگاه خاک مربوطه درقالب نامه (برنامه زمان بندی)ارسال میشود .دراین نامه تعداد وعمق گمانه های مورد نیاز خدمات ژئوتکنیک جهت کنترل وتایید نظام مهندسی ارسال میشود ودر صورت تایید توسط نظام مهندسی کد تأیید آزمایشگاه ارسال میشود.
علي آقايي : مدت زمان انجام مطالعات ژئوتكنيك
2 0
با درود/با درود/یکی از قسمت های مهم کارهای عمرانی ساخت شالوده و پی می باشد. شالوده ها می بایست بر روی خاک بنا شوند. اگر خاک زیر پی سست و ضعیف باشد، تمام ساخت و ساز تحت الشعاع قرار می گیرد. بنابراین انجام مطالعات ژئوتکنیک در کارهای ساختمانی، امری ضروری است.با تشكر از تيم متخصص كاوش مهار كه به خوبي مراحل اداري و زمان اجراي آن راشرح دادند تا كارفرما با روند مراحل آشنا شود.با سپاس
نگین هلی : مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک ...
3 0
در این مقاله به مراحل اداری ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و مراحل انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج پرداخت میشود که شامل چند مرحله میباشد مرحله اول شامل مراجعه به آزخاک ذیصلاح در کرج و عقد قرار داد میباشد که در این مرحله کارفرما به ارسال کد خدمات ژئوتکنیک به شرکت آزخاک و عقد قرارداده‌اند فیمابین کارفرما و آزخاک در کرج و پرداخت فیش‌های مالی مربوطه مطابق با قرارداد همسان در محل آز میباشد،مرحله دوم ثبت قرارداد درسازمان نظام مهندسیو مرحله سوم ارسال نامه شروع به عملیات وگرفتن کدثبت مربوطه است که در این نامه تعداد عمق گمانه های موردنیاز خدمات ژئوتکنیک جهت کنترل و تایید نطام مهندسی ارسال میشودو در صورت تایید کدتایید به آزمایشگاه ارسال می‌شود ود درمرحله چهارم پس از گرفتند تایید یه برنامه زمانبندی و اکیپ‌های حفاری دستی وماشین به محب پروژه اعزام میشود و پس گذراندن ۹مرحله به تحویل پروژه پرداخته میشود،که در این مرحله نقشه سازه نگهبان و گزارش خاک به همراه نامه شهرداری به کارفرما تحویل داده می‌شود و تعهدات آزخاک در مرحله انحام خدمات ژئوتکنیک به اتمام می‌رسد.
رسول عبدوس : انتخاب درست
3 0
اگر سازندگان در انتخاب درست آزمایشگاه خاک دقت نمایند و آزمایشگاههای معتبرتر و با سابقه تر را انتخاب کنند که نسبت به قوانین روز سازمان نظام مهندسی و شهرداری مسلط باشند و آزمایشات را طبق ضوابط آنان انجام دهند منجر به این خواهد شد که بدون فوت وقت تاییدیه آزمایش خاک دریافت و این پروسه در اولین زمان ممکن به سرانجام رسد.
ساراعسکری : آزمایشگاه خاک
7 0
سلام واقعا همه ی این اطلاعات برای من جدیده الان واقعا حس خوبی دارم که این مقالاتو خوندم امیدوارم درسالهای آینده این مقالات در دانشگاه ها تدریس بشه فقط تنها سوالی که دارم اینکه از این آزمایشگاه ها کلا چندتا هست و توی کدوم شهر ها هست
مدیریت : پاسخ
2 0
در تمامی استان ها، آزمایشگاه های خاک و بتن زیر نظر نظام مهندسی ساختمان و با مجوز اداره راه و شهرسازی فعالیت می نمایند. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
نوشین احمدی : تشکر و پرسش
11 0
با سلام و خسته نباشید،به نظر بنده مقاله کامل و مفیدی هست به صورت ساده و روان تمامی مراحل را شرح داده اید. سوالی برای بنده پیش امده است اینکه در تمامی پروژه های (حتی کوچکترین پروژه ها) ساخت و ساز تمامی مراحل در مقاله ذکر شده باید طی شود؟و اینکه چند درصد جواب آزمایشگاه در ساخت قطعی است؟
مدیریت : پاسخ
4 0
بایستی تمام این مراحل طی شود و عموماً این مراحل زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می گردد. دقت نتایج تابعی از دقت آزمایشگاه و کیفیت تحلیل نتایج می باشد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
حمیدرضا نظری : مقالات عمرانی
3 0
باسلام مطالب مفید و ارزشمندی بودش. باتشکر و سپاس فراوان از شما استاد بزرگوار
محدثه اکبری : خلاصه ای از مقاله
4 0
مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز: مرحله اول مراجعه به آزمایشگاه خاک ذیصلاح در کرج و عقد قرارداد (یک روز کاری) مرحله دوم: ثبت قرارداد در سازمان نظام مهندسی (یک روز کاری):با توجه به محدودیت های آزمایشگاه های خاک در کرج، امکان این که بیش از 4 پروژه بصورت همزمان ثبت بشود وجود ندارد. از این محدودیت با عنوان همزمانی نام برده می شود.مرحله سوم: ارسال نامه شروع به عملیات و اخذ کد ثبت مربوطه (یک روز کاری) مرحله چهارم: شروع عملیات حفاری چاهک دستی و گمانه ماشینی (هفت الی ده روز کاری) مرحله پنجم: ارسال نامه تحویل گمانه و انجام آزمایش دانهول (دو روز کاری) مرحله ششم: ارسال نامه انجام آزمایشات آزمایشگاهی و اخذ کد ثبت مربوطه و شروع آزمایشات (پنج روز کاری) مرحله هفتم: تهیه گزارش آزمایشگاه خاک و گزارش سازه نگهبان (سه روز کاری)مرحله هشتم: داوری گزارشات (هفت روز کاری) مرحله نهم: خروج پروژه (پنج روز کاری)مرحله دهم: تحویل پروژه (یک روز کاری).
سید مهرشاد کمال ... : مقالات عمرانی
4 0
خیلی ممنون مقاله خیلی مفیدی بود مطالب بسیار ساده و قابل فهم نوضیح داده شده است
مرتضی ابراهیم ز ... : مقالات
0 0
با سلام و تشکر بابت تشریح مراحل تشکیل پرونده و تشریح مراحل انجام آزمایش و وظایف مالک در این خصوص
امید قمری : ممنون از مطالبتون
0 0
ممنون از تیم کاوش‌محور بابت مقاله‌های متنوع و مفید
امیرحسین انامی : حفاری و خاکبرداری
0 0
با سلام و عرض ادب خدمت تیم بسیار خوب و تلاشگر کاوش مهار البرز.حفاری و خاکبرداری یکی از مراحل مهم در تمام پروژه های عمرانی و ساختمان سازی است.دلایل مختلفی برای انجام این کار است از جمله گودبرداری یک ساختمان فرسوده و احداث یک ساختمان جدید که جزو پراستفاده ترین موارد در کار حفاری است
مهدیس جلالی کشا ... : انتقاد
0 0
با وجود ساخت و سازهای زیاد، روزی ۴ پروژه واقعا کم است و باعث از دست رفتن زمان و هزینه می شود.
نیلوفر وثوقی : تشکر
0 0
مقالات واقعا بودن نقص و کامل هستند ،ممنون
علیرضا اعوانی : سوال
0 0
با سلام و تشکر از مقاله خوبتون مسخواستم ببینم در چه زمان هایی از گمانه ماشینی و در چه زمان هایی از گمانه دستی استفاده میشود؟ ممنون
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. برای انجام خدمات آزمایشگاه خاک در کرج حفر گمانه ماشینی و گمانه دستی هر دو ضروری می باشد.
محمد رجبی : مراحل و مدت زمان انجام مطالعات
0 0
سلام خدمت شما جناب دکتر عزیز. خیلی ممنون بابت مقاله پر محتوا و کاربردیتون. این مقاله دارای نکات فوق العاده مهم و کاربردی همچون آشنا کردن ما با خاک مناطق مختلف استان البرز از نظر حفاری بود که مناطقی مثل کمالشهر و گلشهر درشت دانه و نامناسب از نظر حفاری است و مناطقی همچون عظیمیه و جهانشهر ریز دانه و مناسب می باشند.و این مقاله ما رو با مراحل ثبت خدمات آزمایشگاه خاک کرج آشنا کرد که شامل ۱۰ مرحله مهم و کاربردی است
محمد فرخی : مقایسه ازمایشگاه های ایران با سایر جاها
0 0
سلام با تشکر از زحمات تمامی دست اندرکاران کاووش مهار سوالی که داشتم این است که ایا انجام ازمایشات بتن و خاک و همچنین مطالعات ژئوتکنیک در تمامی دنیا به یک صورت انجام می شود یا اینکه هر کشور ضوابط و مقررات و ایین نامه های خودش را داشته و با همدیگر متفاوت می باشند
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. کلیات مطالعات ژئوتکنیک مشابه می باشد. با این وجود جزئیات و روش های آزمایش و تا حدی معیارهای پذیرش متفاوت است
سهیل روزبان : ارائه نظر
0 0
توضیح این مراحل و فرایند مربوط بسیار کاربردی و مورد نیاز بود نکته ی جالب به نظرم مناطق مختلف شهر و تقسیم بندی خاک آن مناطق برای بنده بود که اشاره کردین ولی به نظرم بعضی از نکات تخصصی و واژگان رو اگر میشد در انتهای مقاله توضیح داد خیلی بهتر میشد درک کرد مطالب رو. سوالی که برای خود بنده ایجاد شد گراول پک کردن گمانه که اشاره کردین در مقاله چه کاربردی دارد و به نحوه ی انجام آن به چه صورت می باشد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
پس از حفر گمانه و قرار دادن لوله داخل گمانه، فاصله ای بین لوله و خاک اطراف می ماند. این فاصله در انجام تست دانهول خطا ایجاد می کند. لذا بین لوله و خاک با مواد پر کننده (ماسه نرم) پر می شود. فرآیند پر کردن مجاور لوله عموماً گراول پک نامیده می شود
مرتضی زند لشنی : قدردانی
0 0
سلام و عرض ادب خیلی ممنون از مقاله کامل و مفیدی که ارایه دادین مطالب خیلی ساده و عامیانه توضیح داده شده است مرسی از زحمات بی دریغ شما
محمدرضافیضی : سازه بتن
0 0
با سلام مطالب فوق بسیار کامل و آموزنده می باشد. ممنون از تیم کاوش مهار که این مطالب را در اختیار ما گذاشتند تا به اطلاعات ما افزوده شود.
سیما فتح الهی : تشکر
0 0
سلام خدمت تیم کاوش مهار ممنون بابت اطلاعات دقیق و کامل که بدون هیچ چشم داشتی و حاصل سال ها تجربه و تدبر رو در اختیار خواننده می‌گذارید
اصغرمومیوند : خیلی با مفهوم و پرمعنا
0 0
بسیار پر معنی و با مفهوم
شیرین مددی : مراحل ثبت خدمات آزمایشگاهی
0 0
مطالب مفید بود و تمامی مراحل به خوبی توضیح داده شد
محمد مدیرروستا : برداشت از مقاله
0 0
با عرض سلام واحترام در این مقاله برای دریافت مجوز ساخت در استان البرزاشاره میشود و ثبت آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان باید انجام شود .همانطور که اشاره شده کار فرما پس از طی کردن چند مرحله اداری می تواند با مراجعه به کارتابل شخصی، یوزر و پسورد مربوط به آزمایشگاه خاک را دریافت نمایدوبا مراجعه به یک ازمایشگاه خاک 1اقدام به چند مورد میکند-ارسال یوزر و پسورد ثبت خدمات ژئوتکنیک به شرکت آزمایشگاه خاک2-عقد قرارداد همسان بین کارفرما و آزمایشگاه خاک و پرداخت فیش های مالی مربوطه مطابق با قرارداد همسان در محل آزمایشگاه ودر مرحله دوم کارشناس آزمایشگاه پس از ثبت یوزر و پسورد آزمایشگاه خاک در کارتابل، با مراجعه به سازمان نظام مهندسی اقدام به ثبت قرارداد همسان نموده و اقدامات لازم جهت ورود پروژه به کارتابل آزمایشگاه خاک انجام می گردد. پس از این مرحله، پروژه در کارتابل قابل مشاهده می باشد در مرحله سوم مشابه هر عملیات ساختمانی دیگر، اعلام شروع عملیات ساختمانی و برنامه زمان بندی اجرا به سازمان نظام مهندسی ضروری است. این مسئله از طریق کارتابل از آزمایشگاه خاک مربوطه در قالب نامه "برنامه زمان بندی" ارسال می گردد ودرنامه ای که ارسال میشود تعداد و عمق گمانه های مورد نیاز خدمات ژئوتکنیک جهت کنترل و تایید نظام مهندسی می باشد.در مرحله چهارم پس از اخذ کد تایید برنامه زمان بندی، اکیپ های حفاری دستی و ماشینهای حفاری به محل پروژه اعزام میشود. حفاری دستی در طول یک یا دو روز انجام می شود با این وجود حفاری ماشینی زمانبر می باشد. علت زمانبر بودن حفاری ماشینی را می توان در سه عامل زیر دانست: 1-مشغول کار بودن در پروژه ای دیگر2-سخت بودن خاک3-برخورد به فاضل اب ویا حفره های زیر زمینی
عبداله شیرودی : مطالعات ژئوتکنیک
0 0
این مقاله تمامی مراخلی که باید برای آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیکی و کاربردی که مهم هستند را بطور کامل و دقیق بیان داشته است این مراحل ده گانه برای آشنایی از روند چگونگی کار آزمایش خاک و آماده سازی اولیه بسیار مفید و کاربردی خواهد بود که در این بین باید سازندگان به این مهم توجه نمایند که انتخاب درست آزمایشگاه خاک معتبر و با سابقه که به قوانین روز سازمان نظام مهندسی و شهرداری مسلط بوده میتواند بسیار مفید و راه گشا باشد .
علیرضا اعوانی : تشکر و اعلام نظر
0 0
با سلام و خسته نباشید خدمت مجموعه کاوش مهار و با تشکر بابت در اختیار گذاشتن مقالات کاربردی برای راهنمایی مخاطبان از انجایی که مقاله بسیار کامل بود و مراحل انجام کار و ازمایش خاک رو به صورت کامل توضیح داده بود فقط چندتا سوال داشتم که ممنون میشم توضیح بدید 1- این مراحل و در مدت زمان کمتری ام میشود انجام داد ؟ 2- بعد از بستن قرار داد کلیه مراحل توسط شرکت انجام میشود ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. با پیگیری بیشتر میشه مراحل رو در مدت زمان کمتری انجام داد و بعد از بستن قرارداد بجز مواردی که مربوط به تجهیز کارگاه میشه، سایر موارد رو آزمایشگاه خاک در کرج انجام می دهد
سید محمد حسین ف ... : تشششکر تششکر تششکر
0 0
خیلی ممنون واقعا مقاله خیلی کامل و ساده ای بود با خواندن این مقاله اطلاعاتم در رابطه با مراحل و مدت زمان خدمات آزمایش خاک و بتن و ژئوتکنیک بیشتر شد مطالبی را فهمیدم که تا الان صلا نمیدانستم و به راحتی هم نمیتوانستم به دستشان بیاورم مرسی از شما تیم کتوش مهار و استاد عزیزم اقای ابراهیم نعیمی فر
تیناناصربخت : سلام
0 0
خسته نباشید ... خدا قوت بله دقیقا همینطور که فرمودید مراحل و‌مدت زمان مربوطه رو شرح دادید که چیزی حدود ۱/۵ تا ۲ ماه طول میکشد و این موضوع در ۱۰ مرحله انجام میشود .
مهدی مرادی : بسیار ارزشمند و مفید
0 0
نظر شما چیست ؟
امیرحسین انامی ... : بسیار ارزشمند
0 0
با عرض سلام و خسته نباشید .آیا آزمایش خاک در نقاط مختلف جغرافیایی کشور متفاوت است یا مناطق جغرافیایی تاثیری در نتیجه آزمایش ندارد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. نوع خاک محل پروژه نسبت به موقعیت جغرافیایی غالب می باشد. با این وجود در مطالعات زمین شناسی موقعیت جغرافیایی اهمیت می یابد.
امیرمحمد محمدی : پرسش
0 0
با سلام و خسته نباشید برای انجام سریع آزمایش و صرفه جویی در وقت میتوان برای یک پروژه با دو دستگاه اقدام به انجام آزمایش کرد؟ یا به دلیل اقتصادی این کار صلاح نیست، و اینکه در صورت انجام دادن آزمایش و گمانه زنی با دو دستگاه این ۱۰ مرحله ممکن است سریع انجام شود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در برخی پروژه ها با توجه به محدودیت زمانی این کار توسط آزمایشگاه خاک در کرج انجام می گردد. با این وجود حفاری همزمان در حد دو یا سه روز روند انجام کار را تسریع می کند.
امیرمحمد محمدی : سوال
0 0
عرض سلام و ادب، دکتر بنده حدودا یک ماه پیش بذای تمامی مقالات نظر گذاشتم امروز مجدا به سایت مراجعه کردم که مقالات جدید رو مطالعه کنم اما نظرات خودم رو داخل مقالات قبلی مشاهده نکردم. ممنونم از مقاله هاتون🙏
امیرمحمد محمدی : پرسش
0 0
سلام، مقاله بسیار ارزشمند و کاربردی بود، یه سوال برای بنده مطرح شد اینکه با افزایش حجم ملک تعداد گمانه ها افزایش میباد آیا امکان این هست که برای تسریع روند انجام آزمایش ، هر گمانه را سریعا آزمایش کرده و سپس به سراغ گمانه زنی بعدی برویم؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. این موضوع تاثیر چندانی در سرعت انجام خدمات آزمایشگاهی در کرج ندارد. از طرف دیگر انجام تمامی آزمایشات و نتیجه گیری بر اساس مقایسه نتایج اهمیت دارد.
سینا اکبری : آزمایش خاک
0 0
مطالعات ژئوتکنیک در دو حوزه صحرایی (میدانی) و آزمایشگاهی انجام می شود. ابتدا متخصصین ما با بررسی دقیق محل احداث پروژه اطلاعات و داده های لازم را جمع آوری می کنند و سپس در آزمایشگاه خاک تمامی آزمایش های مربوطه شامل تست های فیزیکی ، شیمیایی و مکانیک خاک را انجام خواهند داد و در نهایت با گزارش مکتوب و رسمی وضعیت موجود را به کارفرما ارائه می دهند. مطالعات ژئوتکنیک خود شاخه ها و فرآیندهای گوناگونی را شامل می شود که هرکدام نیازمند تخصص و دستگاه های مختص به خود است.
امیررضا آیتی : با سلام،به غیر از روش واش بورینگ در حفار ...
0 0
نظر شما چیست ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. روش مغزه گیری پیوسته که روش مناسب تر و دقیق تری نیز می باشد.
میلاد نصیری : .
0 0
با عرض سلام و خسته نباشید برای افزایش سرعت و صرفه جویی در وقت در پروژه برای آزمایش چه اقداماتی را پیشنهاد میدهید ؟و آیا این کارها صرفه اقصادی دارند
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. عموماً در خصوص مطالعات ژئوتکینیک توالی مراحل و عدم تقوف عملیات مطالعات مهمترین عامل در تسریع مطالعات می باشد.
مهدی یوسفی : تقدیر و تشکر و پیشنهاد مطالعه به دانشجوی ...
0 0
با درود و خدا‌قوت به استاد گرانقدر مقاله‌ی بسیار مفید و ارزنده بود به قدری که هم زمان با مطالعات فصل کاوش‌های زیر سطحی در درس مهندسی پی و خواندن این مقاله و تجسم آن ، انگار که در محیط کار و عملی قرار گرفته‌ایم . ممنون از زحمات شما
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. ممنون از نگاه مثبت شما
میلاد فتحی : تشکر از شرکت کاوش مهار البرز
0 0
مقاله کاملا جامع و مفید بود سپاس از تیم کاوش مهار البرز
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1402

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1402

با توجه به تغییرات قیمت ها، جهت دریافت قیمت روز خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج با شماره تماس ...
دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

 1. مقدمه بتن ترکیبی از اجزای اجباری شامل: سیمان، سنگدانه (شن و ماسه) و آب می باشد که با توجه ...
کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

توصیه می شود پیش از مطالعه این مقاله، مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن مطالعه شود. ...
کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

  1. مقدمه: منظور از کرگیری بتن و یا مغزه گیری بتن، برش بخشی از بتن به شکل استوانه ای از در ...
نوع و تیپ خاک کرج

نوع و تیپ خاک کرج

  فایل نقشه با کیفیت بالا فایل جداول نتایج آزمایشات خاک در پروژه های مشخص شده روی نقشه تاریخ ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

 شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1402 در کرج  در همین سایت به روز رسانی شده ...
بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

فهرست مطالب: 1. مقدمه 2. تغییرات در بخش مطالعات شناسایی ژئوتکنیک (فصل دوم مبحث هفتم) 3. تغییرات د ...
خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

توصیه می شود مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن نیز مطالعه شود. 1. مقدمه در هنگام طراحی سازه ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

   شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج  در همین سایت به روز ر ...
مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز به منظور ...
ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW: به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با اس ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

فهرست مطالب: 1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج) 2 ...
کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش سطح م ...
کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

خدمات آزمایشگاهی بتن و خاک خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن مساله ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان بر ...