خاک و بتن سال 1400

طبق ضوابط اداره راه و شهرسازی استان البرز و محدودیت های نظام مهندسی استان البرز، هر یک از آزمایشگاه های خاک و بتن در کرج سهمیه مشخصی برای ثبت کار در هر سال دارد. این سهمیه برای شرکت های با گرید 2 در هر سال 100 هزار متر مربع برای بتن و حداکثر 40 کار مطالعات ژئوتکنیک (آزمایشگاه خاک) می باشد. شرکت کاوش مهار البرز با تکیه بر اعتماد مشتریان قدیمی خود و خدمات منحصر به فرد، توانسته است در تمامی سال های فعالیت، از کل سهمیه سالیانه خود استفاده نماید. در سال 1400 نیز آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز توانست با ثبت 99670 متر مربع خدمات آزمایشگاه بتن و همچنین انجام 40 پروژه مطالعات ژئوتکنیک (آزمایشگاه خاک) در کرج از حداکثر ظرفیت تعریف شده برای آزمایشگاه های خاک و بتن در کرج استفاده نماید. انجام 40 پروژه مطالعات ژئوتکنیک در سطح کرج و استان البرز و همچنین انجام پروژه های مطالعات ژئوتکنیک در شهرک های صنعتی واقع در استان البرز و بعضاً استان های همجوار منوط به مدیریت قوی و همچنین بهره گیری از عوامل اجرایی کارآزموده است. شرکت کاوش مهار البرز با افتخار لیست کارکرد آزمایشگاه خاک و بتن در سال 1397، لیست کارکرد آزمایشگاه خاک و بتن در سال 1398 و لیست کارکرد آزمایشگاه خاک و بتن در سال 1399 را جهت شفاف سازی پروژه های انجام شده در همین سایت اعلام نموده است. اطلاعات بیشتر از فعالیت های شرکت در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

 

ردیف

نام مالک

پلاک ثبتی

محل پروژه

زیربنا

نوع خدمات

1

اسماعیل اکبریان

2/12556

فردیس

661.00

آزمایشگاه بتن

2

سید علی حقگوی

9/2453

ماهدشت

786.00

آزمایشگاه خاک و بتن

3

ماشاء اله وفایی

43/13039-35467

فردیس

1292.20

آزمایشگاه بتن

4

فردین کچلو

164/1856

مشکین دشت

2637.69

آزمایشگاه خاک و بتن

5

علیرضا حیدری

153/3469

سیاه کلان

744.00

آزمایشگاه بتن

6

عبدالرحمن براهوئی

2/787

فردیس

5765.00

آزمایشگاه خاک و بتن

7

فریده محمد زاده نیک 

170/15556(مفروزی2833)

مهرشهر

1749.00

آزمایشگاه خاک و بتن

8

عشرت فولادوند

163/97420(3767مفروزی)

شهرک وحدت

558.00

آزمایشگاه بتن

9

نفس نصیر دهقان

6/338

محمدشهر

777.00

آزمایشگاه بتن

10

سهراب شهابی

165/1853

محمدشهر

854.00

آزمایشگاه خاک و بتن

11

فریدون شاهی قره

43/44641(مفروز از 1687)

فردیس

745.00

آزمایشگاه بتن

12

 حسینی منش

162/4388

هفت تیر

2128.64

آزمایشگاه خاک و بتن

13

محبتعلی فیاض

163/34616(2003مفروزی از)

فردیس

659.75

آزمایشگاه بتن

14

محمد رضا علی پور

153/4125(3315-1506-1505)

سیاه کلان

744.00

آزمایشگاه بتن

15

فتح اله رضائی

163/6918

جاده ملارد

2521.34

آزمایشگاه بتن

16

سید کریم موسوی

2/31394(مفروز از 8769)

فردیس

812.50

آزمایشگاه بتن

17

پوران حق نژاد

312/1196

هشتگرد

660.00

آزمایشگاه خاک و بتن

18

پروین ناصرروستا

4/1357

هشتگرد

910.27

آزمایشگاه خاک و بتن

19

جلال زارع کوهی

146/1573(مفروزی637)

شاهین ویلا

1008.00

آزمایشگاه خاک و بتن

20

فضل اله معزی

163/4976(مفروز از 536)

فردیس

1397.00

آزمایشگاه بتن

21

سید بهروز نوری پور

151/88

گوهردشت

414.00

آزمایشگاه خاک و بتن

22

مهری حیدری

163/40310(مفروز از 2984)

فردیس

809.50

آزمایشگاه بتن

23

عباس پیران

163/13530(مفروز از 6010)

فردیس

682.60

آزمایشگاه بتن

24

احمد پالار و غیره

170/3497

گلشهر

1116.00

آزمایشگاه خاک و بتن

25

بایرامعلی بهشتی

163/9935(مفروزاز 1387)

فردیس

3168.00

آزمایشگاه خاک و بتن

26

محمد تیموری

163/14779(مفروزی 288)

کرج

639.62

آزمایشگاه خاک و بتن

27

جبرائیل اژدری

163/79347-53995-57387(16287)

فردیس

622.00

آزمایشگاه بتن

28

آرزو بخشی عالی پور

2/31028(مفروز از 8769)

فردیس

812.50

آزمایشگاه بتن

29

محمد بهجتی کلوچه

163/82660(مفروزی14789)

کرج

645.00

آزمایشگاه بتن

30

محمد روستائی

163/6098(مفروزی536)

کرج

1325.00

آزمایشگاه بتن

31

محمدرضا محمدی

2/776

فردیس

5080.00

آزمایشگاه خاک و بتن

32

پورک پیران و غیره

149/3509(مفروزی1350)

کرج

2218.00

آزمایشگاه خاک و بتن

33

یلوفر حاج خداکرم

163/26557-25579(مفروز از 7207)

فردیس

2766.20

آزمایشگاه بتن

34

فاطمه ابوالحسن

163/33674(مفروز از 2893)

فردیس

505.00

آزمایشگاه بتن

35

بهروز پناه وغیره

163/54363

فردیس

2738.20

آزمایشگاه خاک و بتن

36

مهرداد عابدین نسب

163/92519(10349مفروز از)

فردیس

673.00

آزمایشگاه بتن

37

حسین نوروزی

2/31312-31313(مفروز از 8769)

فردیس

1578.94

آزمایشگاه بتن

38

بهنام فرهادیان

362/4975

کرج

1520.00

آزمایشگاه خاک و بتن

39

سید جمال ابرقوئی

362/1441

محمدشهر

495.00

آزمایشگاه بتن

40

مهدی چراغی و شرکا

قولنامه /28704

محمدشهر

303.00

آزمایشگاه بتن

41

حسن فانی و غیره

155/6755-6757

کرج

1631.95

آزمایشگاه خاک و بتن

42

شیرین بدر

149/2313(مفروزی22)

کرج، باغستان

5303.92

آزمایشگاه خاک و بتن

43

سیدحسین مقدسی

43/9254(مفروز از 4368)

فردیس

535.40

 

44

صفیه نجارزاده بنادکی

162/34125(12397-12393-12788)

کرج، استاندارد

618.00

آزمایشگاه خاک و بتن

45

محمد تقی مقصودی

163/20730(مفروز از 884-883-880)

کرج

835.00

آزمایشگاه خاک و بتن

46

سینا پورجلیل

170/2664

کرج، مهرشهر

2814.00

آزمایشگاه خاک و بتن

47

علی اکبر حسن آبادی

163/90409(مفروز از 287)

کرج

565.00

آزمایشگاه خاک و بتن

48

هادی رسولی و غیره

168/21195(20348-1748)

دهقان ویلا

2176.45

آزمایشگاه خاک و بتن

49

رضا نصری و غیره

365/491

کرج، مهرشهر

519.12

آزمایشگاه خاک و بتن

50

حمید رضا شرف خان 

149/21594(مفروزی1174)

کرج، بهارستان

1965.66

آزمایشگاه خاک و بتن

51

ورثه حسین بابایی

163/19605(6518مفروزی از)

فردیس

1554.34

آزمایشگاه خاک و بتن

52

پارمیس ناصری و غیره

22/2804(مفروزی2282)

کرج

5630.85

آزمایشگاه خاک و بتن

53

زهره باروط کوب

170/12791(مفروزی11300)

کرج، مهرشهر

693.00

آزمایشگاه بتن

54

سودابه شاه رخی 

151/2845-2851تجمیعی

کرج

3351.60

آزمایشگاه خاک و بتن

55

مرضیه خالصی

163/19040(3548مفروزی از)

کرج

816.75

آزمایشگاه خاک و بتن

56

مصطفی مسلمی

146/948

کرج

539.46

آزمایشگاه خاک و بتن

57

بهروز علی پور اقدم

B/2695

کرج

716.05

آزمایشگاه خاک و بتن

58

غلامرضا محجوب

165/434

کرج

986.00

آزمایشگاه خاک و بتن

59

زهرا درویش

170/12660(مفروزی9468)

کرج

522.00

آزمایشگاه خاک و بتن

60

سازمان ملی زمین و مسکن

0/0

کرج

1414.00

آزمایشگاه بتن

61

سحر سجادی و غیره

163/67311-67312(11985)

کرج

1979.77

آزمایشگاه خاک و بتن

62

سمیه یزدان پور

3/4568(280مفروزی از)

کرج

475.00

آزمایشگاه بتن

63

ابراهيم ناصري

367/2681

کرج

1749.00

آزمایشگاه خاک و بتن

64

سید کمال افتخاری

146/4197(مفروزی3384)

کرج

558.00

آزمایشگاه بتن

65

ایرج رادفر

170/13606(11300)

کرج

723.00

آزمایشگاه بتن

66

کمالی سروستانی

362/735

کرج

1533.50

آزمایشگاه خاک و بتن

67

علیرضا توفیقی و غیره

155/23276-5807

کرج

1721.32

آزمایشگاه خاک و بتن

68

حسام قاسمی

165/85

کرج

2139.00

آزمایشگاه بتن