شرکت کاوش مهار البرز

مهندسین مشاور کاوش مهار البرز با بهره گیری از تجربه و علم مهندسی تعدادی از متخصصین در زمینه های مختلف ساختمان، گودبرداری و ژئوتکنیک و با هدف طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و نیز انجام خدمات تخصصی آزمایشگاهی خاک، بتن و جوش تاسیس گردیده است. حضور توام تخصص، تعهد و عضویت اعضای هیات مدیره این شرکت در هیات علمی دانشگاه، باعث تمایز و موفقیت این شرکت در انجام پروژه های حساس و جلب اعتماد کارفرمایان شده استفعالیت های این شرکت در موارد مرتبط با فعالیت های ساختمانی به شرح زیر انجام می پذیرد

- طراحی معماری و سازه بر اساس دستور نقشه شهرداری، درخواست مالکین و ضوابط نظام مهندسی، انجام امور مرتبط با شهرداری و نظام مهندسی به ویژه در استان البرز و شهر کرج

- نمونه گیری از بتن، تست و آزمایش نمونه های بتنی اخذ شده از ساختمان بر اساس ضوابط نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان در خصوص سازه های بتنی

- انجام تست های مخرب و غیر مخرب نظیر چکش اشمیت، کرگیری یا مغزه گیری در سطح استان البرز (کرج) و تهران به منظور سنجش کیفیت بتن اجرا شده در سازه های بتنی

- انجام خدمات حفاری و آزمایش خاک، نمونه گیری از خاک، آزمایش بر روی نمونه های خاک، تعیین تیپ خاک و تعیین پارامترهای خاک

- آزمایشات برجا برای تعیین پارامترهای مختلف خاک، مانند بارگذاری صفحه (PLT)، برش برجا (Insitu Shear)، دانسیته برجا (Insitu Density) و ... برای تعیین کیفیت خاک و خاک ریزی

- استقرار آزمایشگاه خاک و بتن به صورت مقیم و انجام آزمایش های خاک و بتن در نقاط مختلف کشور. انجام آزمایشات کنترلی خاک بر روی خاکریزها، بتن های اجرا شده یا هرگونه سازه مرتبط با خاک و بتن

- انجام آزمایش های کنترلی در رابطه با کیفیت جوش، انجام آزمایشهای خاص مانند کشش نیل ها یا انکرهای اجرا شده در پروزه های گودبرداری

- طراحی و اجرای گودبرداری های عمیق، با روشهای مختلف انکراژ، نیلینگ، مهار متقابل، خرپا و ...

- بررسی کیفیت ساختمان اجرا شده؛ مقاوم سازی سازه با روشهای مختلف مانند FRP، ژاکت فلزی؛ ژاکت بتنی و ....‌.‌

- بهسازی خاک در صورت کیفیت نامناسب خاک با روشهایی نظیر تزریق؛ میکرو پایل؛ و ...

 -طراحی تخصصی ویلا و محوطه سازی توسط تیمی کاملاٌ حرفه ای در محدوده استان البرز