شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

9 / 10
از 53 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 16 مرداد 1402 در ساعت 32 : 9 دقیقه | نظرات کاربران ( 26 )

 شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1402 در کرج  در همین سایت به روز رسانی شده است.

تاریخ انتشار مقاله: 1401/05/22

فهرست مطالب:

1. مقدمه

2. شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه بتن در کرج در سال 1401

3. شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج در سال 1401

 

برای دانلود فایل اکسل محاسبه سریع حق الزحمه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401 روی لینک زیر کلیک کنید.

فایل اکسل محاسبه حق الزحمه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن 

1. مقدمه

این مقاله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه بتن در کرج در سال 1401 مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه دقیق نحوه محاسبه حق الزحمه آزمایشگاه بتن در کرج، به بیان جزئیات و مهمترین نکات در تخمین هزینه های مازاد آزمایشگاه بتن در کرج می پردازد. در بخش دوم این مقاله به معرفی شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج در سال 1401 بر اساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 پرداخته می شود. برای محاسبه سریع  و ساده تر تعرفه ها در هر دو بخش، یک فایل اکسل در ابتدای مقاله ارائه شده است.

 

2. شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه بتن در کرج در سال 1401

پیرو ابلاغیه شماره 201-401 مورخ 1401/01/21 انجمن صنفی کارفرمایی خدمات آزمایشگاهی استان البرز، حق الزحمه خدمات آزمایشگاه بتن برای هر پلاک ثبتی در دو بخش به آزمایشگاه بتن در کرج پرداخت می شود.

1. بخش اول حق الزحمه خدمات آزمایشگاه بتن در کرج در زمان عقد قرارداد (همزمان با ثبت خدمات آزمایشگاه بتن پلاک ثبتی در سهمیه آزمایشگاه بتن) به آزمایشگاه بتن به شرح جدول زیر پرداخت می گردد.

 

ردیف

متراژ زیربنا (متر مربع)

واریزی به حساب آزمایشگاه بتن (بدون لحاظ ارزش افزوده)

1

کمتر از 500

بصورت مقطوع مبلغ 000 000 6 تومان به حساب آزمایشگاه بتن واریز می شود.

2

500 تا 1000

بصورت مقطوع مبلغ 000 000 8 تومان به حساب آزمایشگاه بتن واریز می شود.

3

بیش از 1000

به ازای هر متر مربع، مبلغ 000 8 تومان به حساب آزمایشگاه بتن واریز می شود.

 

در توضیح بیشتر جدول فوق، به عنوان مثال برای یک پلاک ثبتی با متراژ زیربنای 300 متر مربع طبق دستور نقشه، مبلغ 000 000 6 تومان، برای یک پلاک ثبتی به متراژ زیربنا 900 متر مربع طبق دستور نقشه، مبلغ 000 000 8 تومان و برای یک پلاک ثبتی به متراژ زیربنای 2000 متر مربع طبق دستور نقشه ، مبلغ 000 000 16 تومان (2000*8000) در زمان عقد قرارداد به آزمایشگاه بتن در کرج پرداخت می شود.

لازم به ذکر است که به تمامی مبالغ ذکر شده در بخش فوق، به میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و مبلغ واریزی به حساب آزمایشگاه بتن در کرج، 1/09 برابر مبالغ ذکر شده در جدول فوق می باشد و همچنین مبلغ 000 300 تومان برای ثبت هر کار بتن بصورت فیش به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز واریز می گردد.

2. بخش دوم حق الزحمه خدمات آزمایشگاه بتن در کرج در زمان نمونه گیری بتن و در طول مراحل ساخت ساختمان می باشد. در زمان بتن ریزی بخش های مختلف ساختمان، به ازای هر سری نمونه گیری شامل 4 آزمونه، مبلغ 000 700 تومان (در سال 1401) به حساب آزمایشگاه واریز می شود. چنانچه بتن ریزی در سال 1402 و یا سال های آتی انجام شود، مبلغ پرداختی مطابق تعرفه ابلاغی همان سال محاسبه می گردد. تعیین تعداد سری نمونه مورد نیاز با رجوع به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و یا مقاله " خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان" توسط آزمایشگاه بتن در کرج تعیین و در صورت درخواست کارفرما توسط واحد قرارداد همسان انجمن صنفی خدمات آزمایشگاهی حسب مورد کنترل می گردد.

طبق قرارداد همسان آزمایشگاه بتن در کرج، در طول انجام خدمات آزمایشگاه بتن در کرج توجه به موارد زیر ضروری می باشد:

مورد 1: مدت قرارداد از تاریخ ثبت کار در کارتابل آزمایشگاه بتن در کرج و تا زمان اعتبار پروانه ساختمانی یا ارائه گزارش سقف آخر از سوی آزمایشگاه بتن در کرج هر کدام زودتر فرا برسد، ادامه خواهد داشت. در صورت عدم اخذ پروانه ساختمانی توسط کارفرما بعد از گذشت یک سال از تاریخ ثبت کار در کارتابل آزمایشگاه بتن در کرج، آزمایشگاه بتن مجاز است نسبت به خروج کار از ظرفیت خود اقدام نماید.

مورد 2: آزمايشگاه مطابق با مقررات ملي ساختمان اقدام به نمونه گيري بلافاصله قبل از عمليات تخليه بتن يا ترجيحاً  پس از تخليه آن مي كند. در صورت استفاده از مواد افزودني مانند روان كننده، فوق روان كننده، ديرگير و زود گير كننده، حباب ساز و غيره، نمونه گيري بعد از افزودن مواد افزودني و اختلاط مناسب بتن انجام خواهد شد.

مورد 3: هر سری نمونه گیری شامل 4 آزمونه می باشد که یکی از آنها بعنوان آزمونه آگاهی (7روزه ) و مابقی بعنوان آزمونه های تعیین مقاومت (28 روزه) می باشند. درصورت نیاز کارفرما به داشتن آزمونه شاهد باید موارد بطور کتبی به آزمایشگاه اعلام و هزینه نمونه برداری و نگهداری و شکست آن آزمونه بصورت جداگانه به مبلغ 000 700 تومان به حساب آزمایشگاه واریز گردد. حداکثر زمان نگهداری آزمونه شاهد 90 روز می باشد.

مورد 4: درصورت درخواست انجام آزمايش از جانب کارفرما و حضور اكيپ آزمايشگاهی در محل كارگاه (تكنسين، لوازم و خودرو) و عدم انجام آزمايش (به هر دليل)، مبلغ 000 300 تومان بابت هر دفعه کنسلی عملیات بتن ریزی از سوی کارفرما به آزمایشگاه بتن در کرج پرداخت می شود.

مورد 5: مبلغ مندرج در متن بالا صرفاً جهت كار در ساعات معمول روز بوده و در ايام تعطيل (رسمی و یا غیررسمی) می باشد. در خارج از زمان اداری (ساعت 8 صبح الی 17 بعدازظهر)، کارفرما موظف است که مبلغ 000 300 تومان به ازای حداکثر سه سری نمونه گیری و مبلغ 000 100 تومان به ازای هر سری نمونه گیری مازاد بر سه سری اولیه به حساب آزمایشگاه بتن در کرج واریز نماید.

مورد 6: چنانچه به دلیل قصور کارفرما در اطلاع رسانی به موقع به آزمایشگاه بتن، نمونه گیری بتن در مرحله ای از بتن ریزی انجام نشود، به تشخیص آزمایشگاه بتن در کرج، یکی از روش های ذکر شده در جدول زیر جهت ارزیابی مقاومت بتن به کار گرفته می شود. هزینه انجام خدمات ذکر شده در جدول زیر بر عهده کارفرما می باشد.

 

ردیف

شرح خدمات آزمایشگاه بتن

مبلغ تعرفه (تومان)

1

یک سری مغزه گیری بتن سخت شده (شامل حداقل 3 عدد مغزه)

000 100 3

2

یک سری آزمایش چکش اشمیت (شامل حداقل 10 نقطه)

000 500 1

3

آزمایش غیر مخرب بتن به روش التراسونیک (به ازای هر اکیپ روز)

000 000 2

 

با مقایسه شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در سال 1400 در کرج و شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در سال 1401 در کرج، می توان به این نکته اشاره نمود که نحوه محاسبه حق الزحمه آزمایشگاه بتن بطور کلی در سال 1401 تغییر محسوسی نسبت به سال 1400 داشته است. در سال 1400، تمامی حق الزحمه خدمات آزمایشگاه بتن در کرج بر اساس متراژ زیربنای دستور نقشه و به ازای هر مترمربع 500 11 تومان در زمان عقد قرارداد به حساب آزمایشگاه بتن در کرج واریز می شد. در سال 1401، حق الزحمه آزمایشگاه در دو بخش واریز می شود. در بخش اول مشابه قبل در زمان عقد قرارداد و به ازای هر مترمربع 000 8 تومان و در بخش دوم در زمان بتن ریزی ساختمان به ازای هر سری نمونه گیری مبلغ 000 700 تومان به حساب آزمایشگاه واریز می شود. در صورت عدم نمونه گیری از بتن تازه و نیاز به انجام تست های مخرب و غیر مخرب، هزینه انجام مغزه گیری از 000 400 2 تومان در سال 1400 به 000 100 3 تومان در سال 1401؛ هزینه انجام آزمایش چکش اشمیت از 000 500 در سال 1400 به 000 500 1 در سال 1401 و هزینه انجام آزمایش اولتراسونیک از 000 500 1 در سال 1400 به 000 000 2 در سال 1401 تغییر یافته است.

لوگوی کرگیری بتن در کرج

 

3. شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج در سال 1401

پیرو ابلاغیه شماره 201-401 مورخ 21/01/1401 انجمن صنفی کارفرمایی خدمات آزمایشگاهی استان البرز، حق الزحمه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج برای هر پلاک ثبتی مجموع سه آیتم زیر و پس از اضافه نمودن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد. عموماً کل مبلغ بایستی در زمان عقد قرارداد به حساب آزمایشگاه خاک در کرج واریز گردد. با این وجود در برخی از موارد بخشی از مبلغ حق الزحمه پس از اتمام خدمات آزمایشگاهی و در زمان تحویل گزارش پرداخت می شود. مقاله ای در خصوص مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج در همین سایت ارائه شده است.

 

1. حق الزحمه ثبت سهمیه

محاسبه این آیتم مطابق جدول زیر صورت می پذیرد و مبنای آن متراژ زیربنا مطابق دستور نقشه پروژه می باشد. متراژ ذکر شده در دستور نقشه از سهمیه سالانه آزمایشگاه خاک در کرج کم می شود.

 

ردیف

متراژ زیربنا (متر مربع)

واریزی به حساب آزمایشگاه خاک (بدون لحاظ ارزش افزوده)

1

کمتر از 2000

بصورت مقطوع مبلغ 000 000 20 تومان به حساب آزمایشگاه خاک واریز می شود.

2

بیش از 2000

به ازای هر مترمربع بالاتر از 2000 مترمربع، مبلغ 000 8 تومان به مبلغ ردیف یک (000 000 20 تومان) اضافه می شود و مجموع مبلغ به حساب آزمایشگاه واریز می شود.

 

در توضیح بیشتر جدول فوق، به عنوان مثال برای یک پلاک ثبتی با متراژ زیربنای 1900 متر مربع طبق دستور نقشه، مبلغ 000 000 20 تومان در زمان عقد قرارداد به حساب آزمایشگاه خاک در کرج واریز می شود و برای یک پلاک ثبتی به متراژ زیربنای 2500 متر مربع طبق دستور نقشه، مبلغ 000 000 24 تومان به حساب آزمایشگاه خاک در کرج واریز می شود. در خصوص متراژ 2500 مترمربع در این مثال، به ازای 2000 مترمربع مبلغ 000 000 20 تومان و به ازای 500 مترمربع مازاد بر آن، مبلغ 000 000 4 تومان (500*8000) حق الزحمه محاسبه می گردد.

2. حق الزحمه انجام عملیات صحرایی

برای آزمایش روی هر مصالحی، نمونه گیری از آن مصالح ضروری می باشد. بصورت مشابه برای آزمایش خاک محل پروژه نیز، نمونه گیری از خاک محل پروژه ضروری است. با توجه به آنکه در ساختمان سازی، تنش های ناشی از پی ساختمان به اعماق مختلف خاک انتقال می یابد، لذا صرفاً نمونه گیری از خاک سطح زمین برای تخمین ظرفیت باربری خاک مناسب نمی باشد و بایستی از اعماق مختلف خاک پروژه نمونه گرفته شود و به آزمایشگاه انتقال یابد. نمونه گیری از اعماق خاک با حفر گمانه های ماشینی و چاهک های دستی امکان پذیر است. تعداد نمونه ها و متناسب با آن تعداد گمانه ها و چاهک های دستی مورد نیاز جهت نمونه برداری از خاک بر اساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1400) تابعی از اهمیت پروژه، سطح اشغال پروژه و شرایط لایه بندی خاک در محدوده پروژه می باشد. عمق گمانه های ماشینی و چاهک های دستی بر اساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1400) نیز تابعی از عمق نفوذ تنش ساختمان، عمق گودبرداری و مساحت پروژه می باشد. جزئیات تعیین تعداد و عمق گمانه ها و بطور کلی طول حفاری بر اساس مبحث هفتم در یک پروژه در مقالات این شرکت با عناوین شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399 و بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392 ارائه شده است. پس از تعیین تعداد و عمق گمانه های ماشینی و چاهک های دستی و بطور کلی متراژ حفاری، می توان هزینه حفاری و سایر عملیات صحرایی را مطابق جدول زیر محاسبه نمود:

 

ردیف

نوع عملیات حفاری شناسایی

هزینه به ازای هر متر طول حفاری (تومان)

1

حفاری گمانه ماشینی به روش آبشویی در زمین های ریزدانه

000 300

2

حفاری گمانه ماشینی به روش آبشویی در زمین های آبرفتی ماسه ای

000 350

3

حفاری گمانه ماشینی به روش آبشویی در زمین های آبرفتی شن درشت

000 400

4

حفاری چاهک دستی

000 250

 

در به کارگیری جدول فوق، شناخت کلی از خاک محدوده پروژه (ریزدانه، آبرفتی ماسه ای و آبرفتی درشت دانه) ضرورت دارد و هزینه حفاری ماشینی با توجه به نوع خاک محدوده پروژه تخمین زده می شود. هزینه انجام سایر آزمایشات صحرایی در جدول زیر ارائه شده است. انجام تست لرزه ای درون چاهی در عمده پروژه های ژئوتکنیک ضروری می باشد. در صورت برخورد با سنگ بستر در عمق های کم حفاری ماشینی، می توان از انجام تست لرزه ای درون چاهی صرف نظر نمود. آزمایشات برش برجا و بارگذاری صفحه در صورت گودبرداری با عمق بیش از 7 متر و یا نیاز به افزایش دقت مطالعات ژئوتکنیک ضروری می باشد.

 

ردیف

نوع عملیات حفاری شناسایی

هزینه به ازای هر متر طول حفاری (تومان)

1

تست لرزه ای درون چاهی

000 500 1

2

آزمایش برش برجا و بارگذاری صفحه به همراه حفر گالری

000 000 10

 

بر اساس ابلاغیه شماره 201-401 مورخ 21/01/1401 انجمن صنفی کارفرمایی خدمات آزمایشگاهی استان البرز، چنانچه پروژه در شهرهای هشتگرد، نظرآباد، گرمدره، اشتهارد و طالقان انجام شود، مبلغ 000 000 2 تومان به حق الزحمه انجام عملیات صحرایی اضافه می شود. از طرف دیگر چنانچه در طول حفاری گمانه ماشینی به بستر سنگی برخورد شود، هزینه حفاری ماشینی بصورت مقطوع 000 300 9 تومان در نظر گرفته می شود.

3. حق الزحمه طراحی سازه نگهبان

در عمده پروژه های ساختمانی بواسطه وجود زیرزمین، اجرای گودبرداری و به طبع آن، طراحی و اجرای سازه نگهبان ضروری می باشد. بر اساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 چنانچه گودبرداری دارای خطر زیاد و یا بسیار زیاد باشند، مسئولیت طراحی سازه نگهبان بر عهده آزمایشگاه خاک در کرج است. حق الزحمه طراحی سازه نگهبان توسط آزمایشگاه خاک در کرج به ازای هر طبقه زیرزمین برابر 000 000 2 تومان می باشد.

لازم به ذکر است که مبلغ 000 300 تومان برای ثبت هر کار خاک بصورت فیش به سازمان نظام مهندسی استان البرز واریز می گردد.

طبق قرارداد همسان آزمایشگاه خاک در کرج، در طول انجام خدمات آزمایشگاه خاک در کرج توجه به موارد زیر ضروری می باشد:

1. مدت قرارداد از تاریخ ثبت کار در کارتابل آزمایشگاه خاک در کرج به مدت شش ماه و یا ارائه گزارش نهایی تایید شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز به کارفرمای محترم از سوی آزمایشگاه خاک (هر کدام زودتر فرا برسد) می باشد. در صورت عدم اتمام موضوع قرارداد در مدت مذکور و در صورت رضايت طرفين، قرارداد با قيمت هاي روز (درصورت تغییر قیمت) براي ادامه همکاری تمديد مي گردد .

2. تامین آب، برق و نگهبانی در محل پروژه بر عهده کارفرما می باشد و در صورت سرقت، کارفرما ملزم به جبران خسارت وارده می باشد. همچنین تهیه لوله پلیکا مصرفی برعهده ی کارفرما است.

3. کارفرما متعهد می گردد برای انجام عملیات حفاری و استقرار اکیپ نمونه گیری و آزمایشات صحرایی و ژئوفیزیک در محل ممانعتی به وجود نیاورد و فضای مناسب را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

4. اخذ هرگونه مجوز از سازمان ها و ارگان ها از جمله مجوز حفاری، حمل دستگاه و انجام آزمایش های صحرایی و مسئولیت بیمه حوادث و حوادث غیرمترقبه بر عهده کارفرما است. بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات مقتضی و پیشامد مشکلات مسئولیت سوانح ناشی از آن به عهده کارفرما می باشد.

5. احداث راه دسترسی مناسب و ایمن (رمپ یا نردبان) برای انتقال عوامل انسانی، تجهیزات و اکیپ حفاری به محل گمانه ها در صورت لزوم و هزینه جرثقیل جهت استقرار و خروج دستگاه حفاری در داخل گود بر عهده کارفرما می باشد.

6. پس از اتمام حفاری گمانه های ماشینی و دستی، مسئولیت نگهداری از گمانه ها تا یک ماه و همچنین مسئولیت جلوگیری از ایجاد حوادث احتمالی برعهده ی کارفرمای پروژه می باشد.

در پایان توجه به این نکته ضروری می باشد که انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج نیازمند تجربه و اشراف به پهنه بندی ژئوتکنیکی استان البرز می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز در طول سال های اخیر توانسته است با انجام بیش از 400 عملیات مطالعات ژئوتکنیک در سطح استان البرز و شهر کرج و همچنین حفر بیش از 1000 متر گمانه و چاهک شناسایی در محدوده استان البرز و شهر کرج، شناخت نسبتاً مناسبی از لایه بندی ژئوتکنیکی در استان البرز بدست آورد.

 

 

تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج

 

 

 

 

ثبت نظر
میلاد نصیری : .
0 0
با سلام و خسته نباشید ممنون از مقاله مفید اتون همه مطالب کامل بودن
امیرحسین انامی ... : .
0 0
باسلام و عرض ادب خدمت تیم کاوش مهار البرز خیلی تشکر می کنم بابت مقاله ی بسیار ارزشمند و مفیدتان.
محمد فرخی : vss
0 0
با سلام و احترام تعرفه تست vss چقدر می باشد؟؟ با تشکر از زحمات تیم کاوش مهار
مدیریت : پاسخ
0 1
با سلام. با توجه به موقعیت پروژه، محل انجام تست متغییر و در حدود 2.5 الی 5 میلیون در سال 1401 می باشد.
احسان رازانی : قدردانی
0 0
باسلام و خسته نباشید ،خواستم تشکر کنم از مقاله ی عالی و کاملی که در اختیار ما قرار دادین.بسیار مفید بود🙏🙏🙏
محمد رضا کمالی ... : نرخ ازمایشگاه
0 0
با تشکر از مقاله کامل و مفیدتون در مورد نرخ ها و اشنایی با تمامی المان هایی است می بایست راجب دریافت مبلغ و بررسی حالت های مختلف رو مورد بررسی قرار داده و بسیار کاربردی می باشد قبل از ورود به بازار کار و با اشنایی با چم و خم این موضوع
لعیا اسماعیلی : شرح و تعرفه خدمات ازمایشگاه بتن
0 0
سلام و عرض ادب ممنون از مقاله کامل و جامع تون.سوال بنده از شما این است که در برخی موارد دیده شده که ازمایشگاه های خاک تخلف هایی انجام میدهند در گزارش هایی ک میدهند و اعداد ارقام مورد نظر کارفرنا را بیانن می کنند؛به عنوان مهندس ناظر چگونه باید از اینکار جلوگیری کرد؟ چون تمامی مجموعه ها مثل مجموعه شما این مطالب را بیان نمی کنند و کارفرما ها را با بندها و اصول آن آشنا نمی کنند
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در حال حاضر کلیه گزارشات ژئوتکنیک در استان البرز و شهر کرج تحت داوری قرار گرفته و از طرف دیگر در طول حفاری و آزمایشات خاک نظارت مستمر از سوی سازمان نظام مهندسی کرج صورت می پذیرد. لذا مهندس ناظر می تواند به نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه های دارای مجوز اعتماد نماید.
امیرمحمد محمدی : تشکر
0 0
با سلام تشکر از مقاله مفیدتون، دوستانی که این نظر را مطالعه میکنند پینهاد میکنم به باقی مقاله ها هم توجه کنید بسیار بسیار مطالب مفیدی هستند مطالبی هستند که به این سادگی ها نمیتوان پیدا کرد ، و تمامی مطالب علمی و تجربی هستش، تشکر از سایت کاوش مهار
حمید محمدی : سلام ، اگر پروژه ای تا اواسط مراحل خود پ ...
2 0
نظر شما چیست ؟
حمید محمدی : اگر پروژه تا اواسط خود پیش رفته باشد و ک ...
2 0
نظر شما چیست ؟
امیرمحمد محمدی : تشکر
0 0
باسلام و تشکر از مقاله کارآمدتون، مقاله هاتون بسیار مفید و کامل هستند ، مقالاتی هستند که کاملا حرفه ای جمع آوری شده اند
امیرمحمد محمدی : تشکر
0 0
سلا و وقت بخیر، تمامی مطالب کامل و مفید بودند بسیار تشکر از زحمات تیم کاوش مهار
ملیکا خدابنده ل ... : خدمات ازمایشگاه خاک
0 0
ممنون از مطالب مفید و کامل شما
یاشار شیخی : تعرفه
0 0
ممنون بابت لیست دقیق اعلامی بزای مشتریانتون یکی از مشکلات دفتر های مهندسی و تحقیقات خاک و بتن نداشتن و اعلام نکردن تعرفه های خودشون هست دانشجو یاشار شیخی
حسین خیری : سوال
0 0
باسلام،باتوجه به نکات ضروری که مطرح کردید اگر دستگاهی در هنگام انجام حفاری دچار مشکل و خرابی شود هزینه تعمیر به عهده کارفرما یا گروه حفاری کننده می باشد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. چنانچه عامل آسیب مرتبط با کارفرما باشد، هزینه به عهده کارفرما می باشد. در غیر این صورت هزینه بر عهده پیمانکار حفاری است.
فاطمه یارمحمدی : .
1 0
با سلام وخسته نباشید خدمت استاد عزیز ممنون از مقاله خوب و مفیدتون مطالب کامل و کارآمد .
پارمیسارستگاری : مقاله تعرفه آزمایشگاه خاک
1 0
با سلام، ممنون از مقاله مفیدتون در رابطه با ساخت و حق الزحمه طراحی می‌توان گفت: در عمده پروژه های ساختمانی بواسطه وجود زیرزمین ،اجرای گودبرداری و به طبع آن طراحی و اجرای سازه نگهبان ضروری باشد.بر اساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۴۰۰ چنانچه گودبرداری دارای خطر زیاد و بسیار زیاد باشد مسئولیت طراحی سازه نگهبان بر عهده آزمایشگاه خاک در کرج است .
احسن : پرداخت هزینه‌ نمونه‌بتن‌برعهده‌‌کیست‌ ب ...
0 0
نظر شما چیست ؟
محمد نوید عباس ... : .
0 0
باسلام وعرض خسته نباشید ممنون بابت مقاله خوب ومفیدتون .مطالب کارآمد ومفید هستند.باتشکر🙏
زهرا پژومان : شرح وتعرفه خدمات آزمایشگاهی
2 0
حق الزحمه عملیات صحرایی: با توجه به آنکه در ساختمان سازی، تنش های ناشی از پی ساختمان به اعماق مختلف خاک انتقال می یابد، لذا صرفاً نمونه گیری از خاک سطح زمین برای تخمین ظرفیت باربری خاک مناسب نمی باشد و بایستی از اعماق مختلف خاک پروژه نمونه گرفته شود و به آزمایشگاه انتقال یابد. تعداد نمونه ها و متناسب با آن تعداد گمانه ها و چاهک های دستی تابعی از اهمیت پروژه، سطح اشغال پروژه و شرایط لایه بندی خاک در محدوده پروژه می باشد.عمق گمانه های ماشینی و چاهک های دستی نیز تابعی از عمق نفوذ تنش ساختمان، عمق گودبرداری و مساحت پروژه می باشد.
سجاد حاجی محمدی : تعرفه آزمایشگاه
0 0
عرض سلام و خسته نباشید ممنون از اطلاعات مفید و دقیقتون
شقایق قره داغی : مقاله
0 0
باسلام و خسته نباشید ممنون از مقاله کامل و کار امد
محمدحسین زینعلی ... : شرح و تعرفه آزمایشگاه
0 0
سلام و خسته نباشید مطالب کاملا مفید و کامل و عالی بود .
شقایق قره داغی : مقاله
0 0
با سلام و خسته نباشید ممنون از مقاله خوب و کار امدتون که باعث میشه مهندسین با داشتن یک سری از اطلاعات اولیه و مفید وارد بازار کار بشن فقط در انجام این نوع عملیات امکان اینکه دستگاه مورد نظر قدیمی باشه یا در انجام آزمایش خطا ایجاد کنه ممکن هست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. در صورتی که دستگاه مشخصات فنی لازم را داشته باشد و از طرف دیگر کالیبره باشد، امکان استفاده از دستگاه وجود دارد.
کورش زینعلی : مقاله
0 0
سلام استاد خسته نباشید ممنون از مقاله خوبتون سوال بنده این است که در خصوص مثلا حفاری چاهک دستی نوشته شده ۲۵۰۰۰۰ تومان اما کارگر ها معمولا ۴۰۰۰۰۰ تومان کار میکنند و نرخشان با تعرفه فرق میکنه
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. قیمت ها مربوط به زمان نگارش مقاله می باشد.
محمد حبیب‌نژاد : .
0 0
با سلام و خسته نباشید ممنون از مقاله خوب و مفیدتون
سعید وحید نژاد : تعرفه
0 0
ضمن عرض سلام و با تشکر فراوان مِن باب مقاله مفید و کاملتون، در قسمتی از مقاله ذکر شده بود که اگر پروژه در مناطقی از قبیل هشتگرد،اشتهارد،گرمدره،نظر آباد طالقان باشد حق الزحمه عملیات صحرایی بیشتر می شود،حال اگر مدت زمان عملیات صحرایی بیشتر از حد استاندارد خود طول کشید بر این مبلغ اضافه میشود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. اگر افزایش مدت عملیات بواسطه عملکرد کارفرما باشد، اضافه بها به تناسب به هزینه خدمات آزمایشگاه خاک و یا بتن در کرج وارد می شود.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1402

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1402

با توجه به تغییرات قیمت ها، جهت دریافت قیمت روز خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج با شماره تماس ...
دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

 1. مقدمه بتن ترکیبی از اجزای اجباری شامل: سیمان، سنگدانه (شن و ماسه) و آب می باشد که با توجه ...
کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

توصیه می شود پیش از مطالعه این مقاله، مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن مطالعه شود. ...
کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

  1. مقدمه: منظور از کرگیری بتن و یا مغزه گیری بتن، برش بخشی از بتن به شکل استوانه ای از در ...
نوع و تیپ خاک کرج

نوع و تیپ خاک کرج

  فایل نقشه با کیفیت بالا فایل جداول نتایج آزمایشات خاک در پروژه های مشخص شده روی نقشه تاریخ ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

 شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1402 در کرج  در همین سایت به روز رسانی شده ...
بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

فهرست مطالب: 1. مقدمه 2. تغییرات در بخش مطالعات شناسایی ژئوتکنیک (فصل دوم مبحث هفتم) 3. تغییرات د ...
خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

توصیه می شود مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن نیز مطالعه شود. 1. مقدمه در هنگام طراحی سازه ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

   شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج  در همین سایت به روز ر ...
مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز به منظور ...
ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW: به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با اس ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

فهرست مطالب: 1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج) 2 ...
کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش سطح م ...
کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

خدمات آزمایشگاهی بتن و خاک خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن مساله ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان بر ...