خاک و بتن سال 1399

روند انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در استان البرز و شهر کرج توام با چالش های متعددی می باشد. نظارت مستمر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز بر مراحل انجام مطالعات آزمایشگاهی خاک، نیازمند مکاتبات متعدد آزمایشگاه و سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول مطالعات مذکور می باشد. حضور ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمان تحویل گمانه های ژئوتکنیکی، انجام تست های دانهول و برش خاک در حضور نماینده سازمان و کنترل های صورت گرفته سبب شده است که در بسیاری از موارد مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج نیازمند زمانی بیش از یک ماه باشد. در خصوص آزمایشات بتن نیزعموماً عدم تعهد کارخانه های بتن سازی به برنامه زمان بندی نیازمند تعامل بیشتر آزمایشگاه بتن و کارفرمای محترم بوده است. با وجود تمامی این موارد آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز توانسته است در سال 1399 با جلب رضایت کارفرمایان محترم و تعهد بی نظیر در انجام به موقع خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن، متراژ 829 99 مترمربع از مجموع 000 100 مترمربع سهمیه خود را تکمیل نماید. به منظور شفاف سازی عملکرد آزمایشگاه با افتخار ریز پروژه های مطالعات خاک و بتن در سال 1399 در استان البرز در ادامه ارائه شده است. لازم به ذکر است شرح مطالعات خاک و بتن در سال 1397 و خاک و بتن در سال 1398 در همین سایت ارائه شده است.

 
ردیف
 
پلاک ثبتی
 
نام مالک
 
زیربنا
 
نوع خدمات
 
1
162/11875
علیرضا پیغمبری
579.6
آزمایشگاه خاک و بتن
2
362/5107
حسین کریمی ایوانکی
2030.5
آزمایشگاه خاک و بتن
3
362/904
قدرت اله خزایی
2184
آزمایشگاه خاک و بتن
4
172/2855
هورکد انوشه
1962
آزمایشگاه خاک و بتن
5
151/543
محمد کاظم خلیل پور
2288.4
آزمایشگاه خاک و بتن
6
361/4023
سیدموسی زواره
2350
آزمایشگاه خاک و بتن
7
146/9784
جواد محرمی دورباش
634.5
آزمایشگاه خاک و بتن
8
171/122
رضا ملکی
1285.2
آزمایشگاه خاک و بتن
9
146/9489
بهرام صادق کمالی
5224.22
آزمایشگاه خاک و بتن
10
367/2942
ابوالفضل زارعی
2565
آزمایشگاه خاک و بتن
11
367/3010
مقصود حسنی دلشاد
2565
آزمایشگاه خاک و بتن
12
161/441
مختار مجیدی چومالو
708
آزمایشگاه خاک و بتن
13
154/1358
ستاد اجرایی فرمان امام
2671
آزمایشگاه خاک و بتن
14
170/9624
محمد عبدالمحمدی
1992
آزمایشگاه خاک و بتن
15
-/
حسن آتش سخن
4495.4
آزمایشگاه خاک و بتن
16
168/4052
اعظم سلامی
575.41
آزمایشگاه خاک و بتن
17
362/903
مصطفی کلهر
2031
آزمایشگاه خاک و بتن
18
362/1243
محمود خونساری
1114.5
آزمایشگاه خاک و بتن
19
163/59793
یوسف بیات
801.25
آزمایشگاه خاک و بتن
20
21/222
معصومه عهدنو
1797.7
آزمایشگاه خاک و بتن
21
161/1484
بهرام کاظمی
2262
آزمایشگاه خاک و بتن
22
362/7558
داود صادقی
620
آزمایشگاه خاک و بتن
23
163/59556
زهرا اسلام دوست
742.45
آزمایشگاه خاک و بتن
24
362/7573
حمید ماهوت چی
620
آزمایشگاه خاک و بتن
25
155/3192
مصطفی غلامی
3918
آزمایشگاه خاک و بتن
26
171/806
نینا شتوی
784.32
آزمایشگاه خاک و بتن
27
163/20394
محمد حسین حقوردی
835
آزمایشگاه خاک و بتن
28
172/287
حسین محبوبی پور
4018
آزمایشگاه خاک و بتن
29
-/
بهمن تورانی
594.8
آزمایشگاه خاک و بتن
30
171/4280
احمد ربیعی بنادکوکی
1429.2
آزمایشگاه خاک و بتن
31
360/394
علی ترکاشوند
413.6
آزمایشگاه خاک و بتن
32
163/32588
زلیخا
745
آزمایشگاه خاک و بتن
33
362/5116
مرتضی عبدالملکی
499
آزمایشگاه خاک و بتن
34
20/846-833
یدالله محمدی بیگ
765.8
آزمایشگاه خاک و بتن
35
171/877
مسعود مهدوی ثابت
987.4
آزمایشگاه خاک و بتن
36
1/قولنامه
پوذریا سرمستی
334
آزمایشگاه خاک و بتن
37
163/464-265
مریم عباسیان افخمی
918
آزمایشگاه خاک و بتن
38
163/13225
جبرئیل تعاقب اوغور اباد
6033.85
آزمایشگاه خاک و بتن
39
1/قولنامه
محمدعلی خردمند
799
آزمایشگاه خاک و بتن
40
169/4749
مصطفی تابعین کشف
278.45
آزمایشگاه خاک و بتن
41
171/2875
محمد رضا جهانگیری
1253.5
آزمایشگاه خاک و بتن
42
167/2361
بهرام عسکری
1379.5
آزمایشگاه خاک و بتن
43
20/476
حسن پیرایه
3193
آزمایشگاه خاک و بتن
44
163/30842
کورش الیاسی بختیاری
3780
آزمایشگاه خاک و بتن
45
3/4565
کیان سبزیان
499
آزمایشگاه خاک و بتن
46
5/463-462
سید صادق افتخاری
625
آزمایشگاه خاک و بتن
47
362/2138
سید حسن پورموسوی
1191
آزمایشگاه خاک و بتن
48
312/1196
مظفر ابراهیمی جنت
625
آزمایشگاه خاک و بتن
49
362/5115
کامران اکبریان
920
آزمایشگاه خاک و بتن
50
163/17033
محمد حسین خواجه پور
907.85
آزمایشگاه خاک و بتن
51
170/65163
سریه قاسمی
739.1
آزمایشگاه خاک و بتن
52
162/12190
مریم عموزاده ولمی
730.08
آزمایشگاه خاک و بتن
53
69/3251
حسین کیهانی راد
1092
آزمایشگاه خاک و بتن
54
146/قولنامه
بایرامعلی غنی زاده
1700.1
آزمایشگاه خاک و بتن
55
163/96491
مهین پشنج
553
آزمایشگاه خاک و بتن
56
150/56
رقیه عالی آبادی
421.2
آزمایشگاه خاک و بتن
57
1010/قولنامه
سليمان قره داغي
629
آزمایشگاه خاک و بتن
58
170/13880
منیژه هاشمی
493
آزمایشگاه خاک و بتن
59
314/12905
مهدی افشاردولجینی
620
آزمایشگاه خاک و بتن
60
163/26093
رستم جعفری
1061.35
آزمایشگاه خاک و بتن
61
6/1797
علی پاشائی
877
آزمایشگاه خاک و بتن
62
314/1857
ابراهیم بها
620
آزمایشگاه خاک و بتن
63
314/5091
مالک اژدری
620
آزمایشگاه خاک و بتن
64
367/3017
امیر چوپاني
2550
آزمایشگاه خاک و بتن
65
6/1405
ذکراله صالح زاده
877
آزمایشگاه خاک و بتن
66
171/765
فرهاد سیاحی
789.98
آزمایشگاه خاک و بتن
67
172/516
علی ریاضی اصفهانی
3630
آزمایشگاه خاک و بتن